בעלת השליטה:

אי.בי.אי. בית השקעות בע”מ – חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לני”ע בת”א מ- 1984.

נושאי משרה בכירים:

שתפו עם חברים :