IBIמגזין

תוכניות תגמול הוניות – הדרך להודות לעובדים שלכם ולרתום אותם להצלחת החברה

מעסיקים, האם אתם מחפשים לתגמל את העובדים/ות שלכם כדי שיתרמו להצלחת החברה וימשיכו לעבוד בה? כנראה שכל מנכ"ל/ית ישיבו - "כן"! אחת הדרכים היעילות לעשות זאת היא באמצעות "תכניות תגמול הוניות", הכוללות אופציות.

52
מערכת IBI
22 מאי 2019 ב-09:03

מעסיקים, האם אתם מחפשים לתגמל את העובדים/ות שלכם כדי שיתרמו להצלחת החברה וימשיכו לעבוד בה?

אנחנו מניחים שאין ולו מנכ”ל/ית אחד/ת שישיבו “לא” על השאלה הזו.

אחת הדרכים היעילות לתגמל עובדים היא באמצעות “תכניות תגמול הוניות”, הכוללות אופציות. תוכניות אלה נפוצות בעיקר בקרב חברות הייטק, אך מקובלות כיום גם בתעשיות נוספות.

הן יכולות להיות רכיב משמעותי בחבילת התגמול לעובדים, אך לא רק עבורם, אלא גם ליועצים של החברה ולספקיה.

מנקודת מבט של המעסיק, זוהי דרך לשלב רכיב של אופציות, למשל, כתחליף לחלק מהשכר.

מנקודת המבט של העובדים/ות, תכנית תגמול כזו מעודדת אותם/ן לשאוף להצלחת החברה והשגת מטרותיה העסקיות, ומתמרצת אותם/ן לפעול לשם השגת מטרות אלו.

נקודה חשובה לא פחות היא שהעובד/ת יכולים ליהנות גם מעליית שווי החברה, ומהטבת המס הגלומה בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, כפי שנרחיב בהמשך.

אופציה היא זכות לקבלת נכס (=מניה), במחיר ידוע מראש.

כאשר עובד מקבל מענק אופציות, מפורטים בהסכם ההענקה כל תנאי האופציות אשר הוענקו לו:

מחיר המימוש – העלות אותה ישלם העובד לחברה לצורך המרת האופציה למניה.

לו”ז ההבשלה – פירוט של הכמויות ומועדי הבשלתן.

מועד הפקיעה – במידה והאופציה לא הומרה למניה, היא פוקעת באופן אוטומטי לאחר מספר שנים (בהתאם לקבוע בתכנית המשפטית ובהסכם ההענקה)

ה”סוכריה” של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

רוב החברות שמעניקות אופציות לעובדיהן ו/או לעובדי חברות בנות, בוחרות במסלול המס המופחת שפקודת מס הכנסה קבעה בסעיף 102.

סעיף 102 מגדיר מי הזכאים – עובדים, דירקטורים ונושאי משרה נכנסים לגדר הסעיף. בעלי השליטה בחברה וכל שאר מקבלי ההטבה יקבלו את האופציות תחת סעיף 3(ט) לפקודה, עליו נרחיב בהמשך.

ככלל, כאשר עובד מקבל הטבה מהמעסיק, הוא ממוסה במועד קבלת ההטבה בפועל ובהתאם לשיעור המס השולי שלו (שיכול להגיע עד ל- 48%).

סעיף 102 חריג לכלל הזה, וקובע כי אירוע המס ידחה עד למועד מכירת המניות, או מועד הוצאתן מידי הנאמן, לפי המוקדם.

גם שיעורי המס הקבועים בסעיף 102 (במסלול ההוני) מופחתים:

הענקות אופציות של חברה פרטית – ככלל, המיסוי בעת המכירה יהיה בשיעור של 25% בלבד על הרווח.

הענקת אופציות של חברה שמניותיה נסחרות בבורסה כלשהי – המיסוי על ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הממוצע של המניה (ב-30 ימים שקדמו להענקתה לעובד) מסווג כהכנסת עבודה, ואילו על כל עליית ערך, המיסוי יהיה בשיעור של 25% בלבד.

כיצד נהנים מהטבת המס שמקנה סעיף 102?

יש לעמוד במספר תנאים מצטברים:

 • החברה נדרשת לאמץ תכנית אופציות תחת סעיף 102 – תכנית משפטית אותה יכינו עורכי הדין או יועצי המס של החברה.
 • החברה נדרשת למנות נאמן לתכנית – נאמן הוא מי שאושר על ידי מס הכנסה לשמש כנאמן לצורך סעיף 102.
  הגשת התכנית לאישור מס הכנסה והמתנה של 30 ימים ממועד ההגשה עד לביצוע הענקה בפועל מכוחה.
  הפקדה של האופציות בידי הנאמן.
  העובד כפוף לתקופת חסימה של 24 חודשים (במסלול ההוני שהוא המסלול בו בוחרות רוב החברות), בה אסור לעובד למכור את המניות, או להוציאן מידי הנאמן. פריצה של תקופת חסימה זו תביא למיסוי כהכנסת עבודה.

  עד כה כתבנו על מיסוי כאשר מדובר בעובדי החברה, נושאי משרה ודירקטורים. אך מה קורה כאשר אופציות מוענקות לאחרים – יועצים של החברה, ספקים, קבלני משנה וכו’?

  אופציות מסוג זה חוסות תחת סעיף 3(ט) לפקודה – לפי סעיף זה, הרווח בעת מכירה ממוסה כהכנסת עבודה (על חברה יחול שיעור המס שחל על חברות).

  בנוסף, עצם המרת אופציה תחת סעיף 3(ט) למניה יוצרת אירוע מס. זאת להבדיל מהמרה של אופציה למניה תחת סעיף 102, שאז המניות מופקדות בידי הנאמן ולכן אירוע המס נדחה למועד המכירה, או ההוצאה מידי הנאמן.

  חוץ מאופציות, מה עוד?

  במסגרת תכניות התגמול ההוניות קיימים, מלבד אופציות, מכשירים הוניים נוספים.

  בין היתר, ניתן להעניק מניות מוגבלות (Restricted Share Awards) או יחידות מניה מוגבלות (Restricted Stock Units) וכן תכניות מיוחדות, לדוגמא, ESPP לפיה העובד מפריש מדי חודש סכום מסוים לחיסכון, למשך תקופה מוגדרת, ובסיום התקופה נרכשות עבורו מניות בהנחה מסוימת.

  כאשר חברה מאמצת תכנית אופציות, או תכנית ,ESPP היא זקוקה לשירותי נאמנות וכן לשירותי ניהול הכוללים, בין היתר, את ניהול מסד הנתונים על גבי מערכת יעודית, פלטפורמת מסחר, סליקת כספים, ניכויי מס ועוד.

  קיימים גם שירותים במסגרת הנפקות לציבור, מיזוגים ורכישות ועוד, כשירותים נלווים לניהול תכניות התגמול.

  כמו בכל דבר שקשור לסוגיות מס, גם תחום תוכניות התגמול עשוי להיות סבוך. בכל שאלה או עניין, אתם/ן מוזמנים/ות לכתוב אלי.

  ולפני סיום, מספר מלים על IBI CAPITAL, אחת החברות המובילות בתחום תוכניות תגמול לעובדים. אנו מעניקים את כל השירותים המפורטים לעיל, כמו גם נאמנויות שונות מתחומים מגוונים.

  לקבלת הצעה

   לקבלת הצעה

    זמינים ב -

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444