IBIמגזין

כמה שווה החברה שלי בעידן הקורונה?

1111-2020
מערכת IBI
4 אוגוסט 2020 ב-07:49

התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והמשבר הכלכלי שהחל בעקבותיו השפיע רבות על חברות ועל השווי שלהן. חברות מעטות הצליחו לרתום את המשבר לטובתן או צלחו אותו ללא השפעה רבה על מצבן אך לצערנו, חברות רבות נפגעו מהתפשטות הנגיף וההגבלות שחלו בעקבותיו.

ההגבלות הממשלתיות שיושמו משפיעות על מצבן העיסקי של חברות בטווח המיידי ומגבירות את חוסר הודאות לגבי העתיד, דבר הגורם לכך שחברות רבות נדרשות כעת לבחון את השלכות המשבר הנוכחי על התוכניות העסקיות שלהן, וכן כיצד ישפיע המשבר על פעילותיהן בטווח הקרוב, פעילותיהן העתידיות והדיווחים הכספיים שלהן.

השפעה פוטנציאלית אחת מיני רבות של המשבר על דיווחיהן הכספיים של חברות, היא ירידת שווי של נכסי החברה. התקן החשבונאי הרלוונטי למצב שכזה הוא תקן IAS 36, שמטרתו היא קביעת נהלים שעל חברה (או יישות, כפי שנכתב בתקן) חובה ליישם על מנת להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה על “הסכום בר-ההשבה” שלהן.

סכום בר ההשבה, הינו הערך שיתקבל משימוש בנכס או ממכירותו. כאשר נכס  מוצג בדוחות בסכום הגבוה מסכום בר ההשבה הנוכחי שלו, משתמע שהייתה ירידה בערך הנכס, ועל כן תקן IAS 36 דורש מהחברה להכיר בהפסד שנגרם כתוצאה מירידת הערך.

על פי התקן, על חברות מוטלת החובה לבחון סימנים העלולים להצביע על ירידת ערך פוטנציאלית. תהליך בחינה מסודר מתחייב גם בשביל לשמור על שקיפות, גילוי נאות ואמון המשקיעים.

על מנת לבצע בדיקה בסיסית בנוגע להמצאותו של סימן כלשהו המצביע על ירידת ערך של נכס החברה, יש לשקול מספר גורמים. ראשית נבחנים מקורות מידע חיצוניים –

 • האם קיימים סימנים, הניתנים לצפייה, המעידים שחלה ירידה משמעותית בערך הנכס במהלך התקופה [איזה תקופה?], מעבר למה שניתן לצפות כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל?
 • האם היו שינוייים משמעותים בעלי השפעה שלילית על החברה, שחלו במהלך התקופה או יחולו בעתיד הקרוב בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית שבה פועלת החברה, או בשוק אליו מיועד הנכס?
 • האם חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק? האם סביר שעליות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון, בו משתמשים לטובת חישוב שווי השימוש של הנכס ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר-ההשבה של הנכס?
 • האם בספרים של החברה, הערך של הנכסים נטו של אותה חברה גבוה משווי השוק שלה?

בנוסף לכך, יש לבחון מקורות מידע פנימיים –

 • האם קיימות ראיות, הניתנות להשגה, המעידות על התיישנות או על נזק פיזי של נכס?
 • האם קיימים שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על החברה, שחלו או צפויים לחול בעתיד הקרוב, בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או צפוי לעשות בו שימוש? שינויים אלה כוללים בין היתר השבתת שימוש בנכס, תוכניות להפסקת פעילות או לשינוי מבני בפעילות שאליה שייך הנכס, תוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנחזה קודם לכך והערכה מחדש של אורך החיים השימושי של הנכס.
 • האם קיימות ראיות, הניתנות להשגה ממערכת הדיווח הפנימי, המעידות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס גרועים מאלו שנחזו או שיהיו כאלה בעתיד.

חשוב להדגיש כי הרשימה לעיל איננה רשימה ממצה וחברה עשויה לזהות סימנים נוספים המצביעים על ירידה אפשרית בערך של נכס. קיומם של סימנים נוספים אלו ידרוש מהחברה לקבוע מחדש את הסכום בר-ההשבה של הנכס.

מכיוון שהמשבר השפיע על כל חברה בצורה שונה והסיבות לירידת ערך הן רבות ומגוונות, כל מקרה חייב להיבחן לגופו.

בתקופה האחרונה, אנחנו מקבלים פניות חוזרות ונשנות בנוגע לנושא הזה ונשאלים עליו רבות. אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ חינמי. אל תהססו להתייעץ על מנת שנוכל לעזור לכם לדעת היכן אתם עומדים כעת וכיצד נכון להתקדם הלאה ביציאה מן המשבר.

לקבלת הצעה

  לקבלת הצעה

   זמינים ב -

   דברו איתנו

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו ל-03-5193444