<span class="show-ltr">Table of Content: Simply click on the desired link</span> <span class="show-rtl">תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלוונטי</span>

חסימת ניירות ערך

  • שירותי נאמנות בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב
  • פתיחת חשבונות נאמנות לבעלי המניות בחבר הבורסה של IBI
  • ניכוי מס במקור בהתאם לצורך, תוך הנפקת אישורי מס לבעלי המניות
  • שירותי מסחר וסליקת כספים לכל מקום בעולם באמצעות חדר המסחר של IBI

 

אגרות חוב ועסקאות אשראי

  • פתיחת חשבונות יעודיים לכל עסקה
  • ליווי וטיפול בהוראות איסור הלבנת הון
  • בדיקות עמידה בהתניות פיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות
  • ניכוי מס במקור ודיווח לרשויות המס
  • חלוקת כספים לנהנים או פיקוח על החלוקה בעת שמתבצעת באמצעות מסלקת הבורסה
  • צוות מקצועי של עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים המלווה את החברה לאורך התהליך

 

שירותי השאלת שם והחזקת נכסים

IBI CAPITAL מציעה שירות החזקת נכסים עבור לקוחות בעלי נכסים פיננסים כגון מזומן, ניירות ערך ואחרים, המעוניינים בשמירה על דיסקרטיות בנוגע לבעלותם.
IBI CAPITAL משאילה את שמה ונרשמת באופן פורמלי בלבד כבעלת הנכסים, בעלת חשבון הבנק בהם מופקדים הנכסים, ובמרשם החוקי של הנכס (רשם החברות, רשם המקרקעין). נדגיש כי זהות הבעלים מדווחת כדין לרשויות המס ולרשויות לאיסור הלבנת הון.


Fundit

Fundit היא פלטפורמה מתחום מימון ההמונים המיועדת למסחר במניות. הפלטפורמה מפגישה בין היזם למשקיע במינימום תיווך ומקסימום חשיפה.
הבסיס לפעילות Fundit הוא שינוי בחוק מדצמבר 2015 המגדיר מחדש את מגבלות ההשקעה בניירות ערך עבור משקיע פרטי .
בהתאם לשינוי, פלטפורמות ציבוריות שאינן בורסה מאפשרות למשקיע פרטי להחזיק במניות בחברות/פרויקטים קטנים/בינוניים באופן ישיר. בעבר, החזקות אלו התאפשרו רק עבור בעלי הון ובנקים.
החוק מעודד כעת השקעות בתעשייה המקומית ומקל על מגבלות העבר, לצד התפתחות תחום מימון ההמונים.

פועלים IBI חברה לחברת הדסטארט ויחד הן הקימו את  Fundit.

הדסטארט מביאה את הידע והניסון במימון המונים ופועלים IBI תורמת ממומחיותה בשוק ההון.
משקיע? – כעת, כל אחד/ת יכול/ה לקחת חלק בהשקעות שהיו זמינות עד כה רק לבעלי הון ולבנקים.
“המשקיע הקטן” נהנה מתמיכה מקצועית וקשת רחבה של דעות. ההצעה נבחנת וניתן להגיב לה על גבי הפלטפורמה ולצמצם  את הסיכון הכרוך בהשקעה –
אם ההמון לא “יאשר” את ההשקעה היא לא תצא לפועל.
יזם? – כעת נפתחת בפניך אפשרות אטרקטיבית ותחרותית לגיוס הון.
אתה מרוויח מפיזור ההשקעה בין משקיעים רבים ופיזור השליטה בחברה.

שתפו: Share: