IBIמגזין

ניהול השקעות אקטיבי באמצעות קרן נאמנות

קרן נאמנות היא מכשיר ההשקעה הנפוץ ביותר לחשיפה לשוק המקומי או שווקים זרים, ללא צורך בידע או היכרות מוקדמת עם שוק ההון. כיצד בוחרים קרן נאמנות ומה משווים בעת הבחירה?

43
מערכת IBI
3 ינואר 2021 ב-09:01

בבורסה הישראלית ובמרבית הבורסות בעולם, קיימים מכשירים פיננסים המאפשרים למשקיע להיחשף לשוק מקומי או לשווקים זרים ללא צורך בידע או היכרות מוקדמת עם שוק ההון או השוק בו החלטתם להשקיע. בנוסף, מכשירים אלו מכוונים להשגת תשואה עודפת על פני ביצועיו של מדד הייחוס. המכשיר הנפוץ ביותר הינו קרן נאמנות אקטיבית.


קרן נאמנות כזו הינה חברה לניהול השקעות, על פי מדיניות השקעה ידועה מראש, שמטרתה השגת תשואה עודפת על פני מדד הייחוס מולו היא מתחרה. לכל קרן נאמנות יש מנהל קרן מקצועי שמטרתו להשקיע את הכספים של המשקיעים בניירות הערך של מדדי הייחוס, בהתאם לגבולות הגזרה, כלומר למדיניות ההשקעה של הקרן. הקרן גובה דמי ניהול כאחוז מסך נכסיה ובאופן יחסי לתשואה הפוטנציאלית שהיא מצפה להשיג.
במלים אחרות, קרנות הנאמנות מבצעות ניהול השקעה אקטיבי באמצעות בחירה מדוקדקת של נכסים. כל זאת, תוך שימוש בדוחות אנליטיים על מצבן העסקי השוטף של החברות, בשילוב עם ניתוח הפוטנציאל העסקי העתידי הטמון בהשקעה בהן. כל זאת לאחר שאלו נידונו ואושרו במסגרת ישיבות השקעה של הגורמים המקצועיים בחברה.

ההצלחה של קרנות הנאמנות הללו נמדדת בתשואה העודפת שכל אחת מהן מצליחה להשיג על פני ביצועיו של מדד הייחוס. בשל כך, אנשים נוטים לבחור את קרנות הנאמנות על פי התשואה שהשיגו, אך זו משקפת נתון הסטורי. גם את הביצועים ההסטוריים צריך להשוות למדד הייחוס ולתשואה שהשיגו קרנות אחרות באותה הקטגוריה.
מבלבל? בדיוק בשביל זה נוסד “מדד שארפ”.


המדד משקלל את הפרמטרים שצויינו כאן ומציג לנו מספר המתחשב ברמת הסיכון והתנודה שבנכסי הקרן ביחס ל- “תמורה” שאני מקבל ממנה, כלומר לתשואה העודפת על ההשקעה שלי. ככל שהמספר יותר גבוה כך הקרן עדיפה על פני קרנות אחרות באותה קטגוריה. למרות הרשום צריך לזכור שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה, אך זהו הקנה מידה הטוב ביותר שיש לנו נכון להיום בבחירת השקעה בין קרנות נאמנות מחברות שונות.


בחירת מנהל השקעות מוצלח שהוכיח יכולת גבוהה לאורך תקופה של מספר שנים, מעלה את הסיכוי לבחירה מוצלחת גם לעתיד.
אפשרות נוספת הקיימת עבור לקוחות המנסים לבצע השקעות היא “לחקות” את הרכב הנכסים בקרן נאמנות המועדפת על המשקיע. אבל, צריך לזכור שהרכב הקרן המתפרסם אינו עדכני ומציג נתונים שהיו נכונים לתקופת זמן של כחודשיים לפני זמן הפרסום. משקיע שייבחר בדרך זו יצטרך לחשוב על השקעה לטווח ארוך. בנוסף, המשקיע יצטרך לבצע “תחזוקה” שוטפת בתיק באופן עצמאי שכן אין את מנהל קרן שעושה זאת עבורו.


השקעה בקרן נאמנות עם ניהול אקטיבי מתאימה למשקיעים בעלי היקף נכסים קטן יחסית, שרוצים ליהנות מפיזור נכסים שיקטין את הסיכון בהשקעתם. קרנות נאמנות מתאימות גם למשקיעים בעלי ניסיון או ידע מוגבלים, שאינם רוצים לנהל תיק באופן עצמאי, או למשקיעים המעוניינים בחשיפה לשוקי חו”ל ואינם יכולים לעשות זאת באופן עצמאי.

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444