קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאים, הנהנית מהטבות מס. החוסכ/ת בקופת גמל מכונה "עמית". לכל עמית יש חשבון בו נצברים הפקדותיו ורווחיו מהשקעות קופת הגמל, בניכוי דמי ניהול. הפקדות לקופת גמל מזכות בהטבות מס ובפטור ממס על הרווחים העתידיים בקופה.

IBI מציעה מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. באפשרותך לבחור בקופת גמל המנוהלת על ידי מנהל השקעות, בקופת גמל מחקה מדד (פאסיבית), או בשילוב ביניהן.

קופת גמל מחקה-מדד "נצמדת" לביצועי מדדים מוכרים. היא מאפשרת לך להיצמד לביצועי מדד אחד או מספר מדדי מניות ואגרות חוב, בארץ ובחו"ל. IBI הוא בית ההשקעות הראשון בישראל שהציע קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות-מדדים.

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.07.2017.

מספר מ״ה 1442
תשואה מצטברת 2015 1.68%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 0.88%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.54%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.11%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.47%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪46,919
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1198
תשואה מצטברת 2015 3.25%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.53%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.15%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 3.85%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.59%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪198,807
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9810
תשואה מצטברת 2015 3.24%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.94%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪382,539
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9808
תשואה מצטברת 2015 4.72%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 4.97%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪667,340
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 9809
תשואה מצטברת 2015 5.42%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 5.98%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪108,552
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1201
תשואה מצטברת 2015 6.32%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 8.59%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 4.06%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 8.66%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.36%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪53,802
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1543
תשואה מצטברת 2015 7.86%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 11.07%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 5.93%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 7.99%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.71%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪56,394
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2262
תשואה מצטברת 2015 3.53%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 2.80%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.56%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪41,116
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2263
תשואה מצטברת 2015 3.77%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 3.53%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.62%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪168,169
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2255
תשואה מצטברת 2015 -4.83%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים -3.26%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 0.42%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪26,250
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 2256
תשואה מצטברת 2015 3.40%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 9.30%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 8.74%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪179,273
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7818
תשואה מצטברת 2015 3.49%
תשואה מצטברת 12 ח׳ אחרונים 3.75%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪7,213
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי