%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95

יוני 2017

אנחנו מייצאים גז, מוכרים חברות טכנולוגיה והכלכלה שלנו חזקה. כל זה מביא לכך שהשקל הישראלי חזק מאוד.

מי פחות מרוצה מזה? היצואנים, שמקבלים עבור כל דולר פחות שקלים.

גם בנק ישראל לא כל כך מרוצה, כי הוא מעדיף כבר שנים להגן על היצואנים ומנסה לשמור על הדולר חזק יותר.

ככה או ככה, המשמעות של דולר חלש ושקל חזק היא שכולנו יכולים ליהנות מחופשות בחו”ל במחירים אטרקטיביים וגם מרכישות באינטרנט באתרים בחו”ל.


שירלי יום-טוב

שירלי יום-טוב

שתפו: Share: