עקרונות מדיניות אחריות חברתית-סביבתית – תמונה ראשית desktop

אחריות תאגידית

תפיסת האחריות התאגידית

הנהלת IBI בית השקעות מייחסת חשיבות רבה לניהול והטמעה של שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים-אתיים התנהלותה השוטפת. כחברה שליבת פעילותה היא טיפול בכסף ובמשאבים של אנשים וארגונים, כל שדרת ההנהלה, העובדות והעובדים מודעים לצרכים של מחזיקי העניין השונים של החברה: לקוחות, בעלי מניות, שותפים עסקיים, ספקים, עובדים, רשויות, מתחרים, הציבור הרחב, אנשים עם צרכים מיוחדים ועוד.

אנו פועלים על פי סטנדרטים גבוהים של יושרה, שקיפות ואחריות מקצועית ואישית. מציעים ללקוחותינו מוצרים חדשניים בעלי השפעה מיטיבה על החברה והסביבה, ומעורבים באופן שוטף ועקבי בחיזוק החברה האזרחית על ידי מתן סיוע לארגונים ויחידים.

אנו מאמינים ומאמינות כי התנהלות כזו תורמת לשיפור פני החברה בישראל ואיכות החיים בה, מעצימה את אמון הלקוחות והעובדים בחברה, מחזקת את המוניטין שחה ומקדמת את הצלחתה.


להורדת דוח אחריות תאגידית לשנת 2020

עקרונות מדיניות אחריות חברתית-סביבתית


אחריות חברתית הינה הטמעה של שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים-אתיים בהתנהלותה השוטפת של פירמה. מדובר בהתנהלות עסקית אתית, העוסקת בכל מה שהוא מעבר לדין – “מעבר לציות”, ומתחשבת בצרכים של הגורמים השונים הבאים במגע עם החברה: לקוחות, בעלי מניות, שותפים עסקיים, ספקים, עובדים, רשויות, מתחרים, הציבור הרחב, ובעיקר הקהילה, אנשים עם מוגבלויות, והסביבה.
הגישה הרווחת כיום היא כי הטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים-אתיים בהתנהלותה השוטפת של הפירמה, לא רק שיתרמו לשיפור פני החברה בישראל ואיכות החיים בה, אלא אף יעצימו את אמון הלקוחות והעובדים [1] בחברה, יחזקו את מוניטין החברה ויקדמו את הצלחתה העסקית-כלכלית [2].
באמצעות יישום אחריות חברתית מבטא הארגון תרבות ניהול מתקדמת ואסטרטגיה עסקית שבבסיסה ההנחה כי יצירת קשר בין הארגון לקהילה ולסביבה יתרמו לכל הצדדים באופן שכולם יצאו ממנו נשכרים (שותפות Win-Win, ממנה נהנים הקהילה והעסק בו זמנית).

הנהלת IBI  מייחסת חשיבות רבה לניהול והטמעה של שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים-אתיים בהתנהלותה השוטפת. כחברה שליבת פעילותה היא טיפול בכסף ובמשאבים של אנשים וארגונים, כל שדרת ההנהלה, העובדות והעובדים מודעים לצרכים של מחזיקי העניין השונים של החברה: לקוחות, בעלי מניות, שותפים עסקיים, ספקים, עובדים, רשויות, מתחרים, הציבור הרחב, אנשים עם צרכים מיוחדים ועוד.

אנו פועלים על פי סטנדרטים גבוהים של יושרה, שקיפות ואחריות מקצועית ואישית, מציעים.ות ללקוחותינו מוצרים חדשניים בעלי השפעה מיטיבה על החברה והסביבה, ומעורבים.ות באופן שוטף ועקבי בחיזוק החברה האזרחית על ידי מתן סיוע לארגונים ויחידים.
אנו מאמינים כי התנהלות כזו תורמת לשיפור פני החברה בישראל ואיכות החיים בה, מעצימה את אמון הלקוחות והעובדים בחברה, מחזקת את המוניטין שלה ומקדמת את הצלחתה.

אחריות

במסמך זה, מאמץ IBI. בית השקעות גישה אסטרטגית עסקית של לקיחת אחריות חברתית, מתוך אמונה כי ניהול תוך יישום אחריות חברתית, יוביל ליצירת שינוי חברתי משמעותי בישראל ובטווח הארוך יתרום גם לפעילות העסקית של החברה.

יעדים חברתיים

IBI בית השקעות פועלת מתוך הבנה כי על כל חברה עסקית להיות מעורבת בקהילה בה היא פועלת ולתרום לה מתחומי מיומנותה במסגרת פעילותה השוטפת. כבית השקעות, עיקר תרומתנו יכולה להיות בקידום החינוך וההבנה הפיננסית בישראל כמו גם בהקניית מיומנויות עסקיות לאוכלוסיות מוחלשות כלכלית – “הענקת החכה ולא רק חלוקת דגים”. אנו משתדלים ליצור שותפויות ארוכות טווח עם ארגונים אולם מבינים את הצורך בסיוע בעל אופי חד פעמי במחזור החיים של ארגונים שונים. למרות שהמיקוד של פעילותינו החברתית הוא בסיוע לארגונים אנו מאמינים כי “המציל נפש אחת…” ומנסים במסגרת זו ליצור הזדמנויות תעסוקה וקידום ליחידים.

בהסתכלות עתידית, אנו פועלים באופן שלצד תרומת כסף ושווה כסף ייצור הבית שותפויות אסטרטגיות כוללות לטווח ארוך עם ארגונים חברתיים ועמותות, ויאפשר לעובדי הבית המעוניינים בכך להירתם לפעילויות שבהן יש להם עניין, גם על חשבון שעות עבודה תוך הקפדה על תמיכה ועידוד מצד מנהלים ומנהלות בכל הדרגים.

החברה שמה לה למטרה ליצור שיתופי פעולה (ולהעמיק שיתופי פעולה קיימים) עם ארגונים/עמותות הפועלים בתחומים הבאים

 • קידום צדק כלכלי חברתי בישראל.
 • צמצום הפערים הסוציו-אקונומיים בחברה הישראלית.
 • קידום שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות במדינה ישראל.
 • טיפוח והעצמת ילדים ונוער בסיכון מיוחד.
 • חיזוק מערכי החינוך, הספורט והתרבות.
 • איכות הסביבה.

תוכנית מסגרת

IBI בית השקעות מלווה פרויקטים בתחומים שונים מזה מספר שנים:

 • פעילות מול עמותות וארגונים הפועלים לחיזוק מגזרים שונים ולשילובם החברתי-כלכלי
 • תמיכה בעמותה המטפלת בבני נוער בעלי מוגבלות
 • רכישת מתנות, לחגים ובכלל, מעמותה המעסיקה בני הגיל השלישי
 • עמותות המטפלות בנוער בסיכון
 • חלוקת מזון לנזקקים בתל אביב, בהתנדבות על ידי עובדי החברה, פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח
 • קידום מיומנויות פיננסיות של נשים

במקביל, פועלת החברה להרחבת פעילותה החברתית המתוארת לעיל, באמצעות מינוף ויישום יוזמות חברתיות של עובדי החברה. החברה תומכת ביוזמות חברתיות המגיעות מעובדים ועולות בקנה אחד עם הערכים והקריטריונים הכלליים שאושרו על-ידי הדירקטוריון. התמיכה נעשית הן על ידי הקצאת משאבי זמן והן על ידי matching של תרומה כספית לפי מפתח שמאשר הדירקטוריון (ר’ פירוט בסעיף “שיתוף עובדים”).
ערוץ פעילות נוסף הינו שימת דגש מיוחד על רתימת תהליכים קיימים לעשייה החברתית של החברה. כך, למשל, ניתן לרכוש מתנות ללקוחות וכיו”ב מגופים/ארגונים חברתיים (כגון עמותות המעסיקות אנשים עם מוגבלויות והתמורה היא שכרם, ועוד).

המשאבים המוקדשים לנושא

 • התנדבות מרוכזת – שיתוף עובדי הבית בכל הדרגים, כמתואר להלן. דירקטוריון IBI בית השקעות מסמיך את הנהלת הבית לאשר תכנית עבודה שנתית שתסדיר בין היתר את מסגרת שעות ההתנדבות של עובדי הבית [3].
 • תרומות – לצורך השגת היעדים החברתיים של הבית, יוגדר מראש במסגרת התקציב השנתי של הבית תקציב תרומות שנתי [4]. IBI בית השקעות יעמיד תרומה כספית שנתית כוללת שתקבע כל שנה על-ידי הנהלת החברה בהתאם להצלחת הפעילות העסקית.

שיתוף עובדים

אנו מאמינים שכדי לשמור על הצביון ה”ביתי” של הקבוצה ועל מנת להטמיע את ערכיה בקרב כל ה- stake holders, יש ערך רב בהרחבת המכנה המשותף הקיים בין העובדים סביב הפעילות העסקית גם אל הפן החברתי-ערכי. בהתאם אנו מאמינים כי על החברה להיות שותפה ולסייע לעובדים בהגשמה והרחבה של פעילותם החברתית-הערכית.
לצורך הטמעת המדיניות החברתית בבית והשגת היעדים החברתיים שפורטו לעיל, נדרשת מחויבות מלאה של כל הדרגים לתהליך, לרבות הדירקטוריון, מנהלי החברה ומנהלים בדרגי הביניים. רק שיתוף מלא ואמיתי של כל עובדי הבית יוביל לעשיה משמעותית עבורנו ועבור הקהילה.

צוות אחריות חברתית

מזה מספר שנים פועל צוות מקרב עובדי החברה, האמון על הטמעת המדיניות החברתית של הבית. הצוות בוחן אחת לשנה את היוזמות החברתיות שמציעים עובדים ועובדות בחברה ובוחר מהן יוזמות מתאימות, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו על ידי ההנהלה והעובדים והמאושרים על ידי הדירקטוריון.

ממונה אחריות חברתית

במסגרת יישום המדיניות החברתית ממונה “ממונה אחריות חברתית” המרכזת ומובילה את הפעילות ומשמשת אשת קשר עם הקהילה. משנת 2011 הממונה על אחריות חברתית היא גברת לילי לבאן.
בהתאם ליעדים החברתיים שהוגדרו לעיל, יוצרת הממונה הזדמנויות לפעילויות חברתיות וסביבתיות הכוללות מדדים ויעדים כמותיים לצורך בחינה רב-שנתית של אפקטיביות התרומות והפרויקטים החברתיים.

יעדים סביבתיים

IBI בית השקעות מקבל את העיקרון כי מעשינו משפיעים על סביבתנו העתידית. לפיכך, באמצעות קידום העקרונות הבאים מתחייבת החברה לפעול בצורה אחראית בהווה כדי להבטיח ככל הניתן את עתיד הדורות הבאים:

 • חסכון. IBI בית השקעות מתחייב לפעול למניעת בזבוז משאבים, ולקידום ערכי החיסכון והצריכה המושכלת.
 • מיחזור. IBI בית השקעות מתחייב לפעול לקידום מיחזור כל זרמי הפסולת המאפשרים זאת בטכנולוגיות הישימות הקיימות. לדוגמא, נייר, טיונרים, פסולת אלקטרונית וברזל, שתיה, סוללות ועוד.
 • שימוש חוזר. IBI בית השקעות מתחייב לפעול למען שימוש חוזר במשאבים העומדים בפני השלכה, ככל שיימצא להם דורש. לדוגמא, תרומת בגדים, תרומת תרופות שלא בשימוש ועדיין בתוקף.

ממונה על איכות הסביבה

במסגרת ישום המדיניות הסביבתית ממונה “ממונה אחריות סביבתית“, האמון על תחום איכות הסביבה. במסגרת תפקידו, הממונה מעדכן ומידע את עובדי הבית לגבי פעילויות ייעול סביבתי בפן האישי והעסקי, ומרכז תלונות והצעות לייעול ולשיפור התנהלות החברה בתחום הסביבתי. ממונה אחריות סביבתית הינו חשב החברה, מר שלומי חנם.

שיפור מתמיד

IBI בית השקעות מתחייב לבחינה כמותית מתמדת ולשיפור מתמיד לאורך זמן, של הביצועים החברתיים והסביבתיים שלו.

שקיפות

תפיסת האחריות החברתית מבקשת ליישם את שיטת הדיווח הפיננסי גם ביחס לפעילות החברתית של החברה. על רקע האמור לעיל, יאמץ הבית בשלב מתקדם יותר של התהליך, עקרונות של שקיפות ודיווח סביבתי חברתי על פי נהלים בינלאומיים (GRI).
בית ההשקעות יפרסם את תוצאות המעקב ומתודולוגיית החישוב והמידע יהיה זמין לכל אדם המתעניין בנתון זה. בית ההשקעות ידרוש גם מחברות ציבוריות לפרסם את טביעת הרגל הפחמנית שלהן ולנהוג בשקיפות לגבי תרומתן להתחממות כדור הארץ.

קוד אתי

גיבוש ויישום מדיניות אחריות חברתית וסביבתית של הבית הינו מהלך עסקי-אתי המהווה נדבך אחד בתהליך שמטרתו התנהלות אתית, באמצעות “קוד אתי”.
על כן, לצד גיבושה ויישומה של “תכנית אחריות חברתית”, גיבשה החברה גם “קוד אתי” והיא פועלת באופן שוטף ליישומו.
מצאנו טעם רב בכך שתהליך כתיבת הקוד האתי היה פנימי והוא רוכז ונוהל על-ידי עובדי החברה ולא באמצעות גורם חיצוני. רק כך התאפשר לנו ליצור קוד אתי המשקף נאמנה את ערכי החברה ואת סגנונה הייחודי.

למעבר לקוד האתי, לחצו >

הערות שוליים

[1] 87% מעובדי חברות בהן יש תכנית התנדבותית מרגישים נאמנות, הזדהות ומחויבות גדולה יותר למקום עבודתם.
[2] 67% ממנהלי העסקים בישראל סבורים שלמעורבות חברתית יש השפעה משמעותית על תדמית העסק – 70% מהצרכנים בישראל מעדיפים מותג המזוהה עם מטרה חברתית. הנתונים לעיל נלקחו מאתר האינטרנט של פארק העסקים והתעשייה קיסריה – לצרף לינק
[3] לפי דירוג מעלה, הניקוד בקטגוריה “התנדבות עובדים” נקבע לפי מספר המתנדבים בחברה ביחס לכל העובדים (ניקוד מקסימאלי: מעל 6% מהעובדים), מספר שעות ההתנדבות (האם כולן או ברובן על חשבון שעות העבודה) והאם ההתנדבות היא קבועה או חד-פעמית. הניקוד המקסימאלי ניתן בעבור 3 שעות התנדבות ויותר (ההתייחסות היא ל”ממוצע שנתי לעובד” – סך שעות ההתנדבות של כלל העובדים בשנה מחולק במספר העובדים בחברה, גם אלה שאינם מתנדבים), באופן קבוע (באופן קבוע – במסגרת של לפחות 5 פעמים בשנה).
[4] לפי דירוג מעלה, בחברות ציבוריות מרוויחות נמדדת התרומה ביחס לרווח לפני מס כפי שמופיע בדו”חות הכספיים המאוחדים של החברה (חברה מרוויחה – חברה בה הרווח לפני מס מהווה 5% או יותר ממחזור המכירות). הניקוד שמקבלת כל חברה נקבע לפי היחס שבין תרומתה היחסית לבין ממוצע שלוש החברות בהן התרומה היחסית היא הגבוהה ביותר באותה קטגוריה (הקטגוריה הרלוונטית לבית – חברות ציבוריות).
התרומה האבסולוטית הממוצעת של חברות ציבוריות בדו”ח מעלה לשנת 2007 היתה בסך של 5.8 מיליון ₪, ושיעור התרומה מהרווח של חברות ציבוריות עמד על 0.9%.
[5] לפי דירוג מעלה – לשנת 2007, 81% מהחברות המדורגות הינן בעלות קוד אתי לעומת 69% בשנת 2006.

דוח שכר שווה לעובד ולעובדת

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לארבע קבוצות לפי דרג היררכי ומקצועי בחברה. הטבלה המצורפת מציגה את אחוז פערי השכר בין גברים לנשים בין קבוצות העובדים השונות.

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

  תכנים שיעניינו אתכם

  הירשמו לקבלת עדכונים במייל

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444