הוראות מסחר בבורסה

הוראות מסחר בבורסה בתל אביב

(LMT (Limit

הוראות מסחר לקניה/מכירה של נייר ערך, עם הגבלת מחיר. ההוראה תתבצע רק אם שער נייר הערך הגיע לשער המבוקש או למחיר טוב יותר. הוראת מסחר זו מגנה מפני ביצוע פעולה בשער לא רצוי. בקניה, זהו השער המקסימלי בו הנייר יירכש ובמכירה זהו השער המינימלי בו הנייר יימכר. ניתן להשתמש בהוראת LMT גם בשלב הפתיחה של המסחר בבורסה וגם בשלב המסחר הרציף.

(MKT (Market

הוראות מסחר ללא הגבלת מחיר. ההוראה תתבצע במחיר השוק של נייר הערך והיא זמינה בשלב המסחר הרציף בלבד. הוראה זו אינה מומלצת בניירות ערך בעלי סחירות נמוכה, שכן היא עשויה להתבצע במחירים לא אטרקטיביים.

(LMO (Limit at Open

הוראות מסחר הקובעות הגבלת מחיר בשלב מכרז הפתיחה בלבד. במידה ואין ביצוע בשלב הפתיחה, ההוראה תימחק. בשלב הפתיחה ניתן לסחור בכל כמות.

(LMC (Limit at Close

הוראות מסחר הקובעות הגבלת מחיר לשלב מכרז הנעילה בלבד. בשלב זה, ניתן לסחור בכל כמות.

LMT-GTC

הוראות מסחר מתמשכות לקניה/מכירה בתוקף עד למועד מוגדר מראש.

Stop Loss Market

הוראות מסחר שתכליתן הגבלת הפסד. ברגע ששער הנייר יגיע לשער ה”טריגר” הנבחר, תשודר הוראת מכירה ב- Market (קרי, מכירה בביצוע מלא, לפי מחירי הביקוש לנייר). מקבילה להוראת Stop Market במערכת חו”ל.
לדוגמא: מניה נסחרת ב- 100 ש”ח. נשלחה הוראת מכירה Stop Loss עם “טריגר” 90 ש”ח. כאשר שער המניה ירד ל- 90 ש”ח, יופעל ה”טריגר” והמניה תימכר במחיר שוק, כלומר, לא ניתן לשלוט במחיר המכירה.

Stop Loss Limit

הוראות מסחר שתכליתן הגבלת הפסד עם הגבלת מחיר. ברגע ששער הנייר יגיע לשער ה”טריגר” הנבחר, תשודר הוראת מכירה ע”פ שער הגבלת ה”מחיר” (Limit) שנבחר. יש למלא את שדה ה”טריגר” – השער בו תופעל ההוראה וכמו כן את שדה ה”מחיר”, הוא המחיר המינימלי בו נרצה למכור את הנייר.
לדוגמא: מניה נסחרת ב- 100 ש”ח. שלחנו הוראת מכירה Stop Loss Limit עם שער “טריגר” 90 ש”ח ושער “מחיר” 85 ש”ח. כאשר שער המניה ירד ל- 90 ש”ח, תישלח הוראת מכירה לשוק עם Limit של 85 ש”ח, כך שהמניה לא תימכר בשער הנמוך מ- 85 ש”ח. בשונה מהוראת Stop Loss, הוראת Stop Loss Limit מבטיחה את שער הביצוע, אבל לא את הביצוע.

Trailing Stop

פקודת מסחר עוקבת, המתעדכנת לפי שער המניה. הפקודה מתעדכנת כאשר מחיר המניה עולה ומקובעת למחיר שקבע הסוחר כאשר מחיר המניה עומד או יורד. פקודה זו מבטיחה לסוחר מרווח ביטחון כאשר מחיר המניה עולה ונוצר רווח. בשלב הראשון תחילה יש לקבוע טריגר שיפעיל את הוראת ה- Trailing לפי מחיר המניה ויתעדכן עם עליית השער. בשלב השני קובעים מרווח קבוע משער הטריגר, באחוזים או באגורות, עליו הפקודה שומרת כל עוד המניה עולה. (המרווח ישמש כפקודתlimit לאחר שידורה לשוק).

Buy Above

הוראות מסחר שתכליתן לקנות נייר ערך רק כאשר הוא מגיע למחיר מסוים מעל המחיר הנוכחי. ברגע שנשדר הוראה זו, נתבקש למלא את שדה שער “טריגר”, כלומר השער שבו תופעל ההוראה. לאחר מכן, בשדה “מחיר” יש למלא את המחיר המקסימלי בו נרצה לקנות את הנייר (למעשה, הוראת הקניה תשודר בעת הגעת מחיר הנייר ל”שער טריגר”, עם הגבלת מחיר בהתאם לשער בשדה “מחיר”).
לדוגמא: מניה נסחרת בשער 100 ש”ח ואני מעוניינת לקנות אותה רק כאשר היא תגיע לשער 120 ש”ח ומעלה. אשלח הוראת קניה Buy Above עם שער “טריגר” 120 ש”ח ו”מחיר” 125 ש”ח. ההוראה תישלח לשוק רק כאשר שער המניה יגיע או יחצה את רמת 120 ש”ח והיא תבוצע רק אם שער המניה יהיה מתחת ל- 125 ש”ח.

Take Profit

הוראת מסחר “טריגר” שתכליתה מכירה ברווח. הפקודה עושה שימוש ב”טריגר” שבו הסוחר מגדיר את השער בו ההוראה תשלח לבורסה ובשדה “מחיר” ( Limit להגבלת שער המכירה התחתון).

ׂ(FOK (Fill or Kill

זוהי הוראת מסחר שמשמעותה “מיד והכל”. מטרתה לאפשר שידור הוראה אשר מותנית בכך שיש צד שני לעסקה במחיר המבוקש ובכמות המבוקשת במדויק, כך שתבטיח ביצוע מלא ולא חלקי של הפקודה.

(IOC (Immediate or Cancel

הוראות מסחר שמשמעותן “מיד או בטל”. הוראה זו מאפשרת שידור הוראה אשר מותנית בכך שיהיה ביצוע מיידי (בלי תלות בכמות). כלומר, במידה ואין מפגש בין קונה למוכר, ההוראה מבוטלת ונעלמת מספר הפקודות. לדוגמא, במידה והסוחר משדר הוראת מכירה של 100 מניות בשער 30 אגורות, ובביקוש יש 70 מניות במחיר 30 אגורות, אז תתבצע עסקה של 70 מניות ויתרת 30 המניות תבוטל.

הוראות מסחר – בורסות ארה”ב

(LMT (Limit

ראה/י התייחסות לעיל, בהוראות מסחר ת”א.
בשלבי ה- MARKET PRE/POST , ניתן לסחור אך ורק עם הוראות לימיט.

(MKT (Market

ראה/י התייחסות לעיל.

Stop Market
השימוש הנפוץ הוא לקטיעת הפסד (Stop Loss) בו המשקיע, שכבר נמצא בפוזיציה, רוצה להגן על ההשקעה אם השוק הולך נגדו. ברגע שנייר הערך יגיע לשער של ה- Stop (מספיק שיהיה Bid או Ask ראשון בספר הפקודות) תישלח הוראת Market לשוק.
לדוגמא: מניה נקנתה ב- 50 דולר ונשלחה הוראת מכירה עם מחיר Stop 45 דולר. במידה ומחיר המניה יורד ל- 45 דולר, או לחילופין ה-Bid/Ask הגיעו למחיר זה, אז תשלח הוראת מכירה ב- Market והמניה תימכר במחירי שוק.

Stop Limit
השימוש הנפוץ הוא לקטיעת הפסד (Stop Loss). ההוראה תישלח לשוק כאשר מחיר הנייר יגיע למחיר ה- Stop (מספיק שיהיה Bid או Ask ראשון בספר הפקודות). ההוראה שתשלח תהיה הוראות LMT.
לדוגמא: מניה נרכשה ב- 50 דולר ונשלחה הוראת מכירה עם מחיר Stop 45 דולר ומחיר Limit של 40 דולר. במידה ומחיר המניה יורד ל- 45 דולר, או לחילופין ה-Bid/Ask הגיעו למחיר זה, תשלח הוראת מכירה ב Limit של 40 דולר.

כדאי לשים לב

 • בניגוד למסחר בת”א, במסחר בארה”ב פקודות ה- STOPמשמשות גם לקניה במחירים גבוהים יותר ממחירי השוק (הוראות קניה בפריצה כמו Buy Above).
 • הטריגרים מופעלים על ידי קונה/מוכר ראשון ולא בהכרח על ידי עסקה אחרונה בשוק.
 • Trailing Stop

  הוראת מסחר Stop Market עם שער Stop שמתעדכן בהתאם למחיר הנייר בשוק. ניתן להזין פקודה בדולרים או אחוזים. כל עוד מחיר המניה עולה, המרווח מן השער יתעדכן כלפי מעלה. במידה ומחיר המניה יורד, יישאר מחיר Stop ללא שינוי. לאחר שתופעל הוראת המכירה, יימכר הנייר בשער Market.

  (FOK (Fill or Kill

  ראה/י התייחסות לעיל, בהוראות מסחר ת”א.

  (IOC (Immediate or Cancel

  ראה/י התייחסות לעיל, בהוראות מסחר ת”א.

  דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

     

    דברו איתנו

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444