%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d

רותם זיידל, עו"ד, מנהלת תהליכים וחדשנות ב-IBI גמל והשתלמות


במהלך ינואר 2017 נכנסו לתוקף מספר עדכוני חקיקה מהפכניים בדיני עבודה ובחקיקה הפנסיונית. עדכונים אלה משפיעים בשורה התחתונה על…השורה התחתונה: כמה כסף נשאר לכולנו – שכירים ועצמאים – ב"נטו".

ריכזנו עבורכם שני עדכונים פנסיוניים חשובים לשכירים ועוד אחד חשוב עבור עצמאים. ובכלל, כל העדכונים האלה רלוונטיים גם אם אתם מנהלים או מעסיקים.

הגדלת ההפרשות הפנסיוניות – יותר כסף לחסכון הפנסיוני

על קצה המזלג: החל מהשכר עבור חודש ינואר 2017 יגדלו התשלומים לחסכון הפנסיוני בעוד 0.5%.

העובד מפריש מעתה 6% משכר הברוטו והמעסיק מפריש 6.5% נוספים. בסך הכל, עומדת ההפרשה לפנסיה על 12.5% בכל חודש (אליהם מתווספים כספי הפיצויים).

לדוגמא: אם שכרכם עומד על 10,000 ש"ח בחודש, אתם תפרישו 600 ש"ח בכל חודש והמעסיק יפריש 650 ש"ח נוספים. ביחד – 1,250 ש"ח.

בכך תמה ונשלמת הפעימה השנייה והאחרונה של המהלך החשוב של המדינה להגדלת ההפרשות לחסכון פנסיוני, שהחל כבר ביולי 2016.

table-1

משפיע על…כל העובדים השכירים במשק ומעסיקיהם – בין אם ההפרשות הפנסיוניות שלכם חוסות תחת "חוק פנסיה חובה" ובין אם הן מוסדרות בהסכמי עבודה אישיים ששיעורי ההפרשה בהם נמוכים מאלה שמפורטים מעלה.

טיפ על חשבון הבית: משהו שרבים לא יודעים – עובדים ומעסיקים כאחד – הוא שכעת תוכלו לבחור להפקיד את חסכונותיכם הפנסיוניים גם בקופת גמל (לא רק בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים) והמעסיק יצטרך לרכוש עבורכם ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

בעברית: המעסיק לא יכול להכריח אתכם לחסוך לפנסיה בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים רק בגלל שמוצרים אלה כוללים ביטוח אובדן כושר עבודה מובנה. אם בחרתם בקופת גמל, המעסיק יצטרך למצוא לכך פתרון.

מיסוי פיצויי פיטורים – אבל רק לאלה המרוויחים יותר מ-32 אלף ש"ח בחודש

על קצה המזלג: החל מינואר 2017 יגבה מס על הפקדות לרכיב הפיצויים למי ששכרו עולה על 32 אלף ש"ח (התקרה שנקבעה בחוק). הפרשה של יותר מ-2,667 ש"ח המופרש לפיצויים (שהם 8.33% מ-32,000) תהיה חייבת במס. המס ישולם ביום ההפקדה באמצעות ניכוי משכר הנטו של העובד.

משפיע על…עובדים המשתכרים מעל ל-32 אלף ש"ח בחודש.

טיפ על חשבון הבית: אם תמשכו את הכסף הזה כקצבה בפנסיה, לא תשלמו עליו עוד מס (רווחי הון) בשיעור של 15% על הרווחים שנצברו.

בעברית: אנחנו ממליצים לכם לא למשוך פיצויי פיטורים ולהשאיר אותם לפנסיה. יש לכך שתי סיבות:

הראשונה והכי משמעותית היא שכאשר אתם מושכים כספי פיצויי פיטורים, אתם מפחיתים את החסכון הפנסיוני שלכם לגיל פרישה ב-40%. ה-מ-ו-ן!

השניה, כאמור, היא שאם תשמרו את הכסף לקצבה לפנסיה היא תהיה פטורה ממס נוסף.

פנסיה לעצמאים – כי אין ברירה

החל מינואר 2017 גם עצמאים חייבים לחסוך לפנסיה.

כתבנו למעלה שאין ברירה, כי זה מעבר לקיום החוק. באמת, אין ברירה. עצמאים, בדיוק כמו שכירים, צריכים ליצור לעצמם חסכון שמיועד לשנים הארוכות (בתקווה) בהן לא תהיה להם הכנסה מעבודה.

חובת ההפקדה מבוססת על מדרג בשיעורי ההפקדה:

%d7%98%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%aa

החוק קובע כי ההפקדה לחסכון פנסיוני תתבצע עד תום שנת המס שבעדה היא נעשית. כלומר, החוק מכיר בנוהג של עצמאים להפקיד בתום שנה.

טיפ על חשבון הבית: הרי אתם כבר יודעים שאתם חייבים להפקיד בכל שנה, אז אמצו לעצמכם נוהג והפקידו באופן שוטף במהלך השנה. זה רק יפחית מכם את הלחץ שמביא עמו חודש דצמבר, העמוס דיו -בדוחות, חישובים, טיפול במלאים וכו'.

לסיום, אנחנו מזמינים אתכם לפגישה אישית, יסודית ומעמיקה, וממש לא על קצה המזלג, כדי שתבינו איך כל זה משפיע על החסכונות שלכם וגם כדי לראות מה אפשר לעשות כדי לחסוך טוב יותר לגיל פרישה.

שתפו עם חברים :