IBIמגזין

אשראי ומכירה בחסר ("שורט") בישראל

בעמוד זה יוסבר כיצד מקבלים אשראי לפעילות מסחר בניירות ערך ומהם התנאים לכך. וגם, מהם התנאים לביצוע מכירה בסחר ("שורט") של מניות בתל אביב.

42
מערכת IBI
10 מאי 2021 ב-08:47

לקוח/ה של מסחר עצמאי ב- IBI יכול/ה לקבל אשראי לפעילות מסחר בניירות ערך בחשבונו/ה. המשמעות היא יכולת לפעול באמצעות סכום כסף גבוה יותר מאשר זה שבנמצא בחשבון בפועל, כלומר להיות במצב של מינוס שקלי.

כל לקוח/ה רשאי/ת לקבל אשראי, ללא ועדת אשראי, בהתאם לתנאים הבאים:

עד 20% מגובה הבטוחה הקיימת בתיק או עד 100 אלף ש”ח (הנמוך מביניהם).

הבטוחה נקבעת בהתאם לדרישות הבורסה לניירות ערך.

לדוגמא: דולר – 90% בטוחה

מניות במדד המעו”ף – 75% בטוחה

מניות במדד ת”א 125 – 60%

דוגמא לחישוב בטוחה:

חשבון בשווי 30 אלף ש”ח, מתוכו 10,000 במזומן בשקלים (כלומר, סכום זה מהווה 100% בטוחה); דולרים במזומן, בערך של 10,000 ש”ח (כלומר, הבטוחה היא 90% מסכום זה); מניות של טבע בשווי 10,000 ש”ח (הבטוחה היא 75% מסכום זה).

אם כך, הבטוחה הקיימת בחשבון זה: 10,000+9,000+7,500= 26,500 ש”ח.

כדי לפתוח את החשבון למסחר באשראי יש למלא טופס בקשה למסגרת אשראי ולהעבירו אל IBI.

לקוח/ה המעוניין/ת באשראי בסכום גבוה יותר, יוכל/תוכל להגיש בקשה לשירות הלקוחות בדוא”ל ibitrade@ibi.co.il .

בבקשה יש לפרט את אופי הפעילות שברצונכם לבצע בחשבון. הבקשה תועבר לבחינה בוועדת האשראי הקרובה ונציגנו יעדכן אתכם בהקדם. ועדת אשראי מתכנסת אחת לשבוע.

חשוב לדעת

 • חשבון המנצל את האשראי שניתן לו ונמצא ביתרת מזומן שלילית, מחויב בריבית אשראי.
 • לקוח שקיבל הרשאה לפעילות באשראי, יוכל לנצל את האשראי למסחר בלבד. לא תינתן אפשרות למשוך כסף מהחשבון מעבר למזומן המצוי בחשבון.
 • מכירה בחסר (“שורט”) בישראל

  ניתן לבצע מכירה בחסר של ניירות ערך בישראל – “שורט” תוך יומי או “שורט” מתמשך.

  “שורט” תוך-יומי

  לקוחות המעוניינים לפתוח את חשבונם למסחר ב”שורט” תוך-יומי, יכולים להגיש בקשה לשירות הלקוחות באמצעות דוא”ל ל- ibitrade@ibi.co.il .

  בבקשה יש לפרט את אופי הפעילות שברצונכם לבצע בחשבון. הבקשה תועבר לבחינה בוועדת האשראי הקרובה ונציגנו יעדכן אתכם בהקדם. ועדת אשראי מתכנסת אחת לשבוע.

  בחשבון שאושרה בו פעילות ב”שורטים” תוך-יומיים, ניתן לבצע “שורט” באופן עצמאי, באמצעות מערכות המסחר.

  חשוב לדעת

 • ניתן לבצע מכירה בחסר על מניות במדד ת”א 125 בלבד.
 • השורט חייב להיסגר על ידי הלקוח/ה עד לשעה 17:00. (בימי ראשון עד לשעה 16:00).
 • “שורט” מתמשך

  כדי לבצע בחשבון “שורט” מתמשך יש לפנות טלפונית לחדר המסחר.

  סוחר מחדר המסחר ינסה להשיג עבור הלקוח השאלה על הנייר הרצוי, כדי שהלקוח/ה יוכל/תוכל לבצע פעילות מכירות בחסר בנייר, על פי רצונו/ה.

  אם השגתם השאלה בני”ע וחשבונכם נפתח לפעילות מסחר בשורטים, תוכלו לפעול באופן עצמאי כרצונכם, כל עוד אתם ממשיכם להחזיק בנייר המושאל.

  חשוב לדעת

 • הסכום המינימלי שצריך להיות בחשבון בעת בקשה להשאלת ניירות ערך – 100 אלף ש”ח.
 • הזמן המינימלי לבקשה להשאלת ניירות ערך – שבועיים.
 • קבלת השאלה של ניירות ערך כרוכה בעלות (ריבית השאלה), אותה קובע המשאיל.

  דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444