שאלות-ותשובות-על-קופות-גמל-וקרנות-השתלמות

מכשיר לחיסכון ארוך טווח הנהנה מהטבות מס. העמית ו/או המעסיק מפקידים בחשבון העמית כספי חיסכון באופן שוטף, וניתן למשוך ממנו את הכספים בהתאם לדין, כסכום חד פעמי, כמשיכה חלקית או כהכנסה תקופתית קבועה לאחר גיל הפרישה מעבודה. כל ההפקדות לקופת גמל החל מיום 1 בינואר 2008 מיועדות לתשלום כקצבה בגיל פרישה, בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק.

מכשיר לחיסכון לטווח בינוני-ארוך, המאפשר לחוסכים למשוך את הכסף הנצבר לאחר שש שנים. בקרן השתלמות חלות הטבות מס אשר לא קיימות באפיקי חיסכון אחרים: הרווחים בקרן פטורים ממס רווחי הון (מס בשיעור של 25%).
חוסכים אשר פתחו קרן השתלמות בגיל 60 ומעלה יוכלו למשוך את הכסף לאחר שלוש שנות ותק בלבד וליהנות מפטור ממס. גם אם מטרת משיכת הכסף היא עבור לימודים והשתלמויות, ניתן לבצעה לאחר שלוש שנות חסכון בלבד וליהנות מפטור ממס, בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובתקנון הקופה.
אם יש לך יותר מקרן השתלמות אחת, תוכל/י למשוך כסף מקרן "צעירה" על סמך ותק של קרן השתלמות נזילה. הפקדות שיבוצעו לקופה החל מיום המשיכה יקבלו ותק חדש ויהיו נזילות לאחר שש שנים.
חשוב: אין חובה למשוך כסף מקרן השתלמות לאחר שש שנות חסכון. אפשר להשאירו בקרן ולהמשיך ליהנות מביצועי הקרן ומפטור ממס על רווחיה.

קרן השתלמות במעמד שכיר מיועדת לעובדים שכירים. העמית ומעסיקו מפרישים לקרן הפקדות חודשיות כנגד שכר העובד, כאשר חלק העובד הוא עד יחס של 1:3 מהפקדתו של המעסיק. ניתן לממש את כספי החיסכון למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה, בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובתקנון הקופה.
קרן השתלמות במעמד עצמאי מיועדת רק לעצמאים, שיש להם הכנסה מעסק או משלח-יד, והעמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

מדינת ישראל מעניקה הטבות מס על הפקדות לחיסכון פנסיוני במטרה לעודד את החיסכון לפנסיה. הטבות אלו ניתנות באמצעות הטבות מס על ההפקדות, על החיסכון המצטבר ועל הקצבה לאחר הפרישה מהעבודה. כדאי להתייעץ עם מומחה בתחום כדי ליהנות ממלוא הטבות המס להן את/ה זכאי/ת.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים ועצמאיים - עמית-שכיר ומעסיקו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות ועמית-עצמאי מפקיד לקופה כספים באופן שוטף או בהפקדה חד-פעמית. קופה זו יכולה לשמש גם כקופת גמל אישית לפיצויים, בה מפקיד המעסיק כספים להבטחת זכויות העובד לפיצויי פיטורין והכספים בקופה רשומים על שם העובד.

קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - בקרן השתלמות במעמד שכיר, העמית ומעסיקו מפרישים לקרן הפקדות חודשיות כנגד שכר העובד, כאשר חלק העובד הוא עד יחס של 1:3 מהפקדתו של המעסיק. לקרן השתלמות במעמד עצמאי רשאים להצטרף רק עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד.

קופת גמל מרכזית לפיצויים - קופת בה העמית הוא מעסיק, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין.

IBI גמל והשתלמות מציעה מגוון מסלולי השקעה, הכוללים מסלולים אקטיביים (בניהול מנהל השקעות) ומסלולים פסיביים (מחקי מדד). באפשרותך ליצור תמהיל השקעה המתאים עבורך.

מומלץ ורצוי לבחון את ביצועי הקופות לאורך זמן באתר משרד האוצר בכתובת http://gemelnet.mof.gov.il
לקביעת פגישה אישית עם מומחי IBI ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 6212* או במייל Gemel4u@ibi.co.il.

מודל השקעות תלוי-גיל (המודל הצ'יליאני) מבטא תפיסת עולם לפיה החוסך הפנסיוני אינו מתמצא בניהול הסיכונים הנדרשים לקבלת תשואה אפשרית בתיק ההשקעות שלו או בחיסכון הפנסיוני. המודל מבטא גם את הרעיון ששינויים במאפייני החוסך, כמו עליה בגיל, למשל, דורשים את התאמת החיסכון הפנסיוני לרמת סיכון נמוכה יותר, כדי לצמצם פגיעה אפשרית בחסכונות שנצברו לאורך שנים בעת ירידות בשווקים הפיננסיים, מתוך הנחה שהחוסך הממוצע לא ישכיל לבצע שינויים אלו בעצמו, כך שנדרשת התערבות חיצונית במערכת הפנסיונית.

למידע נוסף לחץ/י כאן

למידע על המודל הצ'יליאני באי.בי.אי. גמל, לחץ/י כאן 

מדד הוא כלי המשקף את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות נבחרות של ניירות ערך (מניות, אג"ח קונצרניות, אג"ח ממשלתיות, מט"ח ועוד) הנסחרות בבורסות בארץ ובעולם. השינויים במדדים משקפים את התשואה למשקיעים במהלך יום המסחר ולאורך זמן. חישוב המדדים מתבצע על ידי הבורסה לניירות ערך בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המדדים משמשים גם כלי הערכה חשוב לביצועים של מנהלי תיקי השקעה וקרנות. משקיעים מצפים ממנהלי התיקים שלהם "להכות את המדד" באמצעות יצירת תמהיל מניות שונה מהמדד.
אחת משיטות העבודה הרווחות בניהול השקעות היא שימוש במוצרים "מחקי-מדדים", מכשירים פיננסיים (כמו תעודות סל) המבקשים להצמיד את הכסף למדד מוכר, על ידי רכישת הנכסים המרכיבים אותו. זהו מודל הנהוג בארה"ב, שעבר שינויים והתאמות למאפייניו של שוק ההון הישראלי.

מטרתו של מכשיר מחקה-מדד היא להיצמד למדד נבחר כדי להשיג תשואה הזהה לזו של המדד. על ידי היצמדות למדד רחב יכול החוסך לנטרל את הסיכונים הטמונים בהשקעה במספר מצומצם של נכסים, למשל, עקב קריסת חברה מסוימת.

בעולם ההשקעות קיימת דרישה הולכת וגדלה למכשירים פיננסיים העוקבים אחרי מדדי מניות וסחורות ומאפשרים למשקיעים לרכוש "סל" סחיר של המניות הכלולות במדדים באופן פשוט ובעלות נמוכה.

קופת גמל או קרן השתלמות מחקה-מדד "נצמדות" לביצועי מדדים מוכרים. הן מאפשרות לחוסך להיצמד לביצועי מדד אחד או מספר מדדי מניות ואגרות חוב, בארץ ובחו"ל. IBI הוא בית ההשקעות הראשון בישראל שהציע קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות-מדדים.

המעבר בין מסלולי ההשקעה הוא פעולה פשוטה ומהירה. כל שעליך לעשות הוא למלא טופס בקשה להעברה בין מסלולים ולהעבירו לאי.בי.אי. גמל באמצעות פקס, דוא"ל או בדואר, ואנו נדאג לבצע את העברת הכספים תוך 3 ימי עסקים ממועד הגעת הבקשה למשרדינו (כמוגדר בתקנות משרד האוצר).
להורדת טופס בקשה להעברה בין-מסלולים לחץ כאן.

באפשרותך להעביר את כספי החיסכון בכל עת, ובתנאי שלא חלה מגבלה על חשבונך עקב הלוואה, עיקול או שעבוד. כל שעליך לעשות הוא להוריד טופס הצטרפות וטופס העברה, למלא ולשלוח אלינו באמצעות פקס, דוא"ל או בדואר, ואנו נפנה אל הגוף המנהל את חסכונותיך כיום ונדאג להעביר את הכספים בהתאם לבחירתך.
להורדת טופס הצטרפות והעברה, לחץ כאן.

ניתן גם לקבוע פגישה עם מומחי IBI גמל והשתלמות. ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 6212* או במייל Gemel4u@ibi.co.il.

כן. כדי לבטל את הבקשה, יש לחתום על טופס בקשה לביטול תוך 18 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה, ולהעבירה אלינו ללא דיחוי. במקרה זה תבוטל הבקשה להעברת הכספים.
להורדת טופס ביטול בקשת העברה, לחץ כאן.

ככלל, חברה מנהלת רשאית לגבות עבור ניהול החיסכון הפנסיוני דמי ניהול הן מההפקדה והן מהצבירה, אולם IBI לא גובה דמי ניהול מההפקדה בקופת גמל או קרן השתלמות, אלא מהיתרה הצבורה בלבד.
שיעור דמי הניהול המירביים בקופת גמל הינם 1.05% שנתי ובקרן השתלמות דמי הניהול הם 2% שנתי.

יתרונם של מכשירי החיסכון הפנסיוני הוא בהטבות המס שמעניקה המדינה על ההפקדות, על החיסכון המצטבר ועל הקצבה לאחר הפרישה מהעבודה, במטרה לעודד את החיסכון לגיל הפרישה.

בעת מילוי טופס הצטרפות לקופה, רשאי העמית למלא הוראת מוטבים, בה הוא מציין למי להעביר את כספו לאחר פטירתו. אם לא ימלא העמית הוראה כזו, יועבר הכסף ליורשיו על פי דין. העמית רשאי בכל עת להודיע בכתב לחברת אי.בי.אי. גמל על עדכון פרטי המוטבים. מי שהוגדר כמוטב, רשאי למשוך את חלקו או להמשיך ולחסוך בקופה וליהנות מיתרה הונית ונזילה למשיכה מיידית או לחסוך את הכספים לגיל פרישה (בהתאם ובכפוף להוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה).

חוק פיצויי פיטורין מטיל על כל מעסיק לשלם פיצויי פיטורין לעובד, העוזב את מקום העבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין. התחייבותו של המעסיק לתשלום הפיצויים גדלה מדי שנה בהתאם לותק העובד ולשם כך משמשת קופה זו. המעסיק מפקיד כספים בקופה מרכזית לפיצויים, כדי לחסוך כספים לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיו בעת הצורך.

בקופה מרכזית לפיצויים:
- בהתאם להוראת המעסיק לאחר שהעובד עזב בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין.
- בעת סגירת החברה/המעסיק - בכפוף להוראות הדין.

בקופה אישית לפיצויים:
- לאחר פרישת העמית מהעבודה - בכפוף לאישורים המתאימים.
- לאחר פטירת העמית - לזכאים.

שתפו עם חברים :