IBI קרנות נאמנות ניהול השקעות שיטתי, איכותי והוגן השואף לייצר עבורך ערך לאורך זמן*. לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך:
פנייתך התקבלה, תודה רבה.

יתרונות IBI קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

*אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי ***הוספת סימן בשם הקרן משמע כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג”ח שאינו בדירוג השקעה- אג”ח קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו.
^ קרן חייבת.
לעמוד טבלת חשיפה לחצ/י כאן
לעמוד פניות הציבור לחצ/י כאן
לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות ראה תשקיף (חלק ב') לחצ/י כאן
~ בתאריך 7.9.2016 חל שינוי בשם הקרן, שמה הקודם של הקרן "אי.בי.אי. (1A) גבע אג"ח מדינה+10%", התאמת הנכסים היא עד 20.10.16.
אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.

קרנות מחקות


לעמוד טבלת חשיפה לחצ/י כאן
לעמוד פניות הציבור לחצ/י כאן
לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות ראה תשקיף (חלק ב') לחצ/י כאן
~ בתאריך 27/7/16 מוזגה קרן "אי.בי.אי. (0A) סל תל בונד לא צמודות" (מספר קרן: 5121017) לתוך קרן אי.בי.אי. (00) סל תל בונד שקלי (מספר קרן: 5114319)
אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.

לפרטים נוספים וקבלת הצעה, מלא/י פרטיך ונחזור אליך בהקדם.