איך מעניקים אופציות לעובדים בעלי אזרחות אמריקאית מבלי לעבור על החוק?

חברות שהתאגדו בארה"ב ועובדים בעלי אזרחות אמריקאית עלולים למצוא את עצמם מבלי שהתכוונו במעמד של מעלימי מס מבחינת רשות המיסים האמריקאית במקרה של הענקת אופציות האם אפשר לטעון שלא ידעתם? ומהן הסנקציות במקרה של אי עמידה בדרישות החוק?

מערכת IBI
27 נובמבר 2022 ב-14:39

אזרחים אמריקאים, ללא תלות במקום מגוריהם בפועל בעולם, מחויבים לשלם מס בגין אופציות שהוענקו להם ברגע שאופציות אלה מבשילות, למרות שבמקרים מסוימים האופציות פוקעות מבלי שמומשו כלל. כלומר, העובד עשוי לשלם מס הכנסה על האופציות למרות שבפועל לא הייתה לו הכנסה כלשהי מהן. עם זאת, אזרחים אמריקאים אשר הוענקו להם אופציות בהתאם לכללי A409 של רשות המיסים האמריקאית, אשר לצורך כך נדרשת הערכת שווי של מניות החברה, יכולים לדחות את תשלום המס עד לרגע המימוש בפועל. אז איך בדיוק ניתן לנצל את ההטבה הזו? ומה הדין לגבי עובדים שקיבלו אופציות ולא עמדו בכללים? חברת S Cube מקבוצת IBI Capital המתמחה בהערכת שווי חברות היי-טק, והינה בעלת הסמכה מטעם איגוד מעריכי השווי הגדול בעולם NACVA, המוכר על ידי הרשויות האמריקאיות, מספקת את התשובות לשאלות אלה.

לצורך עמידה בתקנות החוק האמריקאי יש צורך לבצע הערכת שווי של מניות החברה. מדובר בהערכת שווי המניה הרגילה של החברה אשר שוויה בהכרח נמוך ממניות הבכורה של החברה. לפי דרישות החוק האמריקאי, בכדי לעמוד בקריטריונים של A409, מחיר המימוש חייב להיות לפחות ה-Fair Market Value (או בקיצור FMV). כלומר, מחיר המימוש צריך להיות לפחות שווי המניה הרגילה אשר נקבע בהערכת שווי אשר בוצעה על ידי מעריך שווי, עדיף בעל הסמכה אמריקאית.

יש לציין כי החוק חל על כל מי שחלה עליו חובת תשלום מס בארה"ב כלומר, על אזרחים אמריקאים בכל מקום שהם נמצאים בעולם, על כל מי שהינו תושב בארה"ב ומגיש דוח מס ועל כל מי שיש לו גרין כארד. לצורך העניין, לא משנה אם החברה שמעניקה את האופציות היא חברה אמריקאית או ישראלית או התאגדה בכל מדינה אחרת, השאלה היא איפה מקבל האופציות נדרש לשלם מס. למען הסר ספק, החוק חל גם על עובדים בעלי אזרחות כפולה, עובדים שמועסקים בחברה בת אמריקאית של חברה ישראלית, ועובדים בעלי אזרחות אמריקאית אשר חיים בישראל ואף מועסקים בחברה ישראלית.

האם אפשר לטעון "לא ידעתי"?

כמובן שחברה אמריקאית, או לצורך העניין חברה בת אמריקאית של חברה ישראלית, אשר מעניקה אופציות לעובדים מחויבת לעמוד בתקנות A409, כאשר במידה והחברה לא עומדת בדרישות החוק היא נמצאת בחשיפה מול רשות המיסים האמריקאית.

עם זאת, כאשר מדובר בחברות ישראליות אשר מעניקות אופציות לעובדים בעלי אזרחות אמריקאית, לעיתים החברות באופן לא מודע או אפילו מכוון מתעלמות מדרישות ה-A409, אם מתוך חוסר ידיעה או מתוך רצון "לחסוך" לעצמן את כל הפרוצדורה הכרוכה בכך.

במקרים אלה, העובדים בעלי האזרחות האמריקאית עשויים להימצא בסטאטוס של מעלימי מס מול רשות המיסים האמריקאית. מדובר בסטאטוס שעשוי לגרור סנקציות חמורות, אשר בכללן קנסות גבוהים וריבית פיגורים. כלומר, חשוב ביותר לעובדים ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר מתעתדים להעניק הוענקו להם אופציות, לוודא מול הנהלת החברה שדרישות החוק בקשר להענקת האופציות אכן יושמו.

צריך לשים לב שגם במידה והעובד אשר נמצא בחשיפה מבקש לטפל בסוגיה זו בכוחות עצמו, אין באפשרותו לעשות זאת, שכן לצורך כך נדרשת הערכת שווי של מניית החברה המצריכה את שיתוף הפעולה של החברה, בין היתר, בהעברת מידע שלרובם המכריע של העובדים אין גישה אליו.

מהן הסנקציות במקרה של אי עמידה בכללים?

אי עמידה בדרישות A409 עלולה לגרום לעונשי מס כבדים. ראשית, העובדים יחויבו לשלם מס הכנסה בארה"ב בתוספת קנס של 20% על כל סכומי האופציות שהבשילו, החל מהיום האחרון של שנת ההבשלה, גם כאשר התשלום מתרחש בשנים שלאחר מכן. בנוסף, העובדים יחויבו לשלם מס גבוה ב-1% משיעור הקנסות הפדרלי בגין תשלום חסר החל מתאריך הבשלת האופציות ואילך. מעבר לכך, העובדים עלולים להיות חשופים לקנסות נוספים בגין דיווח על הכנסה נמוכה ביחס להכנסתם בפועל ובמקרים מסוימים אף עשויים להיות חשופים לקנסות אשר יוטלו על ידי שלטונות ארה״ב.

ומה לגבי המעסיק? כאשר מדובר בחברה אמריקאית, או לצורך העניין חברה בת אמריקאית של חברה ישראלית, אם יימצא שהערכת השווי אינה קיימת או  אינה עומדת בדרישות ה-A409, החברה האמריקאית תהיה כפופה לניכוי מס במקור בגין האופציות שהבשילו.

אם יש לכם ספק, אנחנו לרשותכם

חברת S Cube מקבוצת IBI Capital, אשר הוקמה בשנת 2008, הינה בעלת הסמכה מטעם איגוד מעריכי השווי הגדול בעולם NACVA, המוכר על ידי הרשויות האמריקאיות, החברה מתמחה בהערכת שווי חברות היי-טק ומבצעת מאות הערכות שווי לצורך עמידה בכללי A409 בשנה. חשוב לדעת כי עמידה בקריטריונים השונים הנדרשים במסגרת כללי תקנת המס האמריקאית A409 הינה סוגיה אשר כרוכה בדקויות שונות ומעלה שאלות שונות ומגוונות. בכל שאלה נוספת אתם מוזמנים לפנות לגידי שלום בנדור, מייסד ומנכ"ל S Cube.

האמור במאמר זה מובא למטרות אינפורמטיביות וכלליות בלבד ואין לראות בו מידע שלם ו/או ממצה של כל ההיבטים הכרוכים באופציות לפי 409A וכיוצ"ב. האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי, כלכלי או תחליף לייעוץ מקצועי ופרסונאלי כלשהו. חברת S-CUBE ו/או קבוצת אי.בי.אי ו/או מי מחברות הקבוצה לא תהיה אחראית לכל אבדן או נזק אשר יגרמו לצד ג' כלשהו בשל הסתמכות על המידע הנ"ל.

לקבלת הצעה