מבטל---2016

שיחה עם רפי גוזלן, כלכלן ראשי ומנהל המחלקה הכלכלית ב- IBI.

לפני שצוללים לשיחת עומק על המשק, אלו התחזיות העיקריות שלנו ל- 2016:

צמיחה: סביב 2.5% – ללא שינוי ביחס ל- 2015

אינפלציה: 0.5% – ללא שינוי

ריבית: יציבה או הפחתה לאפסית-שלילית. כיום: 0.1%

צריכה פרטית: צמיחה של כ- 4% – ללא שינוי

אבטלה: כ- 5.5% – עלייה קלה

רפי, ישראל צומחת ב- 2015? מה צפוי ב- 2016?

אפשר לומר שהתפתחויות העיקריות בשנת 2015 תאמו ברובן למגמות עליהן הצבענו אשתקד. קצב הצמיחה אותו חזינו, כ-2.5%, היה נמוך מהערכות הקונצנזוס, שעמדו על למעלה מ-3%, אבל לפי האומדן האחרון של הלמ”ס זהו אכן קצב הצמיחה הצפוי השנה. בהתאם לתחזית זו, הערכנו גם כי תהיה החטאה נוספת כלפי מטה של יעד האינפלציה והפחתות ריבית, וגם אלו התממשו.

הצריכה הפרטית רושמת קצבים נאים של כ-4% אבל מנגד, צפויה התכווצות בפעילות היצוא וההשקעות במשק. זה מוביל אותנו לצפות לכך ששיעור הצמיחה ב-2016 יהיה דומה לזה שב- 2015, כלומר ינוע סביב 2.5%. הסיכון לתחזית זו נוטה לדעתנו יותר כלפי מטה מאשר כלפי מעלה.

מה קורה בכפר הגלובלי ומהן השפעותיו על המשק הישראלי?

הצמיחה הגלובלית ממשיכה להתאפיין בקצבים חלשים וכמוה גם הסחר העולמי. בדומה לשנים הקודמות, גם ההערכות לגבי הצמיחה העולמית ב-2015 התבררו כאופטימיות מדי. כפי שהדברים נראים כיום, כדאי להיות עם ציפיות ריאליות גם ל- 2016, כפועל יוצא של התמתנות הפעילות בסין וההשפעה הנרחבת של האטה זו על הפעילות הגלובלית.

הביקושים הגלובליים משפיעים על היצוא הישראלי, ולכן קשה לצפות לשיפור. הירידה בפעילות היצוא של ישראל אמנם אינה חריגה ומאפיינת לא מעט משקים מוטי יצוא, אך מלבד החולשה הגלובלית, גם השקל החזק ממשיך לעשות את שלו. במונחי סל המטבעות, נמשכה התחזקות השקל לאורך השנה האחרונה והוא נסחר לאחרונה סביב רמות שפל של העשור האחרון. בהעדר שיפור משמעותי בסחר העולמי ב-2016 גם שנה זו צפויה להתאפיין בחולשה של היצוא או אפילו בהתכווצותו.

ומה עם הפיל שנמצא בחדר – המצב הבטחוני?

אז מלבד השפעתו של השקל החזק, נוספה לאחרונה התפתחות בעייתית נוספת – הרעה במצב הביטחוני. מכיוון שהסביבה העולמית נמצאת במומנטום נחלש, התלות של המשק הישראלי בצריכה הפרטית גבוהה מאוד.

נסביר. עד כה נרשמו שיעורי צמיחה גבוהים בצריכה הפרטית, כתוצאה משיפור בשוק העבודה, הירידה בריבית והגאות בשוק הדיור. ב- 2015 שיעור הצמיחה שלה צפוי להגיע לכ-4%. בחינת הגורמים הכלכליים העיקריים העומדים מאחורי השיפור בצריכה הפרטית מעלה כי באופן כללי התמונה צפויה להמשיך ולהיות חיובית. שיעור האבטלה מוסיף לנוע סביב רמות שפל, קצב הגידול של ההכנסה הריאלית מספק תמיכה לקצב וגם הגאות בשוק הנדל”ן למגורים ועלייה בגמר הבנייה. גורמי הסיכון העיקריים להמשך עליה בקצבים גבוהים בצריכה הפרטית הם הרעה במצב הבטחוני, אבל גם ירידה באמון הצרכנים והרעה בתנאים הפיננסיים. עד כה לא התקבלו נתונים רשמיים על השפעת המצב הבטחוני וסקר אמון הצרכנים לחודש אוקטובר הצביע על ירידה מסוימת בלבד. לפיכך, אנו מצפים לגידול זהה של סביב 4% בצריכה הפרטית ב-2016, אבל המצב הבטחוני מציב להערכה זו סיכון גבוה יותר כלפי מטה. 

מה קורה בשוק העבודה? האם הוא משתפר?

שוק העבודה המקומי הפתיע לטובה גם בשנת 2015 עם ירידה נוספת בשיעור האבטלה לרמה של 5.2%, למרות שציפיותינו היו דווקא לעליה מסוימת בשיעור האבטלה, בגלל קצב צמיחה נמוך מהפוטנציאל. אבל, השיפור בשוק העבודה המשיך להתאפיין בתמהיל משרות חלש יחסית, המציב סימני שאלה סביב עוצמתו האמיתית של שוק העבודה כפי שהיא באה לידי לביטוי, לכאורה, בשיעור אבטלה נמוך. השיפור בשוק נרשם בעיקר בשל בתוספת המועסקים בשירות הציבורי, לעומת עליה מתונה יחסית בתעסוקה בסקטור הפרטי. בנוסף, שפל בשיעור האבטלה היה צפוי להוביל ללחצי שכר משמעותיים יותר ואילו בשנה האחרונה נרשמה רק עליה מתונה בשכר הנומינלי, וגם היא נתמכה על ידי העלאת שכר המינימום במשק. במבט ל-2016 תחזית הצמיחה גוזרת צפי לעלייה בשיעור האבטלה לסביבה של כ-5.5%, אך רק אם תירשם התמתנות מסוימת בתוספת המועסקים בשירות הציבורי.

ואי אפשר לסיים בלי לדבר על אינפלציה וריבית. היא תעלה? תרד עוד?

במבט לשנה הקרובה, תחזית האינפלציה שלנו ממשיכה לשקף סביבה נמוכה, ואנו מצפים למדד אפסי-טריטוריה חיובית נמוכה. בבסיס תחזית זו עומדת ההערכה כי הגורמים העומדים מאחורי האינפלציה הנמוכה ב- 2015 יוסיפו להיות דומיננטיים גם בשנה הקרובה. בין אלו ניתן למנות בעיקר גורמים מבניים: הגברת התחרות, התגברות המודעות הצרכנית המקשה על העלאת מחירים, וסביבה גלובלית המתאפיינת בהאטה בפעילות, בירידה באינפלציה ובמגמת ירידה של מחירי הסחורות. לכך יש להוסיף את השפעת התחזקות השקל שטרם באה לידי ביטוי להערכתנו במחירי המוצרים המיובאים.

גם ההחרפה במצב הבטחוני לאחרונה והתלות הגבוהה של צמיחת המשק בצריכה הפרטית, כל אלה מביאים אותנו להעריך כי האינפלציה תתקשה לחזור לתחומי היעד ב-2016 זו השנה השלישית ברציפות, והיא צפויה להסתכם בכ-0.5% בלבד.

ביחס לריבית, אנו צופים יציבות או הפחתה נוספת לאפסית-שלילית.

בנק ישראל אותת כי אינו מתכוון לעקוב אחר צעדי ה-FED  (הבנק המרכזי בארה”ב) אלא להותיר את הריבית ללא שינוי לפרק זמן ממושך. הכוונה זו נועדה כמובן ליצור לחץ ולהחליש את השקל. להערכתנו, כל עוד חרב הריבית בארה”ב מונפת, בנק ישראל ישאר בעמדת המתנה. אבל, לא לאורך זמן רב, מכיוון שלדעתנו ה- FED יתקשה לצאת למהלך ממושך של העלאות ריבית וה-ECB  (הבנק המרכזי באירופה) ממתין לשעת כושר להרחבת ה-QE. לכן, זהו רק עניין של זמן עד שידרשו צעדים מרחיבים נוספים גם בישראל.

 

שירלי יום-טוב

שירלי יום-טוב

שתפו: Share: