מהי קופת גמל להשקעה?

תוכנית חיסכון חדשה שהושקה על ידי משרד האוצר.
אפשר להפקיד בה עד 70 אלף ש"ח בשנה לכל חוסך/ת, בהפקדות חודשיות או בהפקדת סכום חד פעמי.
הכסף בקופה נזיל וניתן למשיכה בכל עת, ללא קנס. אם תבחרו לחסוך עד גיל 60, תוכלו למשוך את הכסף כקצבה חודשית פטורה ממס רווחי הון, העומד על 25% מהרווחים.
גמל להשקעה נהנית גם מכל יתרונותיה של קופת גמל: מגוון מסלולי השקעה המנוהלים במקצועיות ובאחריות, השקעה באפיקים מגוונים ודמי ניהול אטרקטיביים.

 

התשואות בטבלה מעודכנות נכון לתאריך 28.02.2018.

מספר מ״ה 11578
תשואה מצטברת 2016 -6.45%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> -
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪3,054
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 11411
תשואה מצטברת 2016 2.86%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 8.03%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 11.32%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪24,680
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7973
תשואה מצטברת 2016 0.10%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 5.52%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 5.08%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪25,610
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7974
תשואה מצטברת 2016 0.17%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 6.23%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 6.71%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪27,564
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7975
תשואה מצטברת 2016 0.57%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 11.79%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 10.26%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪12,150
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7976
תשואה מצטברת 2016 1.18%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 8.86%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 10.97%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪21,927
שיעור מניות
לעמוד המסלול
מספר מ״ה 7977
תשואה מצטברת 2016 -0.43%
תשואה מצטברת תשואה שנתית ממוצעת לשנת 2017 ?> 4.76%
תשואה שנתית ממוצעת 12 ח׳ אחרונים 4.19%
תשואה שנתית ממוצעת ל-36 ח׳ אחרונים -
תשואה שנתית ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
סטיית תקן ממוצעת ל-60 ח׳ אחרונים -
היקף נכסים באלפי ש״ח ₪15,249
שיעור מניות
לעמוד המסלול

לצפייה בדוחות ובמידע נוסף יש להיכנס לעמוד זה ממחשב אישי