שאלות-ותשובות-על-קרןהשתלמות

קרן השתלמות היא קרן חיסכון שנועדה במקור לשמש עובדים למימון השתלמויות, כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם משמשת כיום בעיקר כאפיק חיסכון לטווח בינוני ולכל מטרה. קרן השתלמות היא אפיק החיסכון היחיד שאינו לטווח ארוך, שנותר פטור ממס. הרווחים בקרן ההשתלמות פטורים ממס על רווחי הון (הפטור הוא עד לתקרת ההפקדה השנתית).
עמית בקרן השתלמות יכול להיות במעמד שכיר או עצמאי. עמית עצמאי רשאי לבצע הפקדה חד-פעמית או מספר הפקדות בשנת המס. עמית עצמאי גם נהנה רטרואקטיבית מוותק החל מחודש ינואר באותה השנה בה בוצעה ההפקדה לראשונה, כלומר, בכל מועד בו נפתחה הקרן במהלך השנה, נרשם בה ותק מתחילת השנה.
עמית שכיר ומעסיקו מפקידים כספים באופן שוטף, כאשר חלק העובד הוא עד 2.5% מהשכר ברוטו, בעוד המעסיק מפריש במקביל עד 7.5% מהשכר (לכל היותר פי שלושה מחלק העובד).
כספי החיסכון בקרן ההשתלמות יהיו נזילים למשיכה בתום שש שנים גם אם ממשיכות להתבצע הפקדות לקרן. בנוסף, יש אפשרות לממש את כספי החיסכון שנצברו לאחר שלוש שנות ותק בקרן למטרת השתלמות מקצועית (בכפוף למוגדר בתקנון הקופה).
קרן השתלמות מסלולית - קרן השתלמות המנהלת מספר מסלולי השקעה, ואשר על פי תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם מסלול השקעה אחד או יותר, בהם יושקעו כספיו.

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון לטווח בינוני-ארוך, המזכה את החוסך בהטבות מס, ביניהן פטור ממס על רווחי הון. חוסך עצמאי (כלומר, משלח יד עצמאי) נהנה אף הוא מהטבות מס על ההפקדות עד לתקרה המוטבת.

יש חשיבות למוניטין של הגוף המנהל חיסכון ארוך-טווח. מוניטין מורכב מיציבות וחוסן פיננסיים, ניהול השקעות איכותי המניב תשואות חיוביות לאורך זמן, דמי ניהול הוגנים ושירות מקצועי.

בחירה נבונה של קרן השתלמות כוללת מספר פרמטרים שיש לבחון בקפידה: מיהו הגוף המנהל, מהי רמת החשיפה לסיכון, אילו תשואות הושגו לאורך זמן, מהם דמי הניהול ומה טיב השירות המקצועי.
במקרים מסוימים יכול העמית לפתוח חשבון קרן השתלמות בניהול אישי (IRA) ולנהל את ההשקעות באופן עצמאי או ע"י מינוי מנהל השקעות אישי.
הפרמטרים לבחירה הם רבים ומורכבים, ויש להתחשב גם במאפייניו וצרכיו של החוסך, לכן מומלץ להתייעץ עם אחד המומחים של IBI גמל השתלמות.
הטבות מס
קרן השתלמות היא ערוץ החסכון היחיד שאינו לטווח ארוך ופטור ממס רווחי הון (עד לתקרה המוטבת).
הפקדות עמית-שכיר (גם חלק העובד וגם חלק המעביד) פטורות ממס עד תקרת השכר, המתעדכנת מדי שנה. למידע נוסף ולתכנון נכון של ההפקדות לחיסכון, מומלץ להתייעץ עם אחד המומחים של IBI גמל והשתלמות.

עפ"י תקנות מס הכנסה, עמית עצמאי בקרן השתלמות הוא רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. אבל, שכיר שיש לו הכנסה נוספת מעסק או ממשלח יד, רשאי לפתוח בקרן ההשתלמות חשבון במעמד עצמאי (בין אם יש לו או אין לו קרן השתלמות מטעם מקום עבודתו), להפקיד לחשבון זה כספים ולהנות מהטבות מס גם עבור הפקדות אלה.

IBI גמל והשתלמות הוקמה ב-2006 כחלק מבית ההשקעות IBI, מהותיקים בארץ. החברה מנהלת כיום כ-3 מיליארד שקל עבור עשרות אלפי עמיתים.

ב- IBI תוכל/י ליהנות מ:
אחריות. ניהול אחראי וניסיון מוכח של בית ההשקעות למעלה מ-40 שנה.
מקצועיות. IBI גמל והשתלמות היא מהמובילות בארץ בתשואות בשנים האחרונות.
גמישות. מסלולי השקעה בהתאמה אישית (מ- 0% מניות עד 100% מניות).
חדשנות. IBI גמל ןהשתלמות היא הראשונה בישראל המנהלת מסלולים טהורים המחקים מדדים מובילים בארץ ובעולם ("פאסיביים").
פיזור. יכולת מוכחת בהשקעות בארץ ובעולם.
שירות מקצועי, יחס אישי ושקיפות מלאה.

שתפו עם חברים :