IBIמגזין

פקטורינג

ניהול עסק הוא מלאכה קשה, את זה יודע/ת כל מנהל/ת. אחד הקשיים המרכזיים הוא ניהול תזרים מזומנים ושמירה על יציבותה הפיננסית של החברה. פקטורינג יכול להיות אחד מהפתרונות המסייעים.

72
מערכת IBI
18 מאי 2021 ב-09:32

מנהלים בחברות רבות נאלצים להתמודד עם מכשולים רבים ומגוון רחב של קשיים ניהוליים, שיווקיים, טכנולוגיים ואף קשיים בירוקרטיים. הדרישה לפעול ביעילות בהיבטים כגון אסטרטגיה, תכנון, שיווק, מכירות, ניהול עובדים, ניהול מלאי ועוד הם רק חלק מן הדרישות איתן מתמודדים מנהלים.
בנוסף לקשיים אלו, קיים קושי משמעותי בניהול נכון של תזרים מזומנים: ניהול הפערים בין אשראי ספקים ללקוחות, נגישות למימון, גבית חובות מלקוחות וניהול סיכון אשראי – כולם חשובים מאוד להתנהלות נכונה של החברה.
פעילות “פקטורינג” נועדה לתת מענה לקשיים הפיננסיים של חברות, ומאפשרת למנהל/ת להמשיך לעסוק בצרכי הליבה של החברה, מבלי לרדוף אחר בעיות תזרים, גביה או חובות אבודים.

פקטורינג הינו מימון כנגד רכישת חוב לקוחות, ללא זכות חזרה (Non-Recourse). חברת הפקטורינג רוכשת את חוב הלקוחות מהפירמה באמצעות המחאת זכות על דרך המכר, בתמורה להקדמת תשלום. מנגד, לוקחת על עצמה חברת הפקטורינג את הסיכון שהלקוח לא יוכל לשלם את חובו. הפקטורינג כולל מספר שירותים, ביניהם הקדמת תשלום, מימון, נטרול סיכוני אשראי וגביה.

כיצד מתבצע פקטורינג?

הפירמה (המכונה “ספק”) ממחה את החשבונית לחברת הפקטורינג, ובתמורה חברת הפקטורינג מממנת 85% מגובה החשבונית לאחר אספקת הסחורה או השירותים ללקוח. ביום פירעון החשבונית, עפ”י תנאי האשראי שסוכמו מראש, פורע הלקוח (המכונה “חייב”) את מלוא חובו לחברת הפקטורינג. ה- 15% הנותרים מועברים לפירמה בניכוי ריבית ועמלה.

תרשים-פקטורינג

יתרונות הפקטורינג

 • הקדמת תשלומים ושיפור תזרים מזומנים
 • נטרול סיכון אשראי חייבים, הגנה מפני אי-תשלום החוב כתוצאה מפשיטת רגל או מקשיים פיננסיים של החייבים
  שירותי גבייה
  הפקטורינג אינו חלק ממסגרת האובליגו הבנקאית

  לאילו חברות מתאימה פעילות פקטורינג?

 • חברה בעלת מחזור מכירות שנתי של 7 מיליון ש”ח ומעלה.
 • חברה הפועלת מעל שנתיים.
 • חברה ללא עבר בעייתי של המחאות חוזרות או חשבונות מוגבלים.
 • חברה עם פעילות חוזרת מול חייבים בהיקף של למעלה מ- 50 אלף ש”ח בחודש.
 • מסגרת אשראי מינימלית של 500 אלף ש”ח, שתתחלק בין מספר חייבים.
 • חברה שאינה פעילה בענפים הבאים: אבטחה וניקיון, עמילות מכס, יהלומים וקבלנות בניה.
 • מאור שהרבני, מנהל יחידת מימון לעסקים
  maor@ibi.co.il או 6212*.

  דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

   ליצירת קשר התקשרו לטלפון 03-5193444 או השאירו פרטים:

    זמינים ב -

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444