קרן השתלמות היא קרן חיסכון, שנועדה במקור לשמש עובדים למימון השתלמויות, כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם משמשת כיום בעיקר כאפיק חיסכון לטווח בינוני-ארוך, עבור עצמאים ושכירים.

קרן השתלמות היא אפיק החיסכון היחיד לטווח בינוני-ארוך שנותר פטור ממס על רווחי הון (הפטור הוא עד לתקרת ההפקדה השנתית)

את הכסף בקרן השתלמות אפשר למשוך לרוב לאחר שש שנים, גם אם ממשיכים להפקיד בה כסף.

לאחר שלוש שנות חסכון אפשר למשוך את הכסף שנצבר, אך רק למטרת השתלמות מקצועית (בכפוף למוגדר בתקנון הקופה).

אם יש לכם יותר מקרן השתלמות אחת, תוכלו למשוך כסף מקרן "צעירה" על סמך ותק של קרן השתלמות נזילה. הפקדות שיבוצעו לקופה החל מיום המשיכה יקבלו ותק חדש ויהיו נזילות לאחר שש שנים.

חשוב! לא חייבים למשוך כסף מקרן השתלמות לאחר שש שנות חסכון. אפשר להשאירו בקרן, להמשיך להפקיד כסף וליהנות מביצועי הקרן ומפטור ממס על רווחיה.

IBI מציעה מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. תוכלו לבחור בקרן השתלמות המנוהלת על ידי מנהל השקעות, בקרן השתלמות מחקה מדד (פאסיבית), או בשילוב ביניהן.

קרן השתלמות מחקה-מדד "נצמדת" לביצועי מדדים מוכרים. היא מאפשרת לך להיצמד לביצועי מדד אחד או מספר מדדי מניות ואגרות חוב, בארץ ובחו"ל. IBI הוא בית ההשקעות הראשון בישראל שהציע קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות-מדדים.


כתבות שכדאי לקרוא על קרנות השתלמות


הנה שתי כתבות המרכזות שאלות נפוצות וגם חשובות על קרן השתלמות.

שאלות ותשובות על קרן השתלמות.

4 שאלות הנפוצות ביותר על קרן השתלמות.

רבים מהחוסכים בקרנות השתלמות מושכים את הכסף הנזיל מקרן ההשתלמות שלהם.

חבל!

לפני שאתם מושכים, אולי כדאי לכם לקרוא על חשיבות החסכון לטווח ארוך והיתרונות הרבים של קרן השתלמות לטווח ארוך.

5 סיבות מדוע לא למשוך קרן השתלמות.


התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.07.2017.

מספר מ״ה 1443
תשואה מצטברת 2015 1.65%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 0.86%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.53%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.08%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.47%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪42,122
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1202
תשואה מצטברת 2015 3.10%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.38%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.07%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 3.74%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.59%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪206,886
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1203
תשואה מצטברת 2015 3.17%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.78%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.27%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 4.22%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.68%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪272,561
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1204
תשואה מצטברת 2015 4.77%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 5.05%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 3.42%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 6.31%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 1.08%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪696,036
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1205
תשואה מצטברת 2015 6.73%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 9.07%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 4.26%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 8.64%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.36%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪61,650
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1544
תשואה מצטברת 2015 7.74%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 10.62%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 5.98%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 8.06%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.73%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪50,011
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2270
תשואה מצטברת 2015 3.56%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.73%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.53%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪17,578
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2271
תשואה מצטברת 2015 3.79%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 3.55%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.47%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪126,383
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2265
תשואה מצטברת 2015 3.42%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 9.33%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 8.85%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪147,129
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2264
תשואה מצטברת 2015 -4.80%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים -3.28%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.11%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪28,865
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7819
תשואה מצטברת 2015 3.69%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 4.19%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪8,320
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי