קרנות מחקות - אג"ח בארץ - מדינה

מספר ני״ע
5127204
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות;
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - אג"ח ממשלתי

מספר ני״ע
5122403
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122395
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד שקלי
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5121900
סיווג קרן
אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות כללי- עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115118
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5116967
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117627
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה משולבת - ללא מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5112990
סיווג קרן
אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה שקליות, שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113022
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות, שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113006
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5112982
סיווג קרן
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות, מק"מ
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - אג"ח קונצרני

מספר ני״ע
5125133
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5120241
סיווג קרן
אג"ח בארץ – חברות והמרה, תל בונד שקלי
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5118559
סיווג קרן
אג"ח בארץ – חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119177
סיווג קרן
אגח בארץ- חברות והמרה, תל בונד אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115100
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117023
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117049
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113014
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5114327
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד צמוד מדד
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5114319
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד שקלי
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5126818
סיווג קרן
אג"ח בארץ- חברות והמרה , תל בונד צמוד מדד
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - מניות בארץ

מספר ני״ע
5124755
סיווג קרן
מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 125
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5120282
סיווג קרן
מניות בארץ , מניות לפי ענפים-נדל"ן
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115126
סיווג קרן
מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 90
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5113063
סיווג קרן
מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 125
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5101506
סיווג קרן
מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 35
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - מורכבות

מספר ני״ע
5119714
סיווג קרן
אג"ח בארץ – מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5120233
סיווג קרן
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119706
סיווג קרן
אג"ח בארץ-כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115779
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד אחר
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5115761
סיווג קרן
אג"ח בארץ - חברות והמרה, תל בונד אחר
לעמוד הקרן

קרנות מחקות - מניות חו"ל

מספר ני״ע
5127733
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים, ענפים אחרים בחו"ל
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127485
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5127147
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5124284
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5123997
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5123419
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5123021
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122890
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122908
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122692
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח;
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122437
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5122098
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5121892
סיווג קרן
מניות בחו "ל, מניות גיאוגרפי , ארה"ב מוגנת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5121470
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, אירופה מוגנת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5118690
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, אירופה מוגנת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119185
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5119318
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, שווקים מתעוררים.
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117601
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
לעמוד הקרן
מספר ני״ע
5117585
סיווג קרן
מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
לעמוד הקרן