IBIמגזין

תוכניות הטבה – אופציות או הקצאת מניות לעובדים?

תוכנית אופציות לעובדים היא אחת הנפוצות מבין תוכניות הטבה המבוססות על ניירות ערך. אבל, כדאי לדעת שזו אינה האפשרות היחידה ולעתים יש טובות ממנה. אפשרות תגמול נוספת היא באמצעות מניות לעובדים, הכוללת הקצאת מניות של החברה. לעתים כדאי לשקול גם אפשרות נוספת - שילוב בין השתיים.

04-2020
מערכת IBI
18 מאי 2021 ב-12:15

תוכניות הטבה באמצעות אופציות ו/או מניות לעובדים

האם להעניק לעובדים אופציות, מניות או שילוב ביניהן? כדאי לבסס את ההחלטה על מספר שיקולים: ראשית, לרוב, בתקופה בה המניה נהנית ממגמה חיובית, חברות נוטות לאמץ תוכניות אופציות. בתקופה בה המומנטום שלילי, הנטייה היא לאמץ תוכניות הכוללת מניות לעובדים.

בתוכנית אופציות קיים סיכוי גבוה יותר לתגמול, אך בצד הסיכוי קיים גם סיכון עבור העובד. מחיר המימוש במועד הענקת האופציות משקף לרוב את מחיר המניה בבורסה. אם האופציה תיכנס לכסף (“בתוך הכסף”), התגמול עשוי להיות גבוה. אך אם עיתוי ההענקה התרחש כשמחיר המניה היה גבוה, וההפרש בין מחיר המימוש למחיר המניה בשוק קטן, התגמול עשוי להיות נמוך. במקרה שהאופציה נמצאת “מחוץ לכסף” – כלומר, מחיר המימוש נמוך ממחיר המניה בשוק – לא יהיה כלל תגמול.

בתוכנית מניות לעובדים הסיכון עבור העובד נמוך יותר כי קבלת המניות יוצרת שווי מיידי בעת הענקה. בהתאם לכך, גם פוטנציאל הרווח והתגמול לעובד נמוך יותר.
בגלל מרכיב הסיכון, חברות נוטות להעניק מספר אופציות גדול יותר בהשוואה למניות.

בנוסף, הקצאת מניות לעובדים והענקת אופציות לעובדים גוררות התאמות לנושאים כגון חלוקת דיבידנד וזכויות הצבעה. בעת חלוקת דיבידנד יש לבצע התאמה למחיר המימוש של האופציה בעוד שבעל מניות (כולל עובדי החברה) מקבל דיבידנד בפועל. החברה יכולה גם להעניק זכות הצבעה לעובד שקיבל מניות. בנושאים של מועדי ההקניה והמיסוי, אין הבדל בין תוכנית אופציות לעובדים לתוכנית הענקת מניות לעובדים. החברה קובעת את מועדי ההקניה ומס הכנסה קובע את מועד החסימה.

מחיר מניית החברה מושפע רבות מגורמים חיצוניים – שאינם תלויים במצב עסקיה, ולכן במחזור חייה של כל חברה עשויים להתקיים מצבים בהם החברה ממשיכה להתפתח ולצמוח אך אין לכך ביטוי במחיר המניה. בתוכנית הכוללת מניות לעובדים קיים ערך כספי למניה גם כאשר מחירה בשוק נמצא במגמת ירידה. עבור העובד מצב כזה בודאי עדיף על פני פקיעת תוכנית אופציות ללא מימושן.

ההנחה הרווחת היא שבעלי מניות ועובדים אינם רואים עין בעין תוכניות אופציות או מניות לעובדים כי הקצאת מניות לעובדים מדללת את בעלי המניות. אולם ברוב המקרים האינטרס של העובדים ושל בעלי המניות זהה – הצלחת החברה, שתביא לגידול בשוויה ולעליית מחיר המניה. מעליית ערך המניה נהנים כל הצדדים: העובדים נהנים מתגמול גבוה יותר בגין האופציות או המניות ובעלי המניות נהנים מעליית שווי אחזקתם בחברה.

העולם הפיננסי דינאמי ומאופיין ברמת חוסר וודאות גבוהה. מכיוון שתוכניות הטבה לעובדים מוענקות לתקופה של מספר שנים, כדאי להתאימן לעובדה שקשה לחזות מגמות לפרק זמן כה ארוך. בנוסף, לעובדים שונים יש העדפות שונות ולכן אפשר לשקול שילוב בין מסלול אופציות ומניות. למשל, הענקת חבילת תגמול ש- 80% ממנה מבוססים על אופציות ו- 20% מבוססים על מניות. בתוכנית האופציות אפשר לקבוע מחירי מימוש מדורגים המשכללים את פוטנציאל הרווח.

חברות נוהגות להיעזר בשירותים מקצועיים חיצוניים לצורך טיפול בהקצאת אופציות ומניות לעובדים

 • מתן שירותי נאמנות
 • מתן שירותי תפעול
 • מתן שירותי ברוקראז’
 • מתן שירותי הערכות שווי
 • אופטימיזציה של תוכניות תגמול לעובדים

קבוצת IBI מעניקה שירותים אלה ועומדת ביעדים הגבוהים ביותר של שירות, ביצוע ושביעות רצון הלקוחות – החברה ועובדיה. ב-IBI CAPITAL יוענק שירות אישי לחברה ולעובדיה, על ידי נציג מנוסה המנהל את התהליך מראשיתו ועד סופו. בנוסף, אנו מעמידים לרשותכם גישה למערכת ידידותית, המאפשרת לחברה ולעובדים קבלת מידע מקיף בכל שלבי התהליך.

לקבלת הצעה

  לקבלת הצעה

   זמינים ב -

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444