IBIמגזין

איגרת חוב (אג"ח)

מהי איגרת חוב, מה כדאי לדעת עליה ואילו סוגים של אגרות חוב קיימים בשוק? המאמר כולל גם מושגים שכדאי להכיר בעולם האג"ח וסיבות מדוע להשקיע באג"ח.

44
מערכת IBI
10 מאי 2021 ב-08:34

איגרת חוב היא נייר ערך המגדיר התחייבות של המנפיק (למשל, מדינת ישראל או חברה) כלפי הרוכש/ת (המשקיע). למעשה, איגרת חוב היא הלוואה שהמשקיע נותן למנפיק. שטר החוב מגדיר את ההתחייבות להחזיר למשקיע את מלוא סכום ההתחייבות (הקרן), ובנוסף, תשלומי ריבית. הנפקת אגרות חוב היא שיטת מימון המאפשרת לחברות וממשלות לגייס כסף מהציבור.

מושגים שכדאי להכיר

 • ערך נקוב – הסכום שישולם למשקיע בתום התקופה. בישראל, הערך הנקוב הינו 100 אגורות על כל איגרת חוב, אלא אם כן הוגדר אחרת בתשקיף.
 • ריבית אג”ח/קופון/תלוש – ריבית שמשולמת למשקיע בגין החזקת האג”ח. הריבית יכולה להיות שנתית, חצי שנתית, רבעונית וכו’.
 • מועד פדיון – המועד (התאריך) בו תיפדה האג”ח והקרן תשולם במלואה.
 • שער האג”ח – מחיר איגרת החוב בבורסה (באגורות).
 • תשואה שנתית לפדיון – תשואה שנתית ממוצעת אשר נובעת מהחזקת איגרת החוב, מיום הרכישה ועד לפדיונה.
 • בסיס הצמדה – המדד שאליו מוצמדות איגרת החוב והריבית.
 • מדוע להשקיע באג”ח?

  כאשר מחליטים לקנות איגרת חוב, אפשר להחליט על שתי דרכים לניהול ההשקעה. האחת, החזקת האג”ח עד לפדיון מלא. במקרה זה נהנים מהריבית המשולמת: שנתית, חצי שנתית, רבעונית וכו’. ומתשלום מלוא הקרן בתום התקופה. הדרך השניה היא לסחור באג”ח, כלומר “לקנות בזול למכור ביוקר”, כמו בכל נייר ערך אחר הנסחר בבורסה, ולהינות מהרווח.

  שיקול נוסף לקניית אג”ח הינו העובדה כי מחזיקי אג”ח נחשבים נושים ברמה גבוהה מזו המחזיקים במניית החברה. כלומר, במידה והחברה שהנפיקה אג”ח מגיעה למצב של חדלות פירעון, קיים סיכוי גבוה יותר שמחזיקי האג”ח יקבלו לפחות חלק מהכסף, אל מול מחזיקי המניה. אבל, זאת רק לאחר תשלומים לנושים ברמה גבוהה יותר – ספקים, משכורות וכו’.

  מה זה תשואה לפדיון?

  התשואה השנתית לפדיון מציגה את התשואה שהמשקיע יקבל תמורת החזקת האג”ח, מרגע הקניה ועד לפדיון המלא של האיגרת.
  התשואה השנתית לפדיון הינה המרכיב החשוב והמרכזי בעת בחינת כדאיות ההשקעה באג”ח. היא לוקחת בחשבון את כל מרכיבי תזרים האג”ח: מועדי תשלום ריבית, גובה הריבית ומועדי תשלום הקרן.
  התשואה השנתית לפדיון מתנהגת הפוך ממחיר האיגרת, משמע ישנו מתאם שלילי בין התשואה למחיר. לדוגמא אם מחיר האג”ח עולה, התשואה יורדת (ולהיפך). או לחליפין אם התשואה עולה, מחיר האג”ח יורד (ולהיפך).

  אג”ח ממשלתיות

  אג”ח המונפקות על ידי מדינה. הן נחשבות בדרך כלל לבטוחות ביותר ומהוות “Bench Mark” (נקודת השוואה) לשאר איגרות החוב הנחסרות בשוק. הסיבה לכך היא הידיעה כי יכולת ההחזר של המדינה היא הגבוהה ביותר, כלומר הסיכוי שמדינה לא תשלם את חובותיה אומר להיות נמוך מאוד. עם זאת, כבר קרו מקרים בהם ממשלות פרסמו הזהרה לחדלות פירעון, משמע פשיטת רגל של המדינה (כמו למשל יוון בשנת 2011). במצב של חדלות פירעון מתחיל תהליך משפטי בו מחזיקי החוב (המשקיעים) צריכים להגיע להסדר מול המנפיק כדי לקבל לפחות חלק מהסכום, מה שנקרא “תספורת”.

  בישראל קיימים מספר סוגים של אג”ח ממשלתיות:

  אג”ח בריבית קבועה:

 • שחר – אג”ח לא צמודה למדד המחירים לצרכן, בריבית קבועה. הריבית משולמת פעם בשנה. הטווח לפדיון בזמן ההנפקה הינו בין שנתיים ל- 20 שנה. הריבית נקבעת לפי תשואת המק”מים (מלווה קצר מועד שהמדינה מנפיקה) הנסחרים בשוק במהלך תקופת ההנפקה. תשלום הקרן הינו בתשלום אחד בסוף התקופה.
 • ממשלתית שקלית – אג”ח לא צמודה למדד, בריבית קבועה. ריבית משולמת פעם בשנה. הריבית נקבעת על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר.
 • גליל – אג”ח צמודה למדד, בריבית קבועה. הטווח לפדיון בזמן ההנפקה הינו בין 7 ל-20 שנה. הריבית השנתית נקבעת בטווח של 3% – 5.25%.
 • ממשלתית צמודה – אג”ח צמודה למדד, בריבית קבועה. הריבית משולמת פעם בשנה. הריבית נקבעת על ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר.
 • אג”ח בריבית משתנה:

 • גילון חדש – אג”ח לא צמודה, בריבית משתנה. טווח לפדיון בזמן ההנפקה בין שנה ל- 25 שנה. הריבית משולמת אחת לרבעון. הריבית נקבעת ע”י האוצר לפי התשואה המשוקללת של סדרות מק”מים, בין שלושה חודשים עד שנה לפדיון, בתוספת שיעור שנתי אשר לא יעלה על 4%. הריבית הקרובה ידועה, והקופונים הבאים הינם חזויים ומתפרסמים מדי חודש ע”י בנק ישראל.
 • ממשלתית בריבית משתנה – אג”ח לא צמודה בריבית משתנה. הריבית משולמת אחת לרבעון ונקבעת על פי תשואות מק”מ לתקופה של 12 חודשים.
 • אג”ח ללא ריבית:

 • מק”מ (מלווה קצר מועד) – אג”ח ללא קופון, קרי ללא תשלום ריבית. מונפק ע”י בנק ישראל בשונה מאג”ח ממשלתיות אשר מונפקות ע”י משרד האוצר. סדרות אלו מונפקות לטווח של עד שנה וללא הצמדה. אג”ח זו תמיד מונפקת ונסחרת מתחת ל- 100 אגורות, קרי תמיד בניכיון. המשקיע רוכש את האג”ח בשער הנמוך מ- 100 אגורות ומקבל בתום התקופה בדיוק 100 אגורות. כך למעשה, התשואה היא שער הקניה אל מול שער הפדיון.
 • ממשלתית קצרה – אותם תנאים כמו אלו של מק”מ.
 • דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444