קרנות מחקות - אג"ח ממשלתי

מספר ני״ע
5122403
סיווג קרן
אג"ח בארץ משולבת- כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122395
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד שקלי, תל בונד- תשואות שקל
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5121900
סיווג קרן
אג"ח בארץ משולבת- כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115118
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5116967
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117627
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה משולבת - ללא מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5112990
סיווג קרן
אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה שקליות, שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113022
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113006
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5112982
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות, מק"מ
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - אג"ח קונצרני

מספר ני״ע
5125133
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד שקלי, תל בונד שקלי- אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5120241
סיווג קרן
אג"ח בארץ – חברות והמרה, תל בונד שקלי, תל בונד- ריבית משתנה
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5118559
סיווג קרן
אג"ח בארץ – חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד, תל בונד צמודות- בנקים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119177
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, תל בונד אחר, תל בונד מאגר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115100
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד, תל בונד 60
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117023
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד, תל בונד צמודות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117049
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד, תל בונד צמודות- יתר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113014
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד, תל בונד 20
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5114327
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד, תל בונד 40
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5114319
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד שקלי, תל בונד- שקלי
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126818
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד, תל בונד תשואות
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - מניות בארץ

מספר ני״ע
5124755
סיווג קרן
מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125*
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5120282
סיווג קרן
מניות בארץ, מניות לפי ענפים, ת"א נדל"ן
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115126
סיווג קרן
מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 90
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113063
סיווג קרן
מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5101506
סיווג קרן
מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 35
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - מורכבות

מספר ני״ע
5120233
סיווג קרן
אג"ח בארץ-משולבת-כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת-עד 30% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119714
סיווג קרן
אג"ח בארץ- מדינה , אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119706
סיווג קרן
אג"ח בארץ משולבת- כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115779
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד אחר, אג"ח תל בונד משולבת
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115761
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד אחר, אג"ח תל בונד משולבת
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - מניות חו"ל

מספר ני״ע
5132758
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – חשופת מט"ח, ענפים אחרים;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5132766
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – חשופת מט"ח, ענפים אחרים;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5132709
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – חשופת מט"ח, ענפים אחרים;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5132493
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – חשופת מט"ח, ענפים אחרים;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5130299
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, ענפים אחרים;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5129507
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, ענפים אחרים;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5129309
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127733
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, ענפים אחרים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127865
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, ענפים אחרים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5128442
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, ענפים אחרים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127485
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ענפים אחרים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127147
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח, ארה"ב- מניות Technology
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5124284
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב -RUSSELL 2000
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5123997
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח, ארה"ב- מניות Financial
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5123419
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5123021
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - S&P 500
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122890
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122908
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח, ארה"ב- מניות Health Care
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122692
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח, ענפים אחרים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122437
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל- חשופת מט"ח, מניות כללי בחו"ל- מדד אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122098
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח ארה"ב, ארה"ב - NASDAQ 100
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5121892
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח, ענפים אחרים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5121470
סיווג קרן
מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח, אירופה גרמניה- DAX 30
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5118690
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119185
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119318
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח, שווקים מתעוררים כללי- MSCI EMERGING MARKETS
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117601
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב - S&P 500
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117585
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב - NASDAQ 100
לעמוד הקרן