שירותי-בנקאות-להשקעות

IBI מתמחה במתן שירותי תיווך וליווי לגיוסי הון, מיזוגים ורכישות, מכירת עסקים, יעוץ כלכלי לחברות והערכות שווי.
אנו מתמחים בחברות הפועלות בתחומי שירותים פיננסיים, תקשורת, אנרגיה, נדל”ן, תעשייה, מסחר, תשתיות וקמעונאות.

<span class="show-ltr">Table of Content: Simply click on the desired link</span> <span class="show-rtl">תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלוונטי</span>

בנקאות להשקעות

  • פתרונות מימון וגיוסי משקיעים, בעיקר חוב, מזנין והון מניות, במסגרת בנקאית וחוץ-בנקאית.
  • יעוץ בהסדרי חוב ובשלבים מוקדמים לו, כדי להימנע מהפרת התניות פיננסיות.
  • שינוי במבנה הפיננסי של החברה וסיוע בשיפור יחסי המינוף.
  • הובלת תהליכי מכירה, רכישה ומיזוג חברות.
  • הערכות שווי ויעוץ כלכלי לכל סוגי הנכסים: הון מניות, חוב, נכסים בלתי מוחשיים ונגזרות.

יעוץ כלכלי והערכות שווי

חלק אינטגרלי מכל עסקה כולל את סוגיית שווי החברה. אנו מתייחסים להיבטים הבאים:

  • סקירת האקו-סיסטם והשוק בהם פועלת החברה.
  • ניתוח אסטרטגי, כולל מודל SWOT.
  • ניתוח פיננסי, כולל תזרים צפוי והערכת שווי החברה לפי מגוון שיטות DCF – היוון תזרים המזומנים, מכפילים, שווי נכסי שווי פירוק ועוד.
  • בדיקת נאותות כלכלית (Due diligence).
שתפו: Share: