Tevel desktop HEB

הלוואות מגובות בנכסי נדל"ן

IBI TEVEL

קרן הלוואות לעסקים בפולין, המתמחה בהשקעה בהלוואות גישור חוץ בנקאיות קצרות מועד ומגובות בשעבוד ראשון לנכס נדל"ן. ההלוואות ניתנות לעסקים בפולין ונושאות ריבית קבועה

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    Error: Contact form not found.

    אודות הקרן

    • סוג הקרן
     קרן הלוואות מגובות בנכסי נדל"ן לעסקים בפולין
    • מטבע השקעה
     שקל
    • בעל השליטה
     IBI בית השקעות
    • שותף מנהל
     רו"ח אמיר גולן
    • ותק הקרן
     נוסדה במרץ 2021

    הזדמנות ההשקעה

    בעוד שכ- 90% מהעסקים בפולין הם קטנים ובינוניים, שיעור הבקשות הנדחות למימון חיצוני לעסקים גבוה מהממוצע האירופאי, בנוסף לכך, על אף ששיעור החברות הרווחיות גבוה מהממוצע. חוסר הגמישות של הבנקים, לצד תהליך בירוקרטי ארוך יצר מחנק בתחום האשראי לתאגידים. בהעדר אלטרנטיבות בנקאיות, לווים מוכנים לשלם עבור המימון ריביות גבוהות, גם כאשר נכס הנדל"ן שנמצא שברשותם מהווה בטוחה מלאה ואמור להוזיל את עלויות האשראי.

    פולין היא המדינה המתפתחת ביותר באיחוד האירופי ונחשבת למדינה מפותחת עם צריכה פרטית יציבה והשקעות זרות רבות אשר מתבצעות בה בשנים האחרונות. פולין נחשבת כבר זמן רב למדינה ידידותית לעסקים, בעלת מדיניות מאקרו-כלכלית ליברלית ובעלת קצב צמיחה של כ-4% בשנה. למרות היותה כלכלה מפותחת, עדיין בנקים רבים נמנעים ממימון המגזר העסקי, מה שמוביל לעלויות הון גבוהות וליצירת הזדמנות למשקיעים זרים. מתן אשראי הוא תחום הדורש רמת התמחות גבוהה –  בשנים האחרונות, אנחנו ב-IBI בית השקעות צברנו ידע רב בנושא הזה, סביב הפעילות שלנו בתחום האשראי הצרכני, לצד תחום הנדל"ן בארה"ב.

    פרטים נוספים על הקרן

    קרנות 4

    ייחודה של הקרן

    הקרן נהנית מהריבית המתקבלת מקו אשראי שהיא מעניקה לחברת חיתום מקומית בפולין הנמצאת בשליטת IBI בית השקעות.. חברת החיתום המקומית מזהה הזדמנויות בתחום המימון לטווח קצר ומעניקה אשראי המגובה בבטוחות נדל"ן. כל הנכסים והלווים עוברים בדיקת נאותות קפדנית. הקרן מאפשרת להשקיע בפעילות מימון בהיקפים גדולים בפיזור רחב בפולין ומציעה ריבית קבועה, השקעה שקלית ללא חשיפה למט"ח ושיעור מס מופחת בגובה 15% למשקיעי הקרן. בראש הפעילות עומד רו"ח אמיר גולן, המנהל את קרנות החוב האלטרנטיביות של IBI בית השקעות מזה כעשור.

    קרנות 5

    איך מנוהלת הקרן?

    הקרן מקבלת הצעות למתן הלוואה משותפים עסקיים בפולין מתווכים/ברוקרים. הלווים הם תאגידים/יזמים אשר מעוניינים לקבל אשראי מידי, כנגד בטוחה נדל"נית, לצורך מימון פעילותם העסקית לאחר שהקרן מקבלת הצעה למתן הלוואה היא מבצעת תהליך חיתום קפדני של ההלוואה, על ידי צוות אשראי, עורכי דין מקצועיים, שמאים צד ג' ושמאי פנימי. הקרן בוררת את ההצעות למתן הלוואה, כאשר כל הלוואה ניתנת בכפוף לתוכנית עסקית מסודרת לאסטרטגיית השימוש בכספים ואופן ההחזר.

    ביקוח ובקרה

    מי מפקח על הקרן?

    חברת צור ניהול הון בע"מ היא מתפעלת הקרן (אדמיניסטרטור) בישראל. החברה מחשבת את נכסי הקרן, מנהלת את מרשם השותפים (הלקוחות) ומבצעת בקרה על תנועת הכספים בקרן. Group TMF היא נאמן הקרן (Trustee) בפולין, המבצע בקרה על תנועת הכספים בחשבונות החברה בפולין ומפקחת על תקינות מסמכי ההלוואה המתקבלים.

     

    דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

     תכנים שיעניינו אתכם

     הירשמו לקבלת עדכונים במייל

      דברו איתנו

      השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444