הכספים שניתן לנהל בקופת גמל בניהול אישי

 1. קרן השתלמות במעמד שכיר או עצמאי, בין שהיא נזילה או לא, כלומר, ניתן לנהל בניהול אישי קרן השתלמות בכל מעמד ובכל מצב נזילות.
 2. קופת גמל נזילה במעמד עצמאי בלבד -
  א.כספים "הוניים", שהופקדו עד ליום 31.12.05.
  ב.כספים נזילים, בין אם העמית צבר ותק של 15 שנה מתאריך הפקדה ראשונה או כאשר העמית הגיע לגיל 60 לפחות וצבר ותק של לפחות 5 שנים.

מהן מגבלות ההשקעה?

על ניהול כספי החיסכון חלות מגבלות השקעה כלהלן:
ניתן להשקיע רק בני"ע סחירים (אג"ח ומניות, פקדונות, תעודות סל וקרנות נאמנות).

 1. ניתן להשקיע בניירות סחירים הנסחרים או מונפקים במדינת ישראל ובכל מדינה בדירוג A- ומעלה.
 2. השקעת הכספים בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי הקופה/הקרן, למעט תעודת סל, קרן נאמנות זרה ואגרות חוב של מדינת ישראל או מדינת חוץ מאושרת.
 3. ניתן לרכוש אופציות מכר (PUT) בלבד עד לשיעור של 5% מהשווי המשוערך של נכסי הקרן/קופה. אין לכתוב אופציות מכל סוג שהוא או לרכוש אופציות רכש (CALL).
 4. אין להשקיע בניירות ערך לא סחירים, כגון: מניות של חברה פרטית, קרנות השקעה לא סחירות, אג"ח שאינו רשום למסחר וכד'.
 5. אין להשקיע במוצרים מובנים בין אם הם לא סחירים, כגון: מוצרים המונפקים על ידי הבנקים או במוצרים מובנים סחירים כגון עצמון, שחרית וכד'.

מה קורה אם לא עומדים במגבלות ההשקעה

 1. על החברה בה מתנהלת קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי לבדוק לפחות פעם ברבעון ובכל מועד נוסף שתראה לנכון, האם העמית עומד במגבלות ההשקעה הקבועות בתקנות.
 2. במידה ונמצאה חריגה ממגבלות ההשקעה, על החברה להודיע בכתב לעמית, בתוך שבעה ימי עסקים ממועד הבדיקה, כי עליו לפעול לתיקון החריגה שפורטה בהודעה בתוך תקופה של 45 ימי עסקים.
 3. במידה ולא תוקנה החריגה לאחר 45 ימי עסקים, תמנע החברה כל פעולה בקופת הגמל / קרן ההשתלמות, למעט פעולות לתיקון החריגה שפורטה בהודעה והפקדה או משיכה של כספים.

האם נדרש סכום חיסכון מינימלי לניהול במסגרת IRA?

ככלל, לא קיימת מגבלה על גובה סכום החיסכון.  יחד עם זאת, משיקולים מקצועיים, מאפשרת IBI פתיחת חשבון בניהול אישי באמצעותה החל מסכום של 300,000 ₪.

כיצד זה עובד? כיצד מנהלים חשבון IRA באופן עצמאי?

על העמית לפתוח חשבון ב-IBI , אליו יועברו כספי החיסכון מהגוף/קופה בה הם מנוהלים.
ניהול הכספים יתבצע באמצעות פלטפורמת המסחר של IBI, המספקת מידע בזמן אמת על שוק ההון, מאפשרת לבצע פקודות קניה ומכירה בני"ע (כולל פקודות מתקדמות), הצגת גרפים לניתוח טכני ומעקב אחר תיק ההשקעות בכל רגע נתון ומכל מקום.

למידע והסבר כיצד מצטרפים ל- IBI IRA

להצטרפות לקרן השתלמות בניהול אישי וקופת גמל בניהול אישי, ניתן לתאם פגישה עם נציג בתחום הפנסיוני ב-IBI ללא עלות וללא כל התחייבות בטלפון *6212 (שלוחה 1), לחילופין השאירו את פרטיכם בטפסי ההצטרפות באתר ונציג IBI יחזור אליכם בהקדם.

שתפו עם חברים :