IBIמגזין

ניהול השקעות עצמאי

שילוב מכשירי השקעה פאסיביים יכולים לגוון ולבזר את תיק ההשקעות שלך באופן פשוט. אילו מכשירי השקעה קיימים בישראל ומה חשוב לבדוק?

39_1
מערכת IBI
10 מאי 2021 ב-12:51

בשוק ההון הישראלי קיימים מספר מכשירים פיננסיים המאפשרים לכל אחד מאיתנו לנהל תיק השקעות באופן עצמאי, ללא צורך בידע מוקדם. השימוש במכשירים אלו חוסך בדמי ניהול וסטטיסטית, השקעה בהם צפויה להשיג תשואה עודפת בטווח הארוך.

במילים אחרות, גם אם את/ה משקיע/ה מקצועי/ת וגם אם לא, שילוב מכשירי השקעה פאסיביים יכולים לגוון ולבזר את תיק ההשקעות שלך באופן פשוט.
שני המכשירים הפיננסיים הידועים ביותר עבור השקעות פאסיביות הם קרן מחקה ותעודת סל.

קרן מחקה

מכשירים אלו עוקבים אחר מדד מסוים (מקומי או בינלאומי), במטרה לחקות את ביצועיו ולאפשר למחזיק בו לקבל בכל עת את שווי המדד או את המניות/אגרות חוב המרכיבות אותו. הדגש הוא על פיזור מירבי של רכיב המניות או איגרות החוב באמצעות השקעה בקרן נאמנות מחקה או תעודת סל. למעשה, המשקיע/ה קונה תיק מפוזר של מניות או אגרות חוב בעלי מאפיינים זהים, באמצעות מוצר אחד. מה שנותר לקבוע הוא את שיעור החשיפה למניות ואת שיעור החשיפה לאגרות חוב בהתייחס למספר פרמטרים: אג”ח ממשלתי ואג”ח חברות, מועד פדיונן, דירוגן ואופן הצמדתן.

גישה נוספת להשקעות פאסיביות עושה שימוש בתזרים מזומנים קבוע.

תזרים מזומנים קבוע

גישה זו מתאימה למשקיעים המעוניינים בהשקעה יציבה, עם תנודתיות נמוכה, לטווח ארוך, המספקת תזרים מזומנים קבוע אחת לתקופה.

בגישה זו נחשפים לאגרות חוב באופן ישיר באמצעות רכישתן בבורסה. תחילה, יש לחפש אגרות חוב בעלות דירוג אשראי גבוה, כלומר כאלו שחברות דירוג האשראי מעריכות שלחברה שהנפיקה אותן יש יכולת גבוהה לשרת את חובה. מתוך אגרות החוב הללו בוחרים באלו המספקות בתשואה הגבוהה ביותר, בהתאם למועד הפדיון הרצוי. יש להחזיק באגרות החוב שנרכשו עד לפדיונן. מי שאינו זקוק לתזרים מזומנים קבוע יכול להשקיע מחדש באגרות החוב את הריביות המתקבלות במהלך חיי איגרת החוב, כדי ליהנות מריבית דה ריבית ובכך למקסם את ההכנסה המתקבלת מההשקעה.

הרעיון בגישה הוא האפשרות להתעלם מסיכוני ריבית, תנודות ושינויים במחיר איגרת החוב לאורך חייה, ובכך להמנע מתחזוקה שוטפת ומביצוע שינויים בתיק ההשקעות בשל הלך רוח כזה או אחר בבורסה.
החסרון בשיטה זו הוא שהיא מחייבת לבצע ניתוח חוב מעמיק של חברה, וחשיפה לסיכון מנפיק, כלומר, החשש שהחברה לא תוכל להמשיך לשרת את החוב שלה.

לסיכום, השקעה פאסיבית מצריכה פחות זמן ומחשבה על ניהול התיק, למעט האיפיון הראשוני של תיק ההשקעות ובחירת הגישה המתאימה לצרכים. כל אחד ואחת יכול ויכולה, רק נדרשת היכרות בסיסית עם מכשירי ההשקעה הנדרשים ליישום הגישה הנבחרת. מומלץ לוודא שלא גובים מכם דמי משמרת או כל עמלה אחרת הנגזרת מערך ההשקעה שלכם ועלולה לשחוק באופן קבוע ושוטף את התשואה מן ההשקעה.

חשוב לציין (גילוי נאות): IBI בית השקעות מציע מגוון קרנות מחקות.

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

      דברו איתנו

      השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444