ממונפות ואסטרטגיות

מספר ני״ע
5130067
סיווג קרן
ממונפות ואסטרטגיות, ממונפות בסיכון גבוה;
לעמוד הקרן

גמישות

קרנות מניות חו"ל

מספר ני״ע
5129044
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127493
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5103593
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, סין
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5100482
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5100821
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5101183
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל
לעמוד הקרן

קרנות כספיות

מספר ני״ע
5103510
סיווג קרן
קרן כספית, כספית שקלית, כספית שקלית כללי
לעמוד הקרן

קרנות אג"ח בארץ- שקליות

מספר ני״ע
5130265
סיווג קרן
אג"ח בארץ – שקליות, אג"ח שקליות כללי – חשיפה מרבית מעל 10% מניות;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5107313
סיווג קרן
אג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות כללי- עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5107305
סיווג קרן
אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות לטווח קצר (עד שנה)
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5111620
סיווג קרן
אג"ח בארץ שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות לטווח קצר (עד שנה).
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113048
סיווג קרן
אג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות כללי- ללא מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126586
סיווג קרן
אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות אחר
לעמוד הקרן

קרנות אג"ח בארץ - מדינה

מספר ני״ע
5127204
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5120647
סיווג קרן
אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5111638
סיווג קרן
אג"ח בארץ מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודי מדד אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5114632
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126453
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
לעמוד הקרן

קרנות אג"ח בארץ כללי

מספר ני״ע
5128665
סיווג קרן
אג"ח בארץ- כללי, אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127949
סיווג קרן
אג"ח בארץ- כללי, אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5125190
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122502
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122494
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5120662
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5118310
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119417
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5107420
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117619
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5110580
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126230
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126479
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126495
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לעמוד הקרן

קרנות אג"ח בארץ - חברות והמרה

מספר ני״ע
5117577
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, חברות והמרה אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5128434
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, חברות והמרה אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119425
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126214
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר
לעמוד הקרן

קרנות אג"ח בחו"ל

מספר ני״ע
5127998
סיווג קרן
אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת דולר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119839
סיווג קרן
אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5107362
סיווג קרן
אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117429
סיווג קרן
אג"ח בחו"ל, אג"ח נקובת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5104393
סיווג קרן
אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת דולר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5100615
סיווג קרן
אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת יורו
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5101902
סיווג קרן
אג"ח בחו"ל, אג"ח נקובת מט"ח
לעמוד הקרן

קרנות מניות בארץ

מספר ני״ע
5103494
סיווג קרן
מניות בארץ, מניות כללי
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5100144
סיווג קרן
מניות בארץ, מדד מניות, יתר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5102132
סיווג קרן
מניות בארץ, מניות כללי
לעמוד הקרן