%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c


צמיחה, אבטלה נמוכה, אינפלציה נמוכה, אקזיטים, יחס חוב-תוצר נמוך (בכל העולם מודדים את זה).

כל אלה, ועוד כמה נתונים כלכליים חיוביים, מאפיינים את הכלכלה הישראלית.

אז איפה נשאר לנו להשתפר, מה קורה בבורסה ומיהן החברות הישראליות הבולטות בתחומן בכל העולם?

אלה אלקלעי, סמנכ”ל פיתוח עסקי, בשיחה עם רפי גוזלן, כלכלן ראשי ודורין פלס, מנהלת מחלקת מחקר.

צולם בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

המשך שבוע עצמאות שמח!

שתפו: Share: