מידע-למעסיקים

IBI צברה במהלך 40 שנות פעילותה ניסיון וידע רב בניהול השקעות וחסכון פנסיוני, ואלה עומדים לרשות העמיתים והמעסיקים גם בקופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.

IBI דוגלת בזהירות ופשטות. מנהלי ההשקעות ותיקים ומנוסים בתחום, ועוסקים שנים רבות בניהול כספי פנסיה וגמל. כספי העמיתים מושקעים באופן אחראי ושקול, מתוך ראייה של טובת הלקוחות. ניהול ההשקעות מתבצע בראייה לטווח ארוך תוך שמירה על עקביות ומתוך כוונה למצות את פוטנציאל הרווח הגלום בהשקעה. אנו דוגלים בפיזור השקעות בשוק המקומי ובשווקים בינלאומיים, בהתבסס על מחקר ואנליזה מקצועיים.

הפקדה לקופות שבניהול

כדי שנוכל להעניק לך, המעסיק, שירות איכותי, מקצועי ויעיל, אנו מבקשים לעדכן אותך כי בהתאם לתקנות מס הכנסה, על המעסיק להעביר את התשלומים לקופות גמל וקרנות השתלמות של עובדיו במועד המוקדם מבין אלה:

  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
  • 15 ימים מתום החודש בגינו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.

חשוב לדעת

בהתאם לתקנה 22 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), אם לא שילם המעסיק את תשלומי השכיר במועדם, הוא יחויב בריבית פיגורים. כמו כן, אי העברת הכספים במועד עלולה לגרום גם לתשלום פיצויי הלנה ע"פ סעיף 19 א' לחוק הגנת השכר, בשיעורים הקבועים בחוק, ועלולה לפגוע בזכויותיו של העובד כעמית בקופת הגמל.
לקבלת מידע על אודות דרכי ההפקדה לקופות שבניהולנו, ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5190310, שלוחה 2 או בדוא"ל: Gemel4u@ibi.co.il 

שתפו עם חברים :