לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של קרן הנאמנות למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס”ח- 2007.

טבלת חשיפה למניות

חשיפה למניות

להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס”ח- 2007.

טבלת חשיפה למט”ח

חשיפה למטח

לדוגמא:
קרן נאמנות אי.בי.אי. (4D) אירופה
הערך 4 מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות.
הערך D מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן למטבע חוץ.

 

שתפו עם חברים :