IBIמגזין

מיסוי בשוק ההון

היבטי מיסוי בתיק השקעות מהווים חלק בלתי נפרד מהידע הנדרש לניהול תיק השקעות ולמסחר בבורסה. הבנה בסיסית של שיטת הגביה והקפדה על מספר כללים יאפשרו השגת תשואה מיטבית בתיק ההשקעות.

68
מערכת IBI
16 מאי 2020 ב-08:05

החל מה- 1/1/2012, כחלק מיישום מסקנות ועדת טרכטנברג, הועלה שיעור המס על רווחים בשוק ההון ל:
25% מס – על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים או זרים. המס הוא על הרווח הריאלי (לאחר שקלול מדד המחירים לצרכן).
ניירות ערך רלוונטיים: מניות, אג”ח צמוד ממשלתי או קונצרני, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות.
15% מס – על רווחי הון ותשלומים מניירות שקליים. המס הוא על הרווח הנומינאלי (כלומר, ללא קשר למדד המחירים לצרכן).
ניירות ערך רלוונטיים: מק”מ, גילון – אגרת חוב ממשלתית בריבית משתנה, עו”ש, פק”מ, אג”ח שקלי ממשלתי (שחר/ממשלתי שקלי) או קונצרני שקלי.
שיעור המס על רווח הנוצר כתוצאה מאחזקה במטבע זר – 0% (לא כולל מסחר FX).

דוגמאות
על רווח ריאלי של 5,000 ₪ ממכירת מניה יגבה מס של 1,250 ₪.
על רווח נומינאלי של 5,000 ₪ במק”מ, יגבה מס של 750 ₪.

מתי מתרחש אירוע מס?

בעת מכירה, קבלת תשלום, פדיון או פקיעה.
במצב בו קיים בחשבון נייר ערך שהניב רווח אך לא נמכר או נפדה, לא ישולם כל מס בגין הרווח, עד לקיומו של אירוע מס.

כיצד מחושב המס?

כאמור, המס מחושב על הרווח בלבד.
רווח ריאלי – בניירות ערך ישראלים, להוציא אג”ח שקלי, המס מחושב על הרווח, בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן בתקופת החזקת הנייר.
רווח נומינאלי – הרווח מהעסקה ללא קשר למדד המחירים לצרכן או למדד אחר.

דוגמא לחישוב רווח ריאלי

 • רכשנו אג”ח צמוד בעלות של 10,000 ₪.
 • מכרנו את האג”ח ב- 11,000₪ (כלומר, ברווח של 1,000 ש”ח).
 • מדד המחירים לצרכן בתקופה האחזקה של האג”ח עלה ב- 3%.
 • העלות הריאלית לצרכי מס היא 10,300 = 10,000 * 1.03.
 • הרווח הריאלי לצרכי מס הוא 700 ₪ ולא 1,000 ₪.
 • מס לשלם = 175 ש”ח ₪ (700 * 25%).
 • *בסיס החישוב לרווח ריאלי בניירות ערך זרים הוא שער המטבע של העסקה ולא מדד המחירים לצרכן.

  מתי המס מנוכה מהחשבון?

  אם נעשתה בחשבון מכירה ברווח ואין בחשבון מגן מס, לרוב יחויב החשבון בסוף החודש במס לשלם. לעתים המס יורד כבר ביום שלאחר ביצוע העסקה (תלוי באיזה גוף פיננסי מדובר).

  מהו מגן מס?

  מגן מס הוא נכס פוטנציאלי ששוויו הוא החיסכון העתידי בתשלומי מס.
  כאשר אנו מוכרים נייר ערך בהפסד, הוא מעניק לנו הגנה מתשלום מס עתידי ביחס ישר לסכום המס שהיינו אמורים לשלם אם היינו מרוויחים את אותו סכום בדיוק. לדוגמא, אם מכרנו מניה בהפסד של 1,000 ₪, אנו נקבל מגן מס בגובה 250 ₪. בפעם הבאה בה נמכור נייר ערך ברווח, נהיה מוגנים מתשלום מס עד לסכום של 250 ₪.
  חישוב מגן המס נעשה על בסיס שנתי. הפסד שנוצר במהלך השנה יאפשר קיזוז מס אוטומטי עד סוף השנה. במעבר לשנה חדשה (ע”פ הלוח הלועזי), מתאפס מגן המס בחשבון ניירות הערך כך שניצולו יתאפשר רק באמצעות הגשת דוח מס לרשויות.

  כיצד מחשבים קיזוז מס?

 • משווים את גובה המס לשלם ומגן המס. במידה והסכומים שווים, המס יתקזז באופן מלא, (בהתאם למגבלות שצוינו קודם). במידה והמס לשלם גבוה ממגן המס אז ישולם החלק היחסי. במידה ומגן המס גבוה מהסכום של המס לשלם אז לא ישולם מס ובחשבון יישאר מגן מס לקיזוזים עתידיים.
 • יש קיזוז מלא בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים ואין הפרדה בין ניירות מסוגים שונים (לדוגמה רווח מאג”ח בחו”ל מתקזז עם הפסד ממניה הנסחרת בתל אביב).
 • חישוב קיזוז המס מתבצע כל פעם לגבי כל הפעולות מתחילת השנה, כך שניתן לקבל החזר מס אוטומטי על מס ששולם באותה שנה קלנדרית, כולל מס ששולם בגין תשלומים.
 • חישוב על פי FIFO) First In First Out) – מתרחש כאשר רכשנו פוזיציה בנייר ערך באמצעות מספר רכישות נפרדות אך מכרנו רק חלק מהפוזיציה על אותו נייר. לצורך מס, הניירות שיימכרו הם אלה שנרכשו ראשונים ואין רלוונטיות לשער העלות הממוצע של הנייר. לדוגמא: רכשנו 100 יחידות של מניה X בשער 20 אג’ ולאחר מכן רכשנו עוד 100 יחידות של אותה המניה בשער 80 אג’. לאחר שנה החלטנו למכור 100 מניות בשער 40 אג’. במקרה זה, למרות שאנו נמצאים בהפסד על הפוזיציה הכוללת, נחויב בתשלום מס על רווח של 20 אג’ (20-40, פחות שיעור עליית מדד המחירים לצרכן) כלומר, המס הוא על 100 היחידות הראשונות שרכשנו.
 • מיסוי קרנות נאמנות

 • קרן פטורה – המשקיע בקרן משלם את המס בזמן המכירה, כמו בכל נייר ערך אחר. הקרן לא משלמת מס על הרווחים מפעילות המסחר השוטפת ולא משערכת את המס. רוב קרנות הנאמנות המוצעות הן פטורות.
 • קרן חייבת – המשקיע לא משלם מס בעת מכירת הקרן, משום שהקרן עצמה משלמת את המס על הרווחים מפעילות המסחר השוטפת. השערוך היומי של הקרן כולל בתוכו כבר את תשלומי המס. קרנות במעמד זה אינן נפוצות.
 • קרן מטבע עיקרי – קרן פטורה שמשקיעה לפחות 90% מנכסיה במטבע חוץ מסוים, לדוגמה קרן אג”ח דולרית. בקרן כזו, חישוב הרווח הריאלי יעשה ע”פ שער המטבע ולא ע”פ מדד המחירים לצרכן.
 • דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444