בחסות עליית הריבית: תיק אג"ח חוזר לקדמת הבמה

בחסות העלאות הריבית והסביבה הכלכלית שנוצרה, זוכה תיק אג"ח לפופולאריות בקרב המשקיעים. השקעה באג"ח יכולה להניב תשואה, מעניקה נזילות וכוללת הגנה מסוימת מפני אינפלציה בלתי צפויה. אלו הם רק חלק משרשרת היתרונות שהופכים תיק אג"ח מנוהל לאפיק מועדף בתקופה של ריבית עולה

מערכת IBI
29 יוני 2023 ב-13:27

במשך יותר מעשור, למעשה מאז פרוץ המשבר הפיננסי ב-2008, שיעורי האינפלציה בעולם נותרו בגבולות היעד ורמת הריבית הייתה די קבועה. זו שייטה בסמוך לטריטוריה האפסית, למעט הפוגות קלות בהן טיפסה ואז חזרה מטה במהרה. עבור הכלכלה הגלובלית, סביבת ריבית אפסית תפקדה כמחוללת צמיחה והייתה לפקטור מרכזי מאחורי הגאות שליוותה את השווקים הפיננסיים במשך למעלה מעשור.

ואולם, בתקופה האחרונה התמונה התהפכה: הריבית התנתקה מהרמה האפסית וטיפסה בהדרגה. הטריגר: סחף אינפלציוני שלא נראה דומה לו בעולם המערבי, בפרט בארה"ב, זה עשורים ארוכים. המצב הכלכלי החדש אילץ את הבנק הפדרלי לצאת למסע העלאות ריבית עם מטרה אחת ברורה – דיכוי האינפלציה וחזרה ליציבות מחירים. בעקבות הפד', החלו גם רבים ממקביליו בעולם, לרבות בנק ישראל, לנקוט במדיניות דומה של העלאות ריבית לטובת ריסון האינפלציה.

השינוי כלפי מעלה בריבית כבר מייצר השפעות רחבות הנוגעות כמעט בכל היבט כלכלי, בין היתר, גם ביחס לאטרקטיביות אפיקי השקעה וחיסכון, שלאחר שנים שאיבדו מהרלוונטיות זוכים כעת לעדנה מחודשת. כך, עולה קרנו של תיק המורכב מאגרות חוב קונצרניות, שלראשונה מזה שנים ארוכות נהנה מהיצע עשיר של הזדמנויות השקעה בשוק האג"ח, הקורלטיבי לשינויים בסביבת הריבית.

נזילות שוטפת לצד פוטנציאל תשואה גבוה

היתרון הבולט של תיק אג"ח קונצרני (אגרות חוב שהנפיקו חברות ותאגידים) נעוץ בראש ובראשונה בפוטנציאל התשואה שמציע, זאת בזכות 'פרמיית הסיכון' שמשלמות איגרות החוב למשקיעים. למעשה, התשואה השוטפת באג"ח של חברות איכותיות עם דירוגי השקעה גבוהים, המעידים על סיכון נמוך לכשל חוב, מציעות תשואה גבוהה ביחס לפיקדונות בנקאיים.

כמו-כן, שוק אגרות החוב מגלם כבר בנקודת הזמן הנוכחית העלאות ריבית עתידיות, כך שבתרחיש בו צעדי העלאת הריבית יואטו לעומת ציפיות השוק, מבחינת תדירות או ביחס לשיעור השינוי, עדיין השקעה באגרות חוב בעלות משך חיים ממוצע של למעלה משנה עשויות להניב רווחי הון.

יתרון נוסף נוגע בכך שתיק אג"ח מתפקד כמכשיר השקעה סחיר ובהתאם נהנה מנזילות מסויימת. המשמעות היא שניתן לתת הוראה למנהל התיק למכור את אגרות החוב בכל יום מסחר. מבחינת הנזילות, יש גם היבט חשוב לא פחות באשר ליכולת התגובה המיידית לשינויים בתנאי השוק תוך ניצול הזדמנויות השקעה. למעשה, למנהל תיק אג"ח קיימת גמישות מבחינת שינוי הרכב הנכסים בתמהיל בהתאם להתפתחויות מאקרו-כלכליות והמצב בשווקים, זאת לטובת שיפור התשואה הפנימית בתיק.

יש לכם 400,000 שקלים פנויים? לפרטים נוספים על ניהול תיק IBI BONDS לחצו כאן 

שכבת הגנה בתרחיש של נסיקת אינפלציה בלתי צפויה

כחלק ממבנה תיק אגרות חוב, ניתן לקבוע תמהיל אשר יורכב גם מאג"ח צמודות למדד, המתפקדות כחוף מבטחים במקרה של נסיקת אינפלציה בלתי צפויה. המשמעות הינה שאגרות החוב משלמות למשקיעים את התקבולים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, ודרך כך מגלמות גידור אינפלציוני מובנה.

עניין זה נקשר גם למנגנון המיסוי באותן אגרות חוב צמודות מדד, הקובע כי מס רווחי הון (25%) ייגזר רק ביחס למרכיב הרווח הריאלי. לשם המחשה, אם פיקדון בנקאי ואגרת חוב מניבים תשואה שנתית זהה של 4% ובהנחה שהאינפלציה בישראל נותרת גם היא על 4%, בפיקדון בנקאי ישלם החוסך מס נומינלי של 15% ממרכיב הרווח ואילו משקיע באג"ח צמוד-מדד לא יידרש לשלם מס כלל בשל קיזוז מס רווח הון כנגד שיעור האינפלציה. עניין מיסויי צריך להיבחן כמובן לאור התאמה אישית וספציפית לכל לקוח.

בשוק האג"ח נפתחו הזדמנויות שלא היו כבר שנים ארוכות

תיק אג"ח מתפקד כאמור כמכשיר השקעה אקטיבי, המאפשר בסביבת הריבית הנוכחית לנצל בתבונה את היצע הזדמנויות ההשקעה שנוצרו בשוק האג"ח. הבחירה בניהול תיק המתמחה באג"ח מיועדת למשקיעים שמחפשים אפיק סולידי יחסית למניות בתקופה כלכלית סוערת, אך כזה המגלם פוטנציאל תשואה גבוה ביחס לאלטרנטיבות בעלות אופי סיכון נמוך.

ב-IBI ניהול תיקים מציעים תיק אג"ח מותאם אישית, כאשר אסטרטגיית ההשקעה מתמקדת באג"ח שהנפיקו חברות איכותיות עם תזרים גבוה, המשקפות וודאות מסוימת, בהתאם לניתוחי מחלקת המחקר, שהחברה תשרת את החוב, וזאת תוך פיזור אפקטיבי ובחירת נכסים ממגזרים המפגינים אופי דפנסיבי מול אתגרי התקופה, כדוגמת סקטור הבנקאות והביטוח.

כמו-כן, מנהלי ההשקעות ב-IBI מגובים במחלקת מחקר ואנליזה מהגדולות בישראל ובחטיבה כלכלית המספקת תמונת מאקרו מפורטת, כזו שמבטיחה כי הנכסים בתיק נבחרו בקפידה והולמים את אופי הסביבה הכלכלית.

בשורה התחתונה, בהינתן מחזור כלכלי חדש, המתאפיין בריבית גבוהה, תיק אג"ח מנוהל לא מתיר להערכתנו ספק באשר לשילוב האופטימלי שמייצר נוכח פוטנציאל התשואה האטרקטיבי, נזילות הכספים, תנאים גמישים אבל מעל הכל, ניהול השקעות הנשען על הניסיון עתיר השנים שנצבר ב-IBI, שמבטיח כי גם בתקופה שהכלכלה העולמית סוערת ניתן יהיה להתוות את הדרך ולקצור את פירות ההשקעה.

יש לכם 400,000 שקלים פנויים? לפרטים נוספים על ניהול תיק IBI BONDS לחצו כאן 

אין לראות בכתבה זו ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה ו/או השקעה כלשהי. המידע המפורט לעיל הינו מידע מקצועי מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים והמוזכרים בו והאמור לעיל אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכיו הייחודיים של כל משקיע ואין בו כדי להבטיח תשואה או רווח כלשהו בתיק ההשקעות. השירות כפוף לתנאי החברה והתאמתו לנתוני או צרכי הלקוח וכרוך בהסכמות נוספות ובחתימה על מסמכי הצטרפות. אי.בי.אי. אמבן- ניהול השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות בלבד ואינה עוסקת בייעוץ. המידע לעיל אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם. כמו כן, על כל לקוח לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי. קבוצת IBI אינה אחראית למהימנות ו/או נכונות המידע, ולא תהיה אחראית לכל אבדן ו/או נזק אשר יגרמו לצד ג' כלשהו בשל הסתמכותו על המידע המוצג לעיל ו/או על האמור בכתבה.

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.