IRA-בניהול-עצמי

קופת גמל/קרן השתלמות בניהול אישי (IRA – Individual Retirement Account), היא קופה/קרן שהכספים הצבורים בה מנוהלים בניהול אישי על ידי ע”י מנהל תיקים מורשה. מסגרת ה- IRA מאפשרת לחוסכים ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל או קרן השתלמות (כמו הטבות מס), תוך שליטה מלאה בניהול הכספים.
כספי העמית בקופה/בקרן המנוהלת אישית יושקעו על בסיס מדיניות ההשקעות שנקבעה ע”י העמית, המדיניות תבוצע על ידי מי שהעמית הסמיך לעשות זאת מטעמו (על פי רוב, מנהל תיקים מורשה). העמית יכול להחליף את המוסמך על ידו בכל עת.

מנהל תיק השקעות יתאים וינהל עבורך באופן אישי ושוטף את הכסף בקרן ההשתלמות וקופת הגמל.

למי זה מתאים?

קרן השתלמות – IRA מתאים לכל חוסך/ת בקרן השתלמות – שכיר/ה או עצמאי/ת ובכל שלב במהלך החסכון.

קופת גמל – לחוסך/ת במעמד עצמאי, בעל/ת כסף נזיל הניתן למשיכה. על פי הגדרות החוק, כסף נזיל של עמית עצמאי הוא כזה שהופקד עד ל- 31 בדצמבר 2005 וניתן למשיכה לאחר 15 שנות חסכון או בהגיע העמית לגיל 60 כאשר ותק הקופה מעל 5 שנים. שירות IRA אינו ניתן עבור קופת גמל במעמד שכיר.

איך זה עובד?

 1. משווק פנסיוני מורשה יקיים איתך פגישה בנושא פתיחת חשבון עבור פעילות IRA ותבצעו העברה של הכסף מקרן ההשתלמות ו/או קופת הגמל.
 2. העברת הכסף מקרן ההשתלמות ו/או קופת הגמל אורכת כ- 20 ימי עסקים.
 3. מנהל השקעות יקיים איתך פגישה נוספת, בה יתבצע תהליך אפיון צרכים הזהה לתהליך אותו מבצעים בעת פתיחת תיק השקעות מנוהל.
 4. קרן ההשתלמות או קופת הגמל שלך עוברת לניהול שוטף של מנהל/ת תיק השקעות אישי.
 5. ניתן להתעדכן במצב הקרן והקופה בכל עת באזור האישי באתר ובאמצעות דו”ח רבעוני הנשלח אליך בדואר.

מהם היתרונות?

 1. ניהול פיננסי הוליסטי. קרן ההשתלמות וקופת הגמל שלך הופכות לחלק אינטגרלי מהנכסים הפיננסים המנוהלים. דבר זה מאפשר תכנון מיטבי של השימוש העתידי בכסף, תוך מיצוי הטבות המס האפשריות.
 2. שליטה על מדיניות ניהול החסכון ותמהיל הנכסים בקרן ההשתלמות וקופת הגמל.
 3. התאמה של מדיניות ההשקעה למצב בשוקי ההון.
 4. שקיפות מלאה של כל הנכסים בהם חסכונותיך מושקעים.
 5. הזכויות, הותק וההטבות של קרן ההשתלמות וקופת הגמל נשמרים במלואם.

מדוע IBI-IRA?

 1. ותק וניסיון – אחד הפרמטרים החשובים בניהול השקעות לאורך זמן הוא הניסיון של מנהלי ההשקעות והוותק שלהם בשוק הון, על מחזורי הגאות והשפל המאפיינים אותו. המנהלים המובילים בחברה עוסקים בניהול השקעות מזה שנים רבות ובשיתוף פעולה.
 2. גישה אחראית ושקולה לניהול השקעות – כחברה שהחלה את דרכה בניהול תיקים מוסדיים עבור תאגידים, אנו מאמינים בניהול שקול תוך בחינת העדפות סיכון ואופק ההשקעה של הלקוח.
 3. צמיחה רציפה במספר הלקוחות ובסך הנכסים המנוהלים – הוכחה מתמדת לכך שאנו פועלים נכון מזה כ- 40 שנה.
 4. ניהול תיקים בהתאמה אישית – אנו מעניקים לכל לקוח תוכנית שירות המותאמת לצרכיו השונים והמשתנים לאורך זמן.
 5. שייכות לבית השקעות גדול ומצליח – חדרי מסחר, פורום חוב ומחלקת מחקר מהטובים בישראל.
 6. עצמאות ואי תלות – IBI בית השקעות הינה חברה ציבורית בשליטת המייסדים דוד וייסברג, צבי לובצקי ועמנואל קוק. יתר ההחזקות נמצאות בידי הציבור.

מהו החסרון?

יתכן כי החסכון בדמי ניהול באמצעות IRA עצמאי יתקזז כאשר בוחרים בניהול על ידי מנהל השקעות אישי.

כיצד מצטרפים?

לתיאום פגישה עם משווק פנסיוני מורשה, ללא עלות וללא התחייבות, ניתן להתקשר ל- 6212* או למלא פרטים ונציג IBI יחזור אליכם בהקדם.

שתפו עם חברים :