מה-עשה-הכסף-שלנו-במאי

חודש מאי התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות ברחבי העולם, עם עלייה של כ-1.5% במדד S&P 500, וקפיצה של למעלה מ-2% במדד DAX הגרמני.

נתוני מאקרו חיוביים בארה”ב וציטוטים שונים של חברי הבנק המרכזי האמריקאי מגבירים את ההערכות בשוק כי הריבית בארה”ב תעלה כבר בחודשים הקרובים.

מנגד, בנק ישראל, המאוד “פאסיבי” בחודשים האחרונים, שולח מסר אחר לשוק לפיו שיעור הריבית לא צפוי להשתנות בקרוב.

ברקע, יוןן חוזרת לכותרות בעקבות מחלוקת של נושיה ומזכירה לנו כי פוליטיקה וכלכלה תמיד הולכות יד ביד.

 בארה”ב

במהלך החודש התפרסמו מספר נתוני מאקרו חיוביים: הצמיחה ברבעון הראשון עודכנה מעלה ל-0.8%, כך שמדובר בנתון הטוב ביותר לרבעון ראשון מזה שלוש שנים.

הזמנות למוצרי בניי קיימא רשמו עלייה של 3.4%, ושיעור זה גבוה באופן משמעותי מציפיות השוק, שעמדו על 0.3%.

גם המספרים על מכירות בתים חדשים מרשימים. המכירות עלו בחודש אפריל ב-16.6% במונחים שנתיים, כך שמדובר בקצב שנתי של כ-620 אלף בתים בשנה – הגבוה ביותר מאז ינואר 2008.

הפד האמריקאי רק חיכה לנתוני מאקרו טובים, וציטוטים של חבריו, בראשם של היו”ר ג’נט ילן, מלמדים את השוק כי המשך שיפור בנתוני המאקרו יאפשר העלאת ריבית כבר באחת מהתכנסויותיו הקרובות.

גם הדולר לא נותר אדיש לצפע להעלאה קרובה של הריבית והתחזק בכמעט 3% מול סל המטבעות העולמי.

באירופה

ממבט על הדוחות הכספיים של החברות הנכללות במדד EUROSTOXX 600 עולה כי נרשמה ירידה משמעותית של כ-27% בסך הרווחים של החברות ביחס לרבעון המקביל ב-2015. ההסבר העיקרי לכך הוא שסקטור הפיננסים, המהווה 21% מהמדד, רשם ירידה של 49% ברווחיו.

בבריטניה, משרד האוצר האנגלי פירסם דו”ח קשה על השלכות היציאה מגוש האירו. להערכתו, הכלכלה צפויה להיכנס למיתון באופן מיידי והתוצר צפוי לצנוח ב-4% תוך שנתיים. אבל מי שיחליט הוא “העם”, ומשאל עם בנושא יערך במהלך יוני.

ביוון, שרי האוצר של גוש האירו ונציגי קרן המטבע סיכמו על העברת תשלום נוסף למדינה, בסך של 10.3 מיליארד אירו. ההסכם גובש לאחר איום של קרן המטבע לפרוש מתמיכתה בתוכנית החילוץ בעקבות הערכותיה כי ללא ארגון מחדש של החוב (פריסה מחדש והקטנת ריבית או/ו קרן) המדינה תגיע לחדלות פרעון.

העברת התשלום נעשתה לאחר בחינת אפקטיביות המהלכים הפיסקאליים שמבצעת ממשלת יוון ונקבעו עקרונות כלליים ביותר למתן הקלות ליוונים. נזכיר כי גרמניה היא המתנגדת העיקרית להקלות ליוונים וגם כי יוון מהווה שער כניסה למהגרים הרבים שעושים דרכם, בין היתר, לאותה גרמניה..

בעולם

הנפט רשם עלייה של כ-6%  ובמהלך החודש אף ביקר בקידומת 50 דולר לחבית.

יפן הציגה נתון צמיחה מפתיע לרבעון הראשון, בשיעור של 1.7%. יחד עם זאת, מרבית האינדקטורים ממשיכים להעיד על חולשה בכלכלה היפנית, מה שהוביל את ראש הממשלה לדחות בשנתיים וחצי נוספות את העלאתו של מס המכירות.

בסין התקבלו נתוני מאקרו מעורבים: היבוא ירד בשיעור חד מהצפוי של 10.9% אך היצור התעשייתי עלה ב-6% (נמוך מהצפי של 6.5%). מדד מנהלי הרכש עמד על 50.1 כשהתיאורייה מלמדת כי קריאה מעל 50 מצביעה על התרחבות כלכלית.

בישראל

נתוני הצמיחה לרבעון הראשון הפתיעו בחולשתם: המשק צומח בקצב שנתי של 0.8% בלבד. הגורם המרכזי לחולשה הוא ירידה חדה של 12.9% בייצוא הסחורות והשירותים. גם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל היה נמוך (מעט) מהציפיות ועלה ב-0.4%, ובניכוי עונתיות ירד ב-0.2%.

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי אך ציין כי לאור הנתונים החלשים בארץ ובעולם מתחזקת ההערכה של הועדה המוניטרית שהמדיניות תישאר מרחיבה לאורך זמן.

שיעור האבטלה בחודש אפריל ירד לרמה של 4.9% ושיעור ההשתתפות בכח העבודה נותר ללא שינוי, ברמה של 64.4%.

הממשלה אישרה מתווה גז מתוקן שכולל פסקת יציבות מרוככת, המאפשרת שינויים בחקיקה מצד אחד ובחינת פיצוי למשקיעים מצד שני. הצטרפות מפלגת ישראל ביתנו לממשלה מבטיחה רוב בכנסת כדי להעביר את הנושא בחקיקה ראשית.

ריבית בנק ישראל – 0.1%

שוק המניות

ישראל: מדד ת”א 100 עלה ב- 0.69%

מדד ת”א 25 עלה ב- 0.39%

ארה”ב: מדד S&P 500 עלה ב- 1.53%

מדד נאסד”ק עלה ב- 4.21%

אירופה: מדד DAX הגרמני עלה ב- 2.23%

מדד CAC 40  הצרפתי עלה ב- 1.73%

אסיה:    מדד ניקיי ביפן עלה ב- 3.41%

מדד פוטסי סין 50 ירד ב- 1.50%

 שוק האג”ח

שוק אגרות החוב הקונצרניות התאפיין במגמה מעורבת.

מדד התל בונד 20 עלה ב- 0.01%

מדד תל בונד 40 ירד ב 0.31%

אגרות חוב ממשלתיות רשמו ירידה של כ- 0.21%

אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד ירדו ב- 0.68%

אגרות חוב ממשלתיות שיקליות עלו ב 0.10%

 שוק המט”ח

הדולר עלה ב- 2.37% מול השקל לרמה של 3.85₪

האירו עלה ב-0.55% מול השקל לרמה של 4.30 ₪

דורון אייזקס

דורון אייזקס

אנליסט חוב, IBI ניהול תיקים

שתפו: Share: