ניהול-תיקי-השקעות

IBI ניהול תיקי השקעות מתמחה בניהול השקעות עבור גופים מוסדיים ותאגידים מזה למעלה מ-40 שנה.

המורכבות של עולם ההשקעות והצורך בהתמחות בשווקים ובמכשירים פיננסים מגוונים, הביאו לאורך השנים גופים מוסדיים ותאגידים רבים לבחור ב-IBI ניהול תיקי השקעות לטפל בנכסיהם הפיננסים. בין לקוחות החברה: קופות גמל וקרנות השתלמות מפעליות, גופים ציבוריים ופרטיים, עמותות, מלכ”רים, רשויות מקומיות, קיבוצים, קרנות מחקר, אוניברסיטאות, בתי חולים ואלפי לקוחות פרטיים.

<span class="show-ltr">Table of Content: Simply click on the desired link</span> <span class="show-rtl">תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלוונטי</span>

למה IBI?

בית ההשקעות, שנוסד ב-1971, הינו אחד המנוסים והמקצועיים בתחום ניהול תיקים ומעניק מגוון שירותים פיננסיים ללקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים. פעילויות נוספות, כגון חדר עסקאות מוביל בשוק הברוקראז’ המקומי ומחלקת מחקר מהגדולות והמוערכות בישראל, מעניקות תמיכה נוספת למנהלי ההשקעות.

ניהול הכסף מתבצע על ידי צוות מנהלי השקעות ותיק ומיומן בניהול נכסים עבור מוסדיים ותאגידים. המטרה המרכזית היא התאמת מבנה תיק ההשקעות וסל השירותים הנלווה לצרכי הלקוח. ל-IBI נסיון רב שנים, צוות מקצועי גדול ומנוסה ותודעת שירות, המצטרפים ליכולת להפיק תשואה עודפת על פני החלופות לאורך זמן. כל אלה סייעו לביסוסה של IBI כמובילה בתחומה.

אסטרטגיית השקעה

אסטרטגיית ההשקעה מתבססת על  יעדים לטווח קצר וארוך של הלקוח. החלטות צוות ההשקעות מתקבלות בועדת השקעות יעודית, המתכנסת באופן שוטף ודנה במגמות והתפתחויות מקרו-כלכליות בארץ ובעולם.

השקעה  במניות מתבססת על שילוב בין השקעות ערך לבין השקעות במדדי השוק השונים. מנהלי ההשקעות מאזנים את החשיפה בתיקים בין ענפים, מדינות וחברות בהתאם לצרכי הלקוח ובהתאם לשינויים בשווקים. החלטות השקעה מתקבלות תוך הסתמכות על מידע  וניתוח פנימי של מחלקת המחקר, הכלכלן הראשי, האסטרטג לשווקים בינלאומיים של בית ההשקעות ועל מחקר ואנליזה מגופים פיננסיים מובילים בעולם.

השקעה באגרות חוב מתבצעת תוך בחינה שוטפת של המגמות המקרו כלכליות בארץ ובעולם, מדיניות הריבית ומבנה עקומי התשואות בארץ ובעולם. בהשקעה באג”ח קונצרני מבוצעת אנליזה מקיפה לבחינת יכולת החזר החוב והתנאים המשפטיים של ההשקעה. בנוסף, מתקיים ניטור שוטף של תיק החוב בפרמטרים איכותיים וכמותיים. בנוסף לכלכלנים ולאנליסטים המלווים את החלטות ההשקעה, עומד לרשות הלקוח גם פורום חוב. הפורום עוקב אחר החשיפה לחוב ביחסי סיכון-סיכוי חריגים ומאפשר מקסום תשואה תוך הורדת סיכון.

השקעות אלטרנטיביות. IBI מפתחת בשנים האחרונות פלטפורמות להשקעות אלטרנטיביות, מתוך מטרה להרחיב את מגוון כלי ההשקעה ולאפשר פיזור רחב של תיק ההשקעות. פלטפורמות אלו כוללות, בין היתר, קרנות השקעה בתחום נדל”ן מניב ואשראי לצרכנים.

ביקורת פנימית

לקבוצת IBI מערך ביקורת פנימית תוך-ארגוני, המנוהל על ידי מבקרת פנימית ראשית וסמנכ”ל ביקורת, גב’ מירית תשובה. מירית מונתה לתפקידה בשנת 2004 והיא בעלת ניסיון בביקורת פנים החל משנת 2000. מירית מחזיקה בתואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל. כמו כן, המבקרת עומדת בהוראות סעיף 146 (ב’) לחוק החברות וסעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית. במסגרת פעילות ביקורת פנים נערכות ביקורות על פי תקנים מקצועיים מקובלים שהוצאו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים. היקף שעות הביקורת בחברת ניהול התיקים עמד ב-2019 על כ-1,200 שעות. בנוסף, החברה עורכת סקרי סיכונים כלליים, סקרי ציות וסקרים אחרים. כל דו”חות הביקורת נידונים בועדות הביקורת של החברה ואחת לחצי שנה נערך מעקב ביצוע המלצות.

בקרת השקעות

בנוסף למערך הביקורת הפועל בקבוצה, משמשת גם המחלקה המשפטית כמחלקת אכיפה פנימית. בחברת ניהול התיקים פועל גם מערך בקרה תוך ארגוני, המבקר את פעילותם השוטפת של מנהלי התיקים.

דיווחים ללקוחות

לקוחות מוסדיים ותאגידים מקבלים דו”חות מפורטים על מצב תיק ההשקעות. ניתן להפיק דו”חות בהם נתונים חשבונאיים, חיתוכים שונים על-פי בקשה, ומפרטים נוספים המותאמים לצרכי הלקוח.

מסחר

פעילות המסחר בניירות ערך מתבצעת בחדר מסחר יעודי ללקוחות ניהול תיקים, על ידי סוחרים מיומנים ומנוסים. פעילות זו מפוקחת באופן קפדני על ידי מנהל חדר המסחר, בעל רישיון לניהול השקעות. חדר המסחר נפרד לחלוטין מחדר העסקאות של חבר הבורסה אי.בי.אי. ופועל מול חדרי עסקאות אחרים בארץ.

שירותים נוספים

אנו מעניקים שירותים נוספים, בהם השתתפות בועדות השקעה ודירקטוריון, סיוע על ידי מחלקת בקרה וניהול סיכונים, פורום חוב, אנליזה, אסיפות כלליות וקבלת שירות מהמחלקה הכלכלית.

מנטין שי, מנהל תחום לקוחות מוסדיים
shaym@ibi.co.il

052-4686646

שתפו: Share: