IBIמגזין

אשראי ומכירה בחסר ("שורט") בישראל

42
מערכת IBI
10 מאי 2021 ב-08:47

לקוח/ה של מסחר עצמאי ב- IBI יכול/ה לקבל אשראי לפעילות מסחר בניירות ערך בחשבונו/ה. המשמעות היא יכולת לפעול באמצעות סכום כסף גבוה יותר מאשר זה שבנמצא בחשבון בפועל, כלומר להיות במצב של מינוס שקלי.

כל לקוח/ה רשאי/ת לקבל אשראי, ללא ועדת אשראי, בהתאם לתנאים הבאים:

עד 20% מגובה הבטוחה הקיימת בתיק או עד 100 אלף ש”ח (הנמוך מביניהם).

הבטוחה נקבעת בהתאם לדרישות הבורסה לניירות ערך.

לדוגמא: דולר – 90% בטוחה

מניות במדד המעו”ף – 75% בטוחה

מניות במדד ת”א 125 – 60%

דוגמא לחישוב בטוחה:

חשבון בשווי 30 אלף ש”ח, מתוכו 10,000 במזומן בשקלים (כלומר, סכום זה מהווה 100% בטוחה); דולרים במזומן, בערך של 10,000 ש”ח (כלומר, הבטוחה היא 90% מסכום זה); מניות של טבע בשווי 10,000 ש”ח (הבטוחה היא 75% מסכום זה).

אם כך, הבטוחה הקיימת בחשבון זה: 10,000+9,000+7,500= 26,500 ש”ח.

כדי לפתוח את החשבון למסחר באשראי יש למלא טופס בקשה למסגרת אשראי ולהעבירו אל IBI.

לקוח/ה המעוניין/ת באשראי בסכום גבוה יותר, יוכל/תוכל להגיש בקשה לשירות הלקוחות בדוא”ל ibitrade@ibi.co.il .

בבקשה יש לפרט את אופי הפעילות שברצונכם לבצע בחשבון. הבקשה תועבר לבחינה בוועדת האשראי הקרובה ונציגנו יעדכן אתכם בהקדם. ועדת אשראי מתכנסת אחת לשבוע.

חשוב לדעת

 • חשבון המנצל את האשראי שניתן לו ונמצא ביתרת מזומן שלילית, מחויב בריבית אשראי.
 • לקוח שקיבל הרשאה לפעילות באשראי, יוכל לנצל את האשראי למסחר בלבד. לא תינתן אפשרות למשוך כסף מהחשבון מעבר למזומן המצוי בחשבון.
 • מכירה בחסר (“שורט”) בישראל

  ניתן לבצע מכירה בחסר של ניירות ערך בישראל – “שורט” תוך יומי או “שורט” מתמשך.

  “שורט” תוך-יומי

  לקוחות המעוניינים לפתוח את חשבונם למסחר ב”שורט” תוך-יומי, יכולים להגיש בקשה לשירות הלקוחות באמצעות דוא”ל ל- ibitrade@ibi.co.il .

  בבקשה יש לפרט את אופי הפעילות שברצונכם לבצע בחשבון. הבקשה תועבר לבחינה בוועדת האשראי הקרובה ונציגנו יעדכן אתכם בהקדם. ועדת אשראי מתכנסת אחת לשבוע.

  בחשבון שאושרה בו פעילות ב”שורטים” תוך-יומיים, ניתן לבצע “שורט” באופן עצמאי, באמצעות מערכות המסחר.

  חשוב לדעת

 • ניתן לבצע מכירה בחסר על מניות במדד ת”א 125 בלבד.
 • השורט חייב להיסגר על ידי הלקוח/ה עד לשעה 17:00. (בימי ראשון עד לשעה 16:00).
 • “שורט” מתמשך

  כדי לבצע בחשבון “שורט” מתמשך יש לפנות טלפונית לחדר המסחר.

  סוחר מחדר המסחר ינסה להשיג עבור הלקוח השאלה על הנייר הרצוי, כדי שהלקוח/ה יוכל/תוכל לבצע פעילות מכירות בחסר בנייר, על פי רצונו/ה.

  אם השגתם השאלה בני”ע וחשבונכם נפתח לפעילות מסחר בשורטים, תוכלו לפעול באופן עצמאי כרצונכם, כל עוד אתם ממשיכם להחזיק בנייר המושאל.

  חשוב לדעת

 • הסכום המינימלי שצריך להיות בחשבון בעת בקשה להשאלת ניירות ערך – 100 אלף ש”ח.
 • הזמן המינימלי לבקשה להשאלת ניירות ערך – שבועיים.
 • קבלת השאלה של ניירות ערך כרוכה בעלות (ריבית השאלה), אותה קובע המשאיל.

  דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

     

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444