מה-זה-IRA

קופת גמל/קרן השתלמות בניהול אישי (IRA - Individual Retirement Account), היא קופה/קרן שהכספים הצבורים בה מנוהלים על ידי החוסך או בניהול אישי ע"י מנהל תיקים מורשה או באופן עצמאי. מסגרת ה- IRA מאפשרת לחוסכים ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל או קרן השתלמות (כמו הטבות מס), תוך שליטה מלאה בניהול הכספים.
כספי העמית בקופה/בקרן המנוהלת אישית יושקעו על בסיס מדיניות ההשקעות שנקבעה ע"י העמית, המדיניות תבוצע על ידי מי שהעמית הסמיך לעשות זאת מטעמו (על פי רוב, מנהל תיקים מורשה). העמית יכול להחליף את המוסמך על ידו בכל עת.
ההסכם בין העמית לבין חברת הניהול של קופות הגמל/קרן ההשתלמות יכלול את כל ההסכמים הרגילים של עמית מול חברה המנהלת קופת גמל/קרן השתלמות, וכן הסכמים על דמי משמרת ניירות ערך ודמי ניהול. ההסכמים יעמדו בכל התקנות הרלוונטיות, כללי המיסוי וכללי ניהול קופות גמל/קרן ההשתלמות, שהותאמו לקופה/קרן בניהול אישי.
ניהול קופה אישית בקרן השתלמות או קופת גמל אפשרי כיום לכספי השתלמות בכל מעמד ולקופות גמל במעמד עצמאי בלבד.
ראוי להדגיש כי קיימות מגבלות השקעה בקופת גמל/קרן השתלמות בניהול אישי ובניהול עצמאי. כאשר העמית מנהל את כספיו באופן עצמאי עליו להקפיד על כללים אלו ולא לחרוג, כאשר החברה קופות הגמל וקרנות ההשתלמות אמורה להשגיח על כך באופן שוטף, ולוודא שהעמית יתקן את חריגות ההשקעה כמוגדר בחוק.

מהם היתרונות של ניהול אישי של החיסכון הפנסיוני?

 1. שליטה מירבית על מדיניות ניהול החיסכון ותמהיל הנכסים.
 2. יכולת תגובה מהירה והתאמת מדיניות ההשקעה ותמהיל הנכסים למצב השווקים.
 3. שקיפות מלאה של כלל הנכסים המרכיבים את חסכונותיך.
 4. תכנון והתאמה של כלל כספי החיסכון תוך מיצוי אפשרות של הטבות המס.
 5. אפשרות בחירה במנהל תיקים יעודי לניהול כספי החיסכון על בסיס צרכיו ומטרותיו של הלקוח.
 6. עלויות המסחר מופחתות בכל המכשירים הפיננסים.
 7. דמי הניהול מופחתים (IRA בניהול עצמאי).

דרכי ניהול החיסכון ב-IBI IRA

כפי שציינו לעיל ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות באמצעות IBI IRA יכול להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. ניהול עצמאי - מיועד לחוסך/ת בעלי ידע בשוק ההון, המעוניינים לנהל את ההשקעה של כספם באופן עצמאי ולזכות בשליטה מלאה במדיניות ההשקעה ובמרכיבי החיסכון.
 2. מנהל/ת תיקים אישי/ת. מיועד לחוסך/ת המעוניינים בליווי ובשירותים של ניהול קרן ההשתלמות וקופת הגמל על ידי מנהל/ת תיקים אישי/ת הנבחר/ת על ידם.

מדוע IBI-IRA?

מנהל/ת תיקים אישי/ת

 1. ותק וניסיון - אחד הפרמטרים החשובים בניהול השקעות לאורך זמן הוא הניסיון של מנהלי ההשקעות והוותק שלהם בשוק הון, על מחזורי הגאות והשפל המאפיינים אותו. המנהלים המובילים בחברה עוסקים בניהול השקעות מזה שנים רבות ובשיתוף פעולה.
 2. גישה אחראית ושקולה לניהול השקעות - כחברה שהחלה את דרכה בניהול תיקים מוסדיים עבור תאגידים, אנו מאמינים בניהול שקול תוך בחינת העדפות סיכון ואופק ההשקעה של הלקוח.
 3. צמיחה רציפה במספר הלקוחות ובסך הנכסים המנוהלים - הוכחה מתמדת לכך שאנו פועלים נכון מזה כ - 40 שנה.
 4. ניהול תיקים בהתאמה אישית - אנו מעניקים לכל לקוח תוכנית שירות המותאמת לצרכיו השונים והמשתנים לאורך זמן.
 5. שייכות לבית השקעות גדול ומצליח - חדרי מסחר, פורום חוב ומחלקת מחקר מהטובים בישראל.
 6. עצמאות ואי תלות - IBI בית השקעות הינה חברה ציבורית בשליטת המייסדים דוד וייסברג, צבי לובצקי ועמנואל קוק. יתר ההחזקות נמצאות בידי הציבור.


ניהול עצמאי

 1. סקירות ומחקרים של מחלקת המחקר של IBI.
 2. מערכות מסחר מתקדמות וחדישות.
 3. מחלקת שירות ותפעול ייעודית לתמיכה שוטפת במשקיעי IBI IRA.
 4. חדר מסחר, הזמין בשעות המסחר בישראל וארה"ב ומאויש על ידי צוות סוחרים מיומן ומקצועי.
 5. בעת המעבר ל- IBI IRA, נשמרים הותק, הזכויות וההטבות הקיימות בקרן ההשתלמות ובקופת הגמל.

 כיצד מצטרפים ל-IBI IRA?

להצטרפות לקרן השתלמות בניהול אישי וקופת גמל בניהול אישי ניתן לתאם פגישה עם נציג בתחום הפנסיוני ב- IBI, ללא עלות או התחייבות, או למלא פרטים באתר.
חייגו טלפון 6212* (שלוחה 1).

שתפו עם חברים :