קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאים, הנהנית מהטבות מס. החוסכ/ת בקופת גמל מכונה "עמית". לכל עמית יש חשבון בו נצברים הפקדותיו ורווחיו מהשקעות קופת הגמל, בניכוי דמי ניהול. הפקדות לקופת גמל מזכות בהטבות מס ובפטור ממס על הרווחים העתידיים בקופה.

IBI מציעה מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. באפשרותך לבחור בקופת גמל המנוהלת על ידי מנהל השקעות, בקופת גמל מחקה מדד (פאסיבית), או בשילוב ביניהן.

קופת גמל מחקה-מדד "נצמדת" לביצועי מדדים מוכרים. היא מאפשרת לך להיצמד לביצועי מדד אחד או מספר מדדי מניות ואגרות חוב, בארץ ובחו"ל. IBI הוא בית ההשקעות הראשון בישראל שהציע קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות-מדדים.

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.05.2018.

מספר מ״ה 1442
תשואה מצטברת 2016 -0.02%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 2.49%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 1.12%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.36%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 1.60%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.46%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪55,124
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1198
תשואה מצטברת 2016 0.23%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 4.34%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 2.57%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.61%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 3.05%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.57%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪175,259
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9810
תשואה מצטברת 2016 0.41%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 5.01%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 3.24%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪365,109
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9808
תשואה מצטברת 2016 0.87%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 7.57%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 4.45%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪691,001
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9809
תשואה מצטברת 2016 1.03%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 9.21%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 5.32%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪114,687
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1201
תשואה מצטברת 2016 1.09%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 13.14%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 7.05%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.66%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 6.72%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.34%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪59,788
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1543
תשואה מצטברת 2016 2.65%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 12.58%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 10.64%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 4.20%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 7.34%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.72%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪92,471
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2262
תשואה מצטברת 2016 -0.20%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 5.42%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 2.77%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.22%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪41,288
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2263
תשואה מצטברת 2016 0.16%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 6.27%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 3.86%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.69%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪153,581
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2255
תשואה מצטברת 2016 0.09%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 2.49%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 6.33%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -3.45%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪29,513
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2256
תשואה מצטברת 2016 4.55%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 9.04%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 13.72%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 7.27%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪216,997
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7818
תשואה מצטברת 2016 -0.92%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 5.13%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 1.67%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪13,170
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי