hero—Funds—Desktop

קרנות מחקות

IBI קרנות נאמנות מציע מגוון קרנות מחקות, שייעודן השגת תוצאות הדומות, ככל הניתן, לשיעור השינוי בנכס היחוס (מדד), כפי שנקבע מראש בתשקיף הקרן. הקרנות המחקות עוקבות אחרי מדדי בסיס שונים: מניות בארץ ובחו"ל, אג"ח ממשלתי וקונצרני וקרנות מורכבות

קרנות מחקות – מניות חו"ל

שם הקרן
מספר נייר ערך

אי.בי.אי. מחקה(4D) אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

מספר ני"ע 5135025

אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח

מספר ני"ע 5134416

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר

מספר ני"ע 5134044

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס Online Streaming מנוטרלת דולר

מספר ני"ע 5133749

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס חדשנות רפואית גלובלי מנוטרלת דולר

מספר ני"ע 5133251

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר

מספר ני"ע 5133657

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס Online Betting & Social Gaming מנוטרלת דולר

מספר ני"ע 5133244

אי.בי.אי. מחקה ׳ (4D) ׳ NASDAQ 100

מספר ני"ע 5117585

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳ S&P 500

מספר ני"ע 5117601

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳MSCI Emerging Markets

מספר ני"ע 5119318

אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

מספר ני"ע 5119185

אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת 600 STOXX Europe׳ (70%)׳ DAX׳ (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח(4)

מספר ני"ע 5118690

אי.בי.אי. מחקה (4A)׳DAX מנוטרלת מט"ח(5)

מספר ני"ע 5121470

אי.בי.אי. מחקה (4A)׳S&P Financial מנוטרלת מט"ח

מספר ני"ע 5121892

אי.בי.אי. מחקה (4A)׳ NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

מספר ני"ע 5122098

אי.בי.אי. מחקה (4D) ׳BLUESTAR ISRAEL GLOBAL

מספר ני"ע 5122437

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳Solactive US REIT

מספר ני"ע 5122692

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳ S&P Health Care

מספר ני"ע 5122908

אי.בי.אי. מחקה (4A)׳ משולבת Staples׳ (50%)׳ S&P Discretionary׳ (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מספר ני"ע 5122890

אי.בי.אי. מחקה (4A)׳ S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מספר ני"ע 5123021

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳S&P 500 Low Volatility High Dividend

מספר ני"ע 5123419

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳ S&P Financial

מספר ני"ע 5123997

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳Russell 2000

מספר ני"ע 5124284

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳ Solactive US Internet

מספר ני"ע 5127147

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳ Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב

מספר ני"ע 5127485

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳Nasdaq Global Smart Airlines

מספר ני"ע 5128442

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳Solactive FinTech

מספר ני"ע 5127865

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳ Solactive North American Cannabis

מספר ני"ע 5127733

אי.בי.אי. מחקה (4D) משולבת מניות ארה"ב חודשי

מספר ני"ע 5129309

אי.בי.אי. מחקה (4D)׳ Solactive Electronic Payment

מספר ני"ע 5129507

אי.בי.אי. מחקה׳ (4D)׳ BlueStar Total Security

מספר ני"ע 5130299

אי.בי.אי. מחקה (4D) משולבת טכנולוגיה עולמי חודשי(2)

מספר ני"ע 5132139

אי.בי.אי. מחקה׳ (4D)׳ BlueStar Global GreenTech

מספר ני"ע 5132493

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי גלובלי(3)

מספר ני"ע 5132709

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס חברות צריכה סיניות

מספר ני"ע 5132766

אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס Global Online Retail

מספר ני"ע 5132758

חשיפה למניות     0 – ללא חשיפה     1 – עד 10%     2 – עד 30%     3 – עד 50%     4 – עד 120%     5 – עד 200%     6 – מעל 200%


חשיפה למט”ח     0 – ללא חשיפה     A – עד 10%     B – עד 30%     C – עד 50%     D – עד 120%     E – עד 200%     F – מעל 200%


(1) בתאריך 22.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. מחקה (0A) תל בונד ריבית משתנה.
(2) בתאריך 23.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. מחקה (4D) משולבת טכנולוגיה עולמי.
(3) בתאריך 23.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי.
(4) בתאריך 30.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת 600 STOXX Europe׳ (70%)׳ 30 DAX׳ (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח.
(5) בתאריך 30.8.21 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי. מחקה (4A) DAX 30 מנוטרלת מט"ח.
(6)בתאריך 7.5.22 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי מחקה (00) תל בונד תשואות.
(7)בתאריך 7.5.22 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי מחקה (00) תל בונד תשואות שקל.
(8)בתאריך 7.5.22 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן אי.בי.אי מחקה (00) תל בונד גלובל.

 

לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף (חלק ב') לחצ/י כאן
אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.
מנהל הקרן הינו אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ("מנהל הקרן"). המידע המוצג באתר ביחס לקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) יחידות בקרנות הנאמנות האמורות, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המוצג באתר בקשר עם מדיניות ההשקעות של קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן הינו מידע תמציתי ואין לראות בו כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בקרנות הנאמנות ולכן אין לקבל על סמך מידע זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. אין בתשואות העבר של קרנות הנאמנות המוצגות באתר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד או כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. רכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד.

דברו איתנו

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444