קוד-אתי

חלק א'

עקרונות וקריטריונים ביחסי החברה - עובדים

 1. אי.בי.אי. מכבדת את זכויות האדם ובכללן זכויות העובדים.
 2. אי.בי.אי. אינה מפלה את העובדים (על רקע מגדר, גזע, מוצא, תרבות, גיל, דת, מוגבלות, דעה פוליטית, לאום ונטייה מינית) ונמנעת מדעות קדומות.
 3. אי.בי.אי. מכבדת את חובתה כמעסיק ומחויבת ליידע את עובדיה לגבי זכויותיהם ולגבי תנאי העסקתם.
 4. אי.בי.אי. משקיעה בפיתוח המקצועי של עובדיה.
 5. העובדים רואים עצמם נציגי הבית בכל פעילות שלהם ומתחייבים לנהוג באופן הולם ולשמור על שמו הטוב של הבית.
 6. העובדים אינם מנצלים את תפקידם לצורך השגות מטרות אישיות או רווחים אישיים.
 7. העובדים מבצעים עבודתם נאמנה, נושאים באחריות אישית לתוצאות מעשיהם ומדווחים על תקלות.
 8. העובדים מחויבים בשמירה על סודיות המידע שהובא לידיעתם במסגרת עבודתם בחברה, לרבות מידע מקצועי ומידע אודות לקוחות אי.בי.אי.


חלק ב'

עקרונות וקריטריונים בנושא איכות הסביבה והקהילה

איכות הסביבה

 1. אי.בי.אי. רואה בנושא הסביבתי ערך חברתי. על פי תפישה זו, היא מכירה בכך שמשאבי טבע הם נכס של הציבור כולו, כלל אזרחי כדור הארץ וגם של הדורות הבאים.
 2. אי.בי.אי. ממלאת אחר תקנות וחוקים סביבתיים, וכן מקפידה על הוראות הגופים האמונים על שמירת איכות הסביבה.
 3. אי.בי.אי. מחויבת לשיפור ביצועיה הסביבתיים גם באמצעות פעילויות כגון: פיתוח מוצרים בני קיימא, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות מבחינה סביבתית, פיתוח ערוצים למחזור, לשימוש חוזר, להפחתת החומרים במקור ולסילוק בטוח של פסולת.
 4. אי.בי.אי. שמה דגש על נושא איכות הסביבה גם ביחס לחברות אחרות בהן היא משקיעה ו/או עשויה להשקיע, בין בעצמה ובין באמצעות כספי לקוחותיה.
 5. אי.בי.אי. ממנה בעל תפקיד, אשר נושא איכות הסביבה נמצא בתחום אחריותו.


הקהילה

אי.בי.אי. רותמת את יכולותיה ואת משאביה – הכספיים והאנושיים-  על מנת לקדם ולהעצים את הקהילות בהן היא פועלת.
שיתופי הפעולה של אי.בי.אי. עם הקהילה נעשים על בסיס דיאלוג קבוע עם מגוון האוכלוסיות בקהילה המקומית, במטרה להעצים אותן, ולא להסתפק בתרומה ובנתינה בלבד.

 1. אי.בי.אי. מעודדת את פיתוח ההון האנושי של הקהילה, בעיקר על ידי יצירת הזדמנויות תעסוקה והכשרה לעובדים.
 2. אי.בי.אי. מיישמת מדיניות המבטיחה שלפחות חלק מרכישותיה יהיה מעסיקים קטנים מקומיים.
 3. אי.בי.אי. מקצה ממשאביה הכספיים למטרות חברתיות, בהלימה לגודלה, להכנסותיה ולרווחיה.
 4. אי.בי.אי. מעודדת את עובדיה להתנדב בקהילה ומנהלת תוכנית התנדבות עובדים, המאפשרת לכל עובד להתנדב במסגרת תחומי המעורבות החברתית - אותם הגדירה החברה לעצמה.
 5. אי.בי.אי. תאפשר לספקים ולקבלני משנה הזדמנות הוגנת להציע את שרותיהם ותבחן את ההצעות אחת לשנה על פי קריטריונים שנקבעו בנהלי הרכש של החברה.
 6. אי.בי.אי. תפיק נספח להסכם עם ספקים/קבלני משנה הכולל התחייבות הספק לנאמר בסעיף ד'.
 7. אי.בי.אי. שמה דגש על סיוע לעסקים בפריפריה ועל מתן הזדמנויות להתקשרות מול ספקים מעיירות פיתוח וספקים ששמים דגש על פיתוח מוצרים אשר עונים על קריטריונים של אחריות סביבתית.


חלק ד'

עקרונות וקריטריונים ביחסים בין החברה ללקוחותיה

אי.בי.אי. רואה בלקוחות הבית את הבסיס לפעילותה וליכולתה לגדול ולצמוח, לכן היא שמה דגש על הערכים בהם היא מאמינה ועל פיהם פועלים העובדים בחברה כיחידים וכקבוצה:

 • אמינות
 • יושרה
 • מקצועיות
 • חדשנות
 • שקיפות
 • מצוינות


ערכים אלו מתורגמים לעשייה על ידי התאמה דינמית של מוצרי החברה לצרכים המשתנים של הלקוחות השונים, בניית מערך שירות אישי ומקצועי והקפדה יתרה על שמירת פרטיות וסודיות אודות המידע הקיים אצלנו.
החברה רואה לנגד עינה את טובת הלקוחות, והינה קשובה הן למתרחש בשוק והן לצרכיהם המשתנים של הלקוחות. כל זאת, על מנת לתת ללקוח את השירות הפיננסי המקיף והנכון ביותר עבורו בכל נקודת זמן.
אנו מחויבים לערכי נאמנות, אמינות ומקצוענות הבאים  לידי ביטוי במתן השירות הטוב ביותר ללקוח בכל נקודת זמן ללא תלות ברווחיות המשתנה של סל המוצרים, בסביבת התחרות או בגורמים אחרים בסביבה העסקית שהם בתחום השפעתנו ויכולותינו.
החברה פועלת בנאמנות ובשקידה עבור לקוחותיה.
ערכי החדשנות באים לידי ביטוי בהכרה מעמיקה של השווקים הפיננסיים ובבחינת סל המוצרים והכלים החדשים הניתנים לשילוב בסל השירותים הפיננסיים, זאת לאחר ביקורת ובדיקת איכות.
אנו מחויבים לפעול בשקיפות מלאה בתוך הבית וכלפי לקוחותינו, לרבות גילוי נאות ומלא במקרים של ניגוד עניינים. במקרים אלו לא תפעל החברה אלא לאחר שקיבלה הסכמת הלקוח ובלבד שהעסקה הינה לטובתו.
אנו מחויבים לנקוט בכל האמצעים האפשריים על מנת להצדיק את האמון הרב של לקוחותינו בנו כגוף המנהל את כספם וחסכונותיהם האישיים.


חלק ה'

עקרונות וקריטריונים בקשר בין החברות בקבוצה

אנו באי.בי.אי. מקפידים על דיווחי אמת, שקיפות בתוך הארגון, שמירה על קניינה הרוחני של כל אחת מחברות הקבוצה.
חברות הקבוצה ועובדיהן ישתפו פעולה, בהתאם להוראות כל דין, על מנת לתת ללקוחותינו שירות מקצועי, הוגן וחסר פניות המגלם את היתרונות הסינרגטיים בין כל חברות הקבוצה.
עובדי הקבוצה והחברות יעדכנו את הלקוחות בכל מצב אפשרי של ניגוד עניינים כאשר טובת הלקוח לנגד עיניהם.

שתפו עם חברים :