IBIמגזין

אקסלרציה של אופציות: מה חשוב לדעת?

כיצד תימנעו מחשיפות מס בביצוע שינויים בהענקות או בתכנית האופציות?

12-2016
מערכת IBI
30 יוני 2021 ב-13:21

הקמתם חברה, שכרתם עובדים והענקתם להם אופציות תחת סעיף מיסוי 102 לפקודת מס הכנסה. הידעתם שכל שינוי בתנאי האופציות המקוריים עלול לגרור השלכות מס?

לפניכם סקירה של שינויים נפוצים שתסייע לכם להבין את ההשלכות הכרוכות בכל אחד מהם ואיך ניתן לבצע אותם באופן המיטבי כדי להימנע מחשיפות מס או למזער אותן.

 • תמחור מחדש – הענקתם אופציות במחיר מימוש מסוים, וכעבור תקופה שווי מנית החברה ירד, כך שהאופציות כבר לא בכסף. לכן, אתם מתכוונים לבצע תמחור מחדש, קרי, להפחית את מחיר המימוש של האופציה, כך שישקף את השווי האמיתי של מנית החברה.

איך תעשו את זה נכון? ראשית, מומלץ שתבצעו הערכת שווי* עליה תסתמכו בקביעת המחיר החדש. לאחר מכן, יהיה עליכם לאשר את התמחור מחדש בהחלטת דירקטוריון וכן לפנות לרשות המיסים בבקשה להחלטת מיסוי מתאימה, שתאשר כי לא יהיה אירוע מס בגין התמחור מחדש וכי יחולו על האופציות שתומחרו מחדש הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.

 • עדכון תכנית האופציות של החברה – החלטתם לבצע תיקון לתכנית האופציות של החברה – להוסיף תנאים חדשים או לשנות חלק מהתנאים הקיימים.

איך תעשו את זה נכון? פנו אל הנאמן ועדכנו אותו בשינויים. הנאמן ינחה אתכם אילו מסמכים יש להמציא וידאג להגיש לרשות המיסים הודעה על עדכון התכנית. אם מדובר בשינוי מהותי יהיה צורך להמתין 30 ימים מהגשת ההודעה ועד לביצוע הקצאה חדשה.

דוגמה לשינוי מהותי – הוספה של מכשיר הטבה – (לדוגמה RSU)

דוגמה לשינוי שאינו מהותי – תיקון טעות סופר

 • עובד סיים את העסקתו בחברה ונכון למועד סיום ההעסקה רק רבע מהאופציות שלו הבשיל. מכיוון שהוא תרם רבות לחברה וסיים את העסקתו ברוח טובה, אתם מעוניינים לאפשר לו להמיר את כל האופציות שלו למניות, קרי, לאשר אקסלרציה לשלושת הרבעים הנוספים של האופציות.

איך תעשו את זה נכון? כדאי לקחת בחשבון את התרחיש המדובר עוד באישור הענקת האופציות ולהוסיף סעיף בהסכם האופציות שמאפשר אקסלרציה בתנאים מסוימים (למשל בסיום העסקה של עובד).

אם לא דאגתם לכלול סעיף כזה בהסכם האופציות, האופציות המואצות (שאושרה להן אקסלרציה) תצאנה ממסלול רווח הון ותהיינה כפופות למס פירותי מלא.

 • נניח שתכנית האופציות שלכם מאפשרת לעובד שסיים את העסקתו להמיר את האופציות שלו למניות בתוך 90 ימים ממועד עזיבתו. מכיוון שהוא תרם רבות לחברה אתם מעוניינים לאפשר לו הארכה של תקופת המימוש.

גם כאן, כדאי לחשוב על תרחיש כזה מראש ולשקול לכלול סעיף בהסכם הענקת האופציות שמגדיר מראש תקופת מימוש ארוכה יותר בעת סיום העסקה. חשוב לוודא שהסעיף יתיישב עם תנאי הפקיעה בתכנית האופציות.

יש לקחת בחשבון שאם לא הוגדרה בהסכם ההקצאה תקופת מימוש נרחבת יותר מהמוגדרת בתכנית בעת סיום ההעסקה, ותקבלו החלטה להאריך לניצע את תקופת המימוש בסמוך לסיום ההעסקה, מס הכנסה יראה זאת כהטבה ולכן מניות שתתקבלנה בגין המרה שתבוצע מעבר לתקופת המימוש המקורית, תצאנה ממסלול רווח הון ותהיינה כפופות במכירתן למס פירותי מלא.

לסיכום: כשאתם מאמצים תכנית אופציות, כדאי שתקחו בחשבון תרחישים אפשריים ותתכוננו אליהם בניסוח התכנית, החלטות הדירקטוריון והסכמי האופציות, בעזרת היועצים המשפטיים של החברה וכמובן בהיוועצות עם הנאמן. בנוסף, בכל שינוי שאתם מתכוונים לבצע בהענקות שכבר יצאו לפועל, לפני שאתם מאשרים את השינוי בהחלטת דירקטוריון, כדאי שתתייעצו עם היועצים המשפטיים שלכם ועם הנאמן ותבינו את ההשלכות, כך שתקבלו החלטה מושכלת או לחילופין הדרכה כיצד לבצע את השינוי באופן המיטבי.

* שירות הניתן ע”י חברת הבת S-CUBE

לקבלת הצעה

  לקבלת הצעה

   זמינים ב -

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444