קופה מרכזית לפיצויים של IBI מאפשרת למעסיק לצבור כסף עבור תשלום עתידי של פיצויי פיטורין לעובדים. הכסף (הפקדות ורווחים) הנצבר בקופה מרכזית לפיצויים הוא בבעלות המעסיק ומועדי ההפקדות לקופה הם בשליטת המעסיק. ההפקדות נחשבות כהוצאה מוכרת לצרכי מס במועד ההפקדה.

ניהול ההשקעות ב- IBI מרכזית לפיצויים מתבצע בשני מסלולים: כללי ואג"ח ללא מניות, על ידי צוות מנהלי השקעות בראשם מנהל ההשקעות הראשי ב- IBI גמל והשתלמות. כמו כן, מסלול נוסף המאפשר ניהול אישי.

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 31.05.2018.

מספר מ״ה 429
תשואה מצטברת 2016 -
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> -
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪226,567
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1206
תשואה מצטברת 2016 0.70%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 7.47%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 4.40%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 2.57%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 4.89%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.98%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪39,180
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 1416
תשואה מצטברת 2016 0.19%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 4.12%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 2.37%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים 1.54%
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 2.99%
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים 0.58%
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪15,883
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי