עליית-ריבית-בארהב

(נכתב באפריל 2015)

האם קצב התאוששות הכלכלה האמריקאית כבר מצדיק העלאת ריבית על ידי הבנק האמריקאי המרכזי (פד)?
אביחי שורצקי, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים ב- IBI, מסכם את נתוני המאקרו האחרונים מארה”ב, דו”ח התעסוקה האחרון ואת המשמעויות הנגזרות מהם בכל הקשור להעלאת ריבית. העלאה כזו, לכשתתרחש, תהיה הראשונה לאחר כמעט עשור שלם של הורדות ריבית בארה”ב. על המשמעויות של העלאת הריבית, אפשר לקרוא כאן.
דו”ח התעסוקה לחודש מרץ היה בינוני למדי (והגדרה זו עוד עושה עמו חסד), תוך חולשה מפתיע בקצב יצירת המשרות החדשות במשק האמריקאי. חשוב לציין כי דו”ח בינוני זה הגיע לאחר מגמה ארוכה בה שוק העבודה הפגין עוצמה מרשימה, ולא נכון לקפוץ למסקנות מנתון מקרו בודד. עם זאת, ייתכן כי דו”ח התעסוקה האחרון מצביע כי שוק העבודה החל ליישר קו עם נתוני המקרו החלשים אשר נרשמו בשבועות האחרונים.

מספר מלים על נתוני המאקרו האחרונים, הממשיכים במגמת החולשה מהחודשים האחרונים
הנתון הבולט אשר פורסם לאחרונה היה הזמנות מוצרים בני קיימא, אשר ירדו ב- 1.4% (לעומת צפי לצמיחה של 0.2 אחוזים). נתון זה הצטרף למכירות קמעונאיות מאכזבות – שלושה חודשים רצופים של ירידות) ונתוני יצור תעשייתי חלשים.
לאור החולשה בנתוני המאקרו, תחזית הצמיחה עודכנה לאחרונה בחדות כלפי מטה, כך שהיא עומדת היום על 2.2%. באמצע פברואר היא עמדה על 2.8%. אנו סבורים שיהיה זה שמרני למדי להעריך כי שיעור הצמיחה בפועל ברבעון הראשון של 2015 יהיה אף נמוך מ- 2.2%.
ובחזרה לשוק התעסוקה. בחודש מרץ ייצר המשק האמריקאי 126 אלף מקומות עבודה בלבד, זאת כאשר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לדוח זה עמד על כ- 290 אלף מקומות. שיעור האבטלה עמד על 5.5%, ללא שינוי ובהתאם לתחזיות. השכר רשם עלייה של 0.3%. עלייה זו מבטאת נקודת אור מסוימת בדוח האחרון, אם כי אין בה כדי להצביע על שינוי מגמה כלשהו. במהלך השנה האחרונה עלה השכר ב- 2.1%, בדומה לקצב השינוי בשכר שמאפיין את השוק האמריקאי מאז שנת 2013.

השורה התחתונה

נזכיר שבפגישתם האחרונה ציינו חברי הפד כי נדרשים שני תנאים מצטברים על מנת שיחלו בהעלאות ריבית – ביטחון בכך שהאינפלציה תחזור לטווח של 2% בטווח הבינוני (מה שלפי שעה רחוק מלהתקיים), ושיפור נוסף בשוק העבודה. לפיכך, אנו סבורים שדו”ח התעסוקה האחרון יוביל לדחייה של העלאת הריבית (אם כי נדגיש שוב שאין להסיק מנתון מקרו בודד על תחילתה של מגמה). הדו”ח מחזק את הערכותינו לפיהן אנו צופים העלאת ריבית ראשונה רק לקראת סוף 2015, ואף מעבר לכך.

שירלי יום-טוב

שירלי יום-טוב

שתפו: Share: