אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ והחברות הבנות שלה ("קבוצת אי.בי.אי." או "אי.בי.אי.") מייחסות חשיבות רבה לשמירה על אבטחת המידע ועל פרטיות לקוחותיה המבקרים באתר.

להלן יפורטו עיקרי מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות בה נוהגת קבוצת אי.בי.אי. בקשר עם מידע שנאגר במסגרת הביקור באתר אי.בי.אי..

 1. שמירת מידע - לשם ייעול ושיפור השירותים המסופקים על ידי קבוצת אי.בי.אי., במסגרת הביקור באתר יתכן וייאספו פרטים בעלי אופי אישי אודות המבקרים כגון: שם, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וכדומה. יובהר כי מידע זה מתקבל כאשר מבקר האתר מספק אותו מרצונו החופשי (לדוגמא בעת כניסה ל"איזור האישי" ו/או בעת בקשה ליצירת קשר עמו).

 2. שימוש בקבצי cookies - קבוצת אי.בי.אי. משתמשת בטכנולוגיית cookies וזאת לנוחיות המבקר באתר ובכדי לבחון את שימוש המבקר באתר. קבוצת אי.בי.אי. רשאית לעשות שימוש כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. ה- cookies הינו קובץ מידע שנשלח למחשב האישי של המבקר ונשמר בו לאחר הכניסה לאתר אי.בי.אי.. תפקידו לבחון את השימוש באתר, ולאפשר זיהוי מהיר של פרטי המבקר בעת כניסתו החוזרת לאתר.

 3. השימוש במידע, הגנה וסודיות - קבוצת אי.בי.אי. משקיעה מאמצים ומשאבים רבים במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר. קבוצת אי.בי.אי. משתמשת בטכנולוגיית "גלישה מאובטחת" כך ששרתיה אינם מחוברים באופן ישיר לאינטרנט אלא מבודדים באמצעות מספר שכבות מיגון שמטרתן למנוע פגיעה בשרתים שמכילים מידע, ולרבות מידע אישי של מבקרי האתר. בנוסף, משתמשת קבוצת אי.בי.אי. בטכנולוגיית TLS במטרה להצפין את המידע האישי המועבר לקבוצת אי.בי.אי. ממבקרי האתר. קבוצת אי.בי.אי. מתחייבת לשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981 ודינים רלוונטיים נוספים. כל מידע שיימסר על ידי מבקרי האתר יהווה הסכמה מצד מבקר האתר לקבוצת אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר. קבוצת אי.בי.אי. רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע הנאגר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, לרבות דיוור ישיר. במקרים מסוימים אי.בי.אי. רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין. יובהר כי על אף אמצעי הזיהוי שקבוצת אי.בי.אי. נוקטת בהם ומשנה הזהירות, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, יישומי תוכנה, חדירה למאגרי מידע, התחזות, טעויות, גילוי ו/או שינוי מידע על ידי מי שאינו מורשה לכך וכדומה. קבוצת אי.בי.אי. ו/או מי מטעמה ו/או מי מנושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.
  בכל מקרה קבוצת אי.בי.אי או מי מטעמה לא ישלחו אליכם כל  בקשה לקבלת פרטי חשבונכם וסיסמתכם והודעה כזו באם תשלח תהיה פיקטיבית ותהווה נסיון דיוג (PHISHING) לשימוש לרעה בפרטיכם.

 1. אמצעי זהירות וכללים לגלישה בטוחה - לכל לקוח שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנים סיסמה אישית ושם משתמש שהינם אישיים וחסויים. יש להימנע מהצגת הסיסמה ושם המשתמש באופן גלוי ואין למסור אותם לאנשים אחרים, וזאת אף אם הגורם מזדהה כנציג קבוצת אי.בי.אי.. אין לשמור את הסיסמה בקובץ על גבי המחשב, כדי למנוע את גניבת הקובץ. יש לבחור סיסמת גישה קשה לניחוש ושאינה נמצאת בשימושכם לצורך הזדהות מול אתרי אינטרנט אחרים.
  בכדי לזהות שאתם גולשים באזור המאובטח באתר קבוצת אי.בי.אי., שימו לב שהכתובת המופיעה בדף הכניסה לחשבון האישי באתר קבוצת אי.בי.אי., מורכבת מהאותיות https (ולא http), ושיש מנעול בשורת הכותרת, דבר המעיד על תקשורת מוצפנת. לחצו על סמל המנעול המופיע במסכים הדורשים את הזדהות הלקוחות. לחיצה כפולה על המנעול, תציג תעודה דיגיטלית המאשרת שמדובר באתר של אי.בי.אי.. יש לוודא שהתעודה הונפקה עבור קבוצת אי.בי.אי. ושהינה בתוקף.
  מומלץ להימנע מגלישה באתר אי.בי.אי. ממחשב ציבורי ומנקודות אלחוטיות פתוחות. יש להקליד את כתובת הדואר של האתר של אי.בי.אי. ולהימנע מכניסה לאתר על ידי לחיצה על קישורים או דרך הודעות דואר אלקטרוני העלולות להוות מקור לתרמיות. אין לשלוח פרטים רגישים כגון סיסמא, בדוא"ל או באתרי אינטרנט, לרבות למישהו שהציג את עצמו כנציג אי.בי.אי..
  בגלישה מהבית, מומלץ לוודא התקנה של תוכנת אנטי וירוס במחשב, המתעדכנת באופן קבוע וכן עדכון מערכת ההפעלה בעדכוני אבטחה המתפרסמים ומופצים ע"י היצרן. עוד מומלץ שימוש בתוכנות נוספות כגון Anti Spyware, FireWall, המונעות כניסה ופעולה של תוכנות העלולות לאסוף מידע על המחשב ממנו מתבצעת כניסה לאתר.

 1. כללי - יובהר כי קבוצת אי.בי.אי. אינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם מופיעים באתר. האמור לעיל תקף ביחס לאתר קבוצת אי.בי.אי. בלבד.


בשימוש באתר, לרבות בשירותים הניתנים על ידי קבוצת אי.בי.אי. במסגרת האתר, מבקר האתר מאשר כי ידוע לו כי קבוצת אי.בי.אי. עושה כל שביכולתה להגן על המידע האישי, אך אין ביכולתה להתחייב שאמצעי הזהירות יספקו חסינות מלאה בפני חדירה למערכות קבוצת אי.בי.אי. וכן לא תשא בכל אחריות במקרה של מידע שדלף ולמבקר לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור. מבקר האתר מסכים ומאשר את מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת המידע של קבוצת אי.בי.אי.. קבוצת אי.בי.אי. שומרת לעצמה את הזכות, לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו מעת לעת. עדכונים כאמור יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף במועד פרסומם.

תודה על תשומת הלב וההבנה.

שתפו עם חברים :