IBIמגזין

מכפילים פיננסיים – מכפיל רווח והון

מכפילים פיננסיים הם כלי להשוואה בין חברות שונות הנסחרות בבורסה. המאמר מסביר כיצד לחשב אותם ומהם יתרונותיהם.

32
מערכת IBI
12 פברואר 2021 ב-08:38

מהו מכפיל רווח/הון?

מכפילים פיננסיים משמשים ככלי לסינון והשוואה בין חברות שונות הנסחרות בבורסה.

מכפיל רווח – (price-to-earnings ratio (P/E
אינדיקטור המשמש להערכת שווי של חברות. מכפיל הרווח הינו יחס הערכה בין המחיר הנוכחי של המניה לבין הרווח למניה. הוא מחושב בצורה הבאה:

מחיר המניה : רווח למניה

או

שווי שוק של החברה : רווח נקי שנתי

לדוגמא: אם מחירה הנוכחי של מניה הוא 150 דולר והרווח הממוצע למניה ב- 12 החודשים האחרונים הוא 10 דולר, אז מכפיל הרווח של החברה יהיה 15.
הרווח למניה משקף בדרך כלל נתון לארבעת הרבעונים האחרונים, אך לעיתים הוא נלקח מצפי הרווחים של החברה לארבעת הרבעונים הבאים.
מכפיל רווח גבוה מעיד על כך שהמשקיעים מצפים לגידול ברווחים בעתיד. מקובל להשוות בין מכפילים של חברות אשר פועלות באותו ענף לעומת המכפיל הממוצע בשוק, או לעומת המכפיל
ההיסטורי של החברה. כאשר משווים בין מכפיל רווח של שתי חברות הפועלות באותו ענף נעדיף את זו בעלת המכפיל הקטן יותר.

מכפיל הון – (price-to-book ratio (P/B
יחס פיננסי המשתמש בהון העצמי של החברה כדי לבדוק את התמחור שלה בשוק.
מחושב בצורה הבאה:

שווי שוק : נכסים מינוס התחייבויות

השימוש במכפיל הון נובע מההנחה ששוויה של חברה אינו יכול לרדת מערכה, במידה ותפורק. כאשר מכפיל ההון שווה ל- 1, אזי מחיר החברה בשוק שווה להון העצמי שלה. מכפיל הון של חברה מהווה סף תחתון למחיר החברה. חברות בעלות שיעור רווחיות גבוה, צפויות להיסחר במכפילי הון גבוהים. היחס המקשר בין מכפיל ההון לרווחים הוא התשואה על ההון (ROE- Return On Equity). ככל שהחברה מרוויחה יותר ביחס להון העצמי שלה כך מכפיל ההון צפוי להיות גבוה יותר.
מכפיל גבוה יכול להעיד כי המשקיעים צופים שערכה האמתי של החברה נמוך מדי ואמור לעלות עם חלוף הזמן. מכפיל נמוך מדי יכול להעיד כי המשקיעים מאמינים ששווי החברה גבוה מדי וצפוי לרדת.
החישוב של מכפיל הון אמנם פשוט, אך קשה לאמוד באמצעותו את שוויה האמיתי של החברה, מכיוון שהוא תלוי ברווחים העתידיים שלה. כמו כן, שווי ההון העצמי, כפי שהוא נרשם בדו”חות החברה, לא תמיד מייצג את ערך הפירוק שלה. ובכל זאת, מכפיל הון יכול להוות אינדיקטור לאמוד חברה מפסידה, בהיעדר היכולת להשתמש במכפיל רווח.
לסיכום: לשימוש במכפילים מספר יתרונות בולטים: זו שיטה מהירה, נפוצה ופשוטה.
אולם, יש גם חסרונות: במחקר מעמיק על חברה, המכפילים משמשים רק ככלי עזר, כי הם לא לוקחים בחשבון אירועים חד פעמיים כגון תשלום מס משמעותי, מכירת חברת בת ועוד.

דברו איתנוהשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו ל- 6212*

      דברו איתנו

      השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444