IBIמגזין

אסטרטגיות גידור

כיצד "לבטח" השקעה מפני חשיפה לסיכוני שוק באמצעות גידור? במאמר תמצא/י אסטרטגיות והנחיות.

41
מערכת IBI
10 מאי 2021 ב-09:30

גידור הוא אסטרטגיית השקעה שבאמצעותה ניתן לצמצם סיכונים באופן מלא או חלקי, או במלים אחרות: מטרת הגידור היא לבטח השקעה מפני חשיפה לסיכוני שוק. ניתן להקטין את הסיכון הגלום בהשקעה בנייר ערך או נכס פיננסי באמצעות רכישת מכשירים פיננסיים הפועלים בתרחיש הפוך לסיכון המוערך.
קיימים מספר מכשירים פיננסיים בעזרתם ניתן לבצע גידור בתיק השקעות: נגזרים, חוזים וניירות ערך.

את אסטרטגיית הגידור ניתן לחלק לשלוש קבוצות:

אסטרטגיית גידור המבוססת על קניית אופציות. הקניה (הביטוח) מאפשרת להגביל את ההפסד בתרחיש הפאסימי, קרי התרחיש בו השוק הולך כנגד נכס הבסיס.
דוגמא לאסטרטגיית ביטוח (PUT Protected):
הנחה: המשקיע מחזיק את מדד ת”א 25 בלונג.

גרף-1-גידור
 • ניתן כמובן לבצע אסטרטגיית גידור זו בכיוון ההפוך. משמע, במידה והמשקיע מחזיק את נכס הבסיס בשורט, יבצע אסטרטגיית Protected CALL, קרי קניית אופציית CALL.
 • שווי פרמיית הביטוח (עלות קניית האופציה) יהיה בהתאם למחיר מימוש האופציה מול המדד הנוכחי (בתוך הכסף/בכסף/מחוץ לכסף).
 • תזרים הכניסה באסטרטגיה זו הינו שלילי = תשלום.
 • 2. אסטרטגיית כיסוי (Covered):

  אסטרטגיית גידור המבוססת על כתיבת (מכירה) אופציות. המכירה מגבילה את הרווח אך למעשה, על ידי תזרים חיובי, מצמצמת את ההפסד בתרחיש הפאסימי.
  דוגמא לאסטרטגיית כיסוי (Covered CALL):
  הנחה: המשקיע מחזיק את מדד ת”א 25 בלונג.

  גרף-2-גידור
 • ניתן כמובן לבצע אסטרטגיית גידור זו בכיוון ההפוך. משמע, במידה והמשקיע מחזיק את נכס הבסיס בשורט, יבצע אסטרטגיית Covered PUT, קרי מכירת אופציית PUT.
 • שווי פרמיית האופציה (עלות קניית האופציה) יהיה בהתאם למחיר המימוש מול המדד הנוכחי (בתוך הכסף/בכסף/מחוץ לכסף).
 • תזרים הכניסה באסטרטגיה זו הינו חיובי = תקבול.
 • 3. אסטרטגיית גידור משולבת (BOX או צילינדר):

  אסטרטגיית גידור המבוססת על קניה וכתיבה של אופציות.

  א. Box – אסטרטגיית גידור המקבעת את נכס הבסיס. למעשה, אסטרטגיה זו מאפשרת נטרול מוחלט לתנודות בנכס הבסיס.
  דוגמא לאסטרטגיית גידור מסוג BOX:
  הנחה: המשקיע מחזיק מטבע זר בלונג (דולר ארה”ב) ורוצה לקבע את שער החליפין ע”י מכירת חוזה סינטטי.

  גרף-3-גידור
  גרף-4-גידור
  • ניתן לייצר את ה-BOX על ידי מכירת חוזה (Forward, Future, Option).
  • מכירת חוזה סינטטי = מכירת CALL וקניית PUT עם אותו מחיר מימוש ואותו מועד פקיעה.
  • Future = חוזה עתידי הנסחר בבורסה.
  • Forward = חוזה עתידי הנסחר מחוץ לבורסה (מעבר לדלפק = Over the Counter).
  • מחיר המימוש של החוזה (E) אל מול מחיר רכישת נכס הבסיס (S) יקבעו את תזרים הכניסה והיציאה מאסטרטגיית הגידור:
  • ES = תזרים חיובי בכניסה ותשלום בסוף התקופה.
  • E ב. צילינדר – אסטרטגיית גידור המשלבת אסטרטגיית “ביטוח” ו”כיסוי”. אסטרטגיית גידור זו מגבילה רווח מחד והפסד מאידך. למעשה, מדובר על ביטוח בעלות מינימלית, כאשר גרף התזרים יהיה זהה לזה של מרווח עולה/יורד.

  דוגמא לאסטרטגיית גידור מסוג צילינדר:
  הנחה: המשקיע מחזיק את מדד ת”א 25 בלונג.

  גרף-5-גידור
 • על פי הדוגמא הנ”ל המשקיע עדיין מאמין בשוק עולה אך מגביל את הרווח וההפסד.
 • במידה והמשקיע מחזיק את נכס הבסיס בשורט, אסטרטגיית צילינדר תהווה אסטרטגיה השווה לזו של מרווח יורד.
 • תזרים הכניסה באסטרטגיה זו אינו ודאי, משמע התזרים תלוי בפרמיית האופציות (אשר תלויות במיקום האופציה אל מול נכס הבסיס – בתוך הכסף/בכסף/מחוץ לכסף).
 • דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444