S Cube ייעוץ כלכלי, החברה המובילה בישראל להערכות שווי וייעוץ כלכלי, מספקת שירותי הערכות שווי בלתי תלויות לעולם העסקי, הפיננסי והמשפטי.

S Cube מציעה את שירותיה לחברות בכל שלבי ההליך העסקי שלהן. הערכות השווי של S Cube מקובלות ומאושרות ע”י כל ארבעת משרדי רואי החשבון הגדולים (BIG 4), פירמות עריכת דין המובילות , רשויות בישראל, ה SEC – והIRS –.

חברת S Cube ממוקדת בפיתוח פתרונות מתקדמים לשם יצירת התאמה אופטימלית לדרישות תחום הערכות השווי כיום. צוות החברה מונה מעריכי שווי אשר הוסמכו על ידי איגוד ה NACVA(National Association of Certified Valuation Analysts) המעניק לחברה גישה למידע פיננסי רחב, שיטות הערכות שווי מתקדמות ומסדי הנתונים המעודכנים ביותר

השירותים של אס קיוב –

ייעוץ כלכלי ופיננסי

הערכות שווי לצורכי מיזוגים ורכישות

תוכניות עסקיות ומצגות למשקיעים

חוות דעת הוגנות (Fairness)

סקירת שוק

בנצ’מרק  Benchmark(מבוסס על מחקר S Cube)

 

הערכות שווי לצורכי דוחות כספיים ומס

הערכת שווי למס אמריקאי (409A)

תשלום מבוסס מניות, אופציות (ESOP & Warrants)

מכשירים פיננסים ונגזרים

PPA וירידת ערך מוניטין (IFRS 3, ASC 850, ASC 360, IFRS 36)

הערכת שווי חכירות ( IFRS 16,ASC 842)

הערכות שווי קניין רוחי (IP) ומותג

 

חוות דעת לבית המשפט ועד מומחה

חוות דעת מומחה לבית המשפט

חוות דעת מומחה בנושא הפחתת הון וחדלות פירעון

חוות דעת מומחה בהליכי ליטיגציה

 

לכניסה לאתר S cube  >>לחצו כאן<<

 

מבין לקוחותינו

 

שתפו: Share: