מדיניות-ניהול-השקעות

IBI מנהלת בהצלחה תיקי השקעות עבור אלפי לקוחות פרטיים ומוסדיים מאז 1971.

אנו מאמינים בניהול פיננסי הוליסטי, תוך בחינת מכלול הנכסים הפיננסיים של הלקוח/ה, הכוללים חסכון פנסיוני ונכסים נוספים. אנו מבצעים בחינה מתמדת של הזדמנויות השקעה בשוק המקומי ובשווקים העולמיים. תיק ההשקעות מותאם באופן אישי לצרכים הפיננסיים, העדפות הסיכון ואופק ההשקעה של הלקוח/ה.

אסטרטגיית ההשקעה נקבעת בועדת השקעות מרכזית המתכנסת אחת לשבוע, בה חברים כל מנהלי ההשקעות בחברה, ומנוהלת על ידי מנהל ההשקעות הראשי. הועדה דנה באירועים הרלוונטיים לשוק ההון והשפעתם הצפויה על אפיקי ההשקעה השונים: מניות בארץ ובחו"ל, אג"ח ממשלתי, אג"ח חברות ועוד.

הועדה מתייחסת גם לנתוני מאקרו שונים, בישראל ובחו"ל: שיעור הריבית הנוכחית והצפויה בארץ ובעולם, גירעונות, אינפלציה, צמיחה, נתונים ותחזיות נוספים. על בסיס הניתוחים וההערכות של הועדה, נקבעת תוכנית הפעולה באפיקי ההשקעה השונים, עם התייחסות עד לרמת המניה או האג"ח הבודד.

חומר הרקע לועדת ההשקעות מתבסס על מחקר מעמיק ומקיף המופק על ידי מחלקת המחקר של IBI, הכוללת צוות אנליסטים מהמובילים בישראל. מסקנות הועדה מיושמות לשינויים הנעשים במידת הצורך בתיקי ההשקעות של הלקוחות, בהתאם לרמת הסיכון ומדיניות ההשקעה המתאימה לו. כמו כן, אנו רוכשים מחקרים הקשורים להשקעות בחו"ל ועושים שימוש במערכות המידע המתקדמות בעולם.
עומקו והיקפו של המחקר המשמש בסיס לניהול התיקים מתבסס גם על שירותי פורום החוב של IBI. הפורום בודק ומנתח את החוב (אג"ח) של חברות שונות בישראל ובעולם. בנוסף, IBI ניהול תיקי השקעות נהנית מהידע הרב של אנשי מקצוע ותיקים בתחומים שונים בבית ההשקעות.

שתפו עם חברים :