2014

רוני פילו, משנה למנכ”ל ומנהל השקעות ראשי, IBI ניהול תיקים
(נכתב בינואר 2015)

חודש דצמבר סיכם רבעון תנודתי-עצבני בשווקים הגלובאליים. מדדי המניות בעולם פתחו את החודש בירידות, אך במחצית השניה כבר רשמו תיקון כלפי מעלה. ברקע, הנפט המשיך לרשום מחירי שפל – מתחילת השנה ירד מחירה של חבית נפט ב- 43%, לשפל של חמש שנים ולשער של 53 דולר לחבית. וברוסיה – הרובל מתנדנד ומעלה את החשש בשווקים למשבר במדינה – מתחילת השנה נחלש הרובל הרוסי מול הדולר האמריקאי בכ- 84%.

בארה”ב מחירי הנפט הנמוכים מגדילים את כח הקניה של הצרכן האמריקאי וצפויים להמשיך לתרום לצמיחה בארה”ב. בינתיים, המשק האמריקאי הצליח להפתיע לחיוב עם נתוני הצמיחה לרבעון השלישי, שעודכנו כלפי מעלה לקצב של 5% – הצמיחה הגבוה ביותר מאז 2009. מנגד, האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה. אינפלציית הליבה של הצריכה הפרטית (המדד העיקרי שנבחן ע”י הבנק המרכזי) ירדה לקצב שנתי של 1.4%. האינפלציה הנמוכה והיורדת תהיה גורם מרכזי בהחלטה של הפד (הבנק המרכזי בארה”ב) האם להעלות את הריבית באופן משמעותי בשנת 2015. נושא העלאת הריבית בארה”ב ימשיך להעסיק מאוד את כל השחקנים בשוק ההון.

אירופה ברוסיה, התעצמה בחודש האחרון היחלשות הרובל מול הדולר, שהובילה את הבנק המרכזי להגיב בהעלאה חדה של הריבית לרמה של 17% (מרמה של 10.5%). המטבע החלש צפוי לגרום לעליה באינפלציה לרמה של 11% ועולה החשש ליציבות הבנקים הגדולים במדינה.
יוון חוזרת לכותרות. ראש ממשלת יוון לא הצליח לקבל את אישור הפרלמנט למינוי מועמדו לנשיאות ולכן ע”פ החוקה המקומית תלך המדינה לבחירות בזק בחודש הקרוב. החשש בשווקים הוא כי מפלגת השמאל הרידקלי, אשר מובילה בסקרים האחרונים, תכנס לממשלה ותממש את הצהרותיה בדבר התנגדות לתוכנית הצנע הכפוייה, המהווה תנאי להמשך תמיכת גוש האירו במדינה.

בעולם ביפן, ראש הממשלה, שינזו אבה, לא המתין יותר מידי לאחר בחירתו החוזרת והוציא לפועל תוכנית תמריצים פיסקאליים בשווי 29 מיליארד דולר, הכוללת הפרטת חברות ממשלתיות.

בישראל הממונה על ההגבלים העסקיים, דיויד גילה, זעזע את סקטור האנרגיה כאשר הודיע כי הוא שוקל להוציא קביעה לפיה כניסת חברות דלק ונובל למאגר “לוויתן” הינה הסדר כובל שלא קיבל את אישור בית הדין. הגדרה כזו תאלץ את החברות לוותר על אחד המאגרים- תמר או לוויתן, ובוודאי שתשפיע על עתיד פיתוח מאגר לוויתן.
המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הנחיה להגדלת הרזרבות הקשורות לאשראי צרכני שלא למגורים. אם הנחיה זו תכנס לפועל, היא תגרור רישום הפרשות כספיות בדוחות הכספיים של הבנקים.
התחרות מגיעה לעולם הטלוויזיה. חברת סלקום השיקה את שירות “סלקום TV”, הכולל חבילת ערוצים בסיסית ושירות VOD. עדיין קשה לקבוע אם זו אכן מהפכה בשוק או שמדובר במוצר המיועד לציבור מצומצם.

השנה שהיתה – בתחילתה של שנה אזרחית חדשה ניזכר במספר נתונים מהשנה האחרונה:
תשואת אג”ח ממשלת גרמניה ל- 10 שנים עומדת על 0.6% בלבד; מדד S&P 500 נושק לשער 2,100 ומדד נאסד”ק ב- 4,700 – רחוק רק ב- 300 נקודות מרמתו ערב התפוצצות בועת הדוט.קום בשנת 2000 ;
מחיר הנפט סביב 55 דולר ; שער החליפין דולר-שקל חוזר לארבעה שקלים. נתונים אלה ואחרים מזכירים לנו כמה שוק ההון דינאמי ומאתגר. ומה שבטוח לקראת השנה החדשה – יהיה מעניין.
בברכת שנה אזרחית טובה!

ריבית בנק ישראל – 0.25%
שוק המניות
ישראל: מדד ת”א 100 ירד בדצמבר ב- 1.38% וסיכם שנה עם עליה של 6.73%.
מדד ת”א 25 ירד בדצמבר ב- 0.65% וסיכם שנה עם עליה של 10.2%.
ארה”ב: מדד S&P 500 ירד ב- 0.42%  וסיכם שנה עם עליה של 11.39%.
מדד נאסד”ק ירד ב- 1.16%  וסיכם שנה עם עליה של 13.4%.
אירופה: מדד DAX הגרמני ירד ב- 1.76% וסיכם שנה עם עליה של 2.65%.
מדד CAC 40  הצרפתי ירד ב- 2.67% וסיכם שנה עם ירידה של 0.54%.
אסיה: מדד ניקיי ביפן עלה ב- 0.05% וסיכם שנה עם עליה של 7.86%.
מדד פוטסי סין 25 עלה ב- 2.95% וסיכם שנה עם עליה של 9.01%.

שוק האג”ח
שוק אגרות החוב הקונצרניות  התאפיין במגמה שלילית בחודש שחלף.
מדד התל בונד 20 ירד ב- 2.11%  וסיכם שנה עם עליה של 1.04%.
מדד תל בונד 40 נחלש ב- 1.91% וסיכם שנה עם עליה של 0.62% .
אגרות חוב ממשלתיות רשמו ירידה של כ- 1.15% וסיכמו שנה עם עליה של 6.58%.
אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד ירדו ב- 1.51% וסיכמו שנה עם עליה של 5.7%.
אפיק אגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה נחלש ב- 1.01% וסיכם שנה עם עליה של 8.27%.

 שוק המט”ח
הדולר התחזק ב- 0.09% מול השקל בדצמבר, לרמה של 3.9 ₪ בסיכום 2014 הדולר התחזק ב- 12.26%.
האירו ירד ב- 2.73% מול השקל בדצמבר, לרמה של 4.71 ₪ וסיכם שנה עם ירידה של 1.15%.

שתפו עם חברים :