תנאי שימוש שירותי דיוור ישיר בכל אמצעי אלקטרוני


הריני לאשר בזאת את הסכמתי לקבל מקבוצת אי.בי.אי. בית השקעות ו/או מי מטעמה (להלן: “הקבוצה“), כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בכל אמצעי אלקטרוני בנוגע לחברה, מוצריה, שירותיה ופעילותה.

הנני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “החוק“), כנגד הקבוצה ו/או מי מטעמה בגין קבלת דבר פרסומת לפי הגדרתו בסעיף 30א(א) לחוק, באמצעות שירותי דיוור ישיר ובכל אמצעי אלקטרוני.

ידוע לי, כי במידה שאהיה מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ובכל אמצעי אלקטרוני כאמור לעיל, עליי לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: info@ibi.co.il או בטלפון 6212*

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444