%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f

אפריל 2017

התרגלנו להסתכל על מדד מחירי הדירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כדי לנסות להבין מה קורה למחירי הדיור.

אבל, המדד האחרון שתפס כותרות תיאר את מה שקרה ב-2016 בעוד שאנחנו נמצאים כבר עמוק בתוך 2017.

ומה קורה ב-2017? שוק הנדל”ן משתנה, גם בגלל סביבה פחות נוחה למשקיעים וגם בגלל עליית מחירן של משכנתאות.

רפי גוזלן, כלכלן ראשי, בשיחה עם אלה אלקלעי, סמנכ”ל פיתוח עסקי.שתפו: Share: