sri

כל מי שמסתכל על העולם בעיניים פקוחות רואה את השינויים הרבים המתרחשים סביבנו: הביקוש העולמי הגדל למים נקיים, הרצון למנוע תאונות דרכים, הצורך בהפחתת פליטת גזי חממה ועוד. כל אלה יצרו גם שפע הזדמנויות השקעה חדשות, בחברות שמנסות ליצור פתרונות לאתגרים הרבים.

כחלק מתיקי השקעות היחודיים של IBI בית השקעות, אנו מציעים גם תיק השקעות אחראיות, הפונה  למשקיעים/ות המחפשים/ות נקודת מפגש בין השקעות לקיימות  (sustainability).

אנו משקיעים בחברות המספקות פתרונות לאתגרים אלה או חברות שנערכו באופן מיטבי לעולם המשתנה. התיק מנוהל תוך הגדלת סיכוי והקטנת סיכון, באמצעות סינון כפול של החברות, הן מבחינת התנהלות עסקית ופיננסית והן מבחינת התנהלות אחראית.

אופן ניהול התיק

כמו בכל תיק, הרובד הראשון כולל היכרת עם הלקוח/ה, הצרכים וטעמי ההשקעה.

מנהל ההשקעות פועל תוך בחינת סביבת ההשקעות, החל מהגורמים הפיננסיים והכלכליים הבסיסיים כגון אינפלציה, מצב השוק, תמחור ותשואות, ועד ההזדמנויות והסיכונים בענפים ובגיאוגרפיות השונות על בסיס ידע של מחלקת המחקר של IBI ומקורות נוספים.

בשלב הבא, רעיונות ההשקעה עוברים בחינה על ידי האנליסיטים של חברת Greeneye, המתמחה בבחינת אספקטים שונים של אחריות חברתית וסביבתית של חברות ישראליות וגלובליות. בחינה זו מתבססת על מאגר המידע והאנליזה הגלובלי של VIGEO-EIRIS המאגד מידע על אלפי חברות גלובליות.

הצוות מצליב את המידע מכל המקורות ומנהל ההשקעות מקבל החלטות השקעה שוטפות ודינמיות בהתאם להזדמנויות בשווקים.

שיתוף הפעולה של IBI עם חברת Greeneye מאפשר שילוב בין יכולות מקומיות וגלובליות, ראייה מקרו-כלכלית בשילוב היכרות עם פרטי הפרטים של חברה או עסקה ספציפיים ויכולת לשקלל ולקזז בין ההשפעות החיוביות לשליליות של חברות במגוון רחב של תחומי פעילות ושווקים בארץ ובעולם.

יתרונות

פיזור. גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב.

נזילות. אפשרות למימוש מיידי בכל עת.

מס. התקבולים הנצברים מאג"ח ומניות חוזרים ומושקעים מחדש. בחלק ממכשירי ההשקעה המס משולם בסוף התקופה.

עלות. תיק השקעות חכם, שקוף, עם עלויות נמוכות.

גמישות. שינוי פשוט ומהיר של תמהיל ההשקעות.

רובד נוסף של אנליזה. העבודה בשיתוף עם חברת Greeneye מאפשרת להשיג מבט נוסף, המאפשר לנו לאתר הזדמנויות  צמיחה חדשות.

השקעה טובה. יש ערך מוסף להשקעה בחברות שעושות טוב.

הזדמנויות השקעה

חברות העוסקות בתחומי בריאות, תחבורה בטוחה ונקיה, מים, חקלאות חכמה, אנרגיה נקיה, טכנלוגיות סביבתיות, דיור בר-השגה, כלכלה חדשה ומחקר ופיתוח.

חברות עם מדיניות ממשל תאגידי מובנית ומיושמת היטב.

חברות הפועלות לחיסכון באנרגיה וצמצום השפעתן על הסביבה.

חברות עם תרומה חיובית לשוק התעסוקה העתידי ולשילוב אקטיבי של אנשים המודרים ממנו כיום.


ליאור אוזן, מנהל השקעות

%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%96%d7%9f

Lior_u@ibi.co.il

שתפו עם חברים :